danish.trans 27.7 KB
Newer Older
FH's avatar
FH committed
1 2 3
##
## 							
## Danish Translation File		
Frede H's avatar
Frede H committed
4
## Translated by Frede Hundewadt (26-Apr-2016)
Frede H's avatar
Frede H committed
5
## Revised by Frede Hundewadt (21-Feb-2017
FH's avatar
FH committed
6 7 8 9 10 11
##
## Original english file
## Written by Carl Duff (15-Feb-2016)
##

# Generic
Frede H's avatar
Frede H committed
12
_UseSpaceBar="Brug [Mellemrum] til at ændre valg."
FH's avatar
FH committed
13
_AlreadyInst="Nuværende installation:"
14
_InstPkg="Install"    # translate me !
FH's avatar
FH committed
15
_All="Alle"
Frede H's avatar
Frede H committed
16
_Done="Færdig"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
17 18
_PlsWaitBody="Vent venligst..."
_PassReEntBody="Bekræft adgangskoden."
FH's avatar
FH committed
19
_ErrTitle="Fejl"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
20
_PassErrBody="Adgangskoderne er ikke ens. Prøv igen."
FH's avatar
FH committed
21

22
# Basics
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
23
_SelLang="Sprogvalg"
Frede H's avatar
Frede H committed
24
_Lang="Sprog"
25 26
_Keep="Keep"                   # translate me !
_Change="Change"                 # translate me !
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
27
_NoCon="Internet forbindelse er ikke aktiv"
Frede H's avatar
Frede H committed
28
_EstCon="Opret forbindelse?"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
29
_Config="Opsæt"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
30 31
_ApplySet="Apply language settings ..."     # translate me !
_ChMenu="Select Menu"              # translate me !
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
32
_ChMenuBody="The Regular Menu will guide you through the installation of a pre-configured Manjaro Environment with some additional choices.\n\nThe Advanced Menu can be used to install unconfigured desktops or Manjaro development profiles and also includes an additional selection of network and multimedia applications and some advanced options for system and security configuration."    # translate me !
33

FH's avatar
FH committed
34
# Security and Tweaks
Frede H's avatar
Frede H committed
35 36 37 38
_SecMenuTitle="Sikkerhed og Tilpasning"
_SecJournTitle="Begræns størrelse af systemlog"
_SecCoreTitle="Deaktiver coredumplog"
_SecKernTitle="Begræns adgangen til kernelog"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
39
_SecKernBody="Kernens log filer kan indeholde oplysninger som en angriber an bruge til at identificere og udnytte sårbarheder, inklusive data i RAM.\n\n Hvis 'systemd-journald's log funktioner ikke er allerede er deaktiveret, kan der oprettes en regel '/etc/sysctl.d/' som forhindrer adgang til disse logfiler for brugere uden 'root' rettigheder (f.x. via sudo)."
Frede H's avatar
Frede H committed
40
_Edit="Ret opsætning"
FH's avatar
FH committed
41
_Disable="Deaktiver"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
42 43 44
_SecMenuBody="Her er nogle justeringer du kan lave for at forbedre systemets sikkerhed og ydelse .\n\nVed at vælge en mulighed vises oplysninger om den."
_SecJournBody="systemd-journald indsamler og opbevarer kernelog, systemlog, audit registreringer, og standard meddelelser og fejl ved services.\n\nSom standard, er den permanente journal's størrelse begrænset til 10% rodsystemets størrelse: en 500G root betyder en 50G begrænsning på data opbevaret in /var/log/journal. 50M skulle være nok. Logging kan også deaktiveres; Dette gør afhjælpning af systemproblemer endog meget bøvlet."
_SecCoreBody="Et coredump er en registrering af computerens RAM når en proces bryder ned.\n\nBrugbart for udviklere, men ubrugeligt for almindelig bruger. Coredump vil bruge unødige system resourcer og kan også indeholde følsomme data som adgangskoder og krypteringsnøgler.\n\nSom standard danner systemd core dumps for alle processer i /var/lib/systemd/coredump. Denne standard ændres ved at oprette en konfigurations fil i /etc/systemd/coredump.conf.d/ mappen."
FH's avatar
FH committed
45 46 47

# btrfs
_btrfsSVTitle="btrfs Partionering"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
48
_btrfsSVBody="Oprette btrfs partioner?\n\nEn fundamental partition skal oprettes og monteres. Yderligere partitioner oprettes efterfølgende på denne.\n\nHvis flere partitioner er unødvendige kan du fortsætte direkte til monteringsvalg."
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
49
_btrfsMSubBody1="Indtast navn til den fundamentale partition (e.g. ROOT). Efterfølgende angives monteringsvalg. Efter montering, vil alle andre partitioner blive oprettet på"
FH's avatar
FH committed
50
_btrfsMSubBody2="og vil være i forhold til denne."
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
51
_btrfsSVErrBody="Blanke tegn eller mellemrum må ikke anvendes.\n Prøv venligst igen."
Frede H's avatar
Frede H committed
52 53
_btrfsSVBody1="Indtast navn på partition"
_btrfsSVBody2="der oprettes på"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
54
_btrfsSVBody3="Denne process gentages indtil et jokertegn (*) angives som partitionsnavn.\n\nOprettede partitioner:"
Frede H's avatar
Frede H committed
55
_btrfsMntBody="Brug [Mellemrum] for at ændre monteringsvalg. Gennemse dem omhyggeligt. Vælg ikke flere versioner af det samme valg."
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
56
_btrfsMntConfBody="Bekræft dine valg:"
FH's avatar
FH committed
57 58 59

# Autopartition
_AutoPartBody1="ADVARSEL: ALLE data på"
Frede H's avatar
Frede H committed
60 61
_AutoPartBody2="vil gå uigenkaldeligt tabt.\n\nEn 512MB boot partition oprettes først, derefter en partition til root (/)."
_AutoPartBody3="Hvis du vil aktivere SWAP, vælges 'Swap File' når du kommer til montering.\n\nEr du klar?"
FH's avatar
FH committed
62 63

# Error Messages. All others are generated by BASH.
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
64 65 66
_ErrNoMount="Partition(er) skal først montereres."
_ErrNoBase="En fundamental Manjaro skal installeres først."
_ErrNoKernel="Mindst en kerne skal vælges. I tvivl vælg linux49"
FH's avatar
FH committed
67 68

# Vbox Installations
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
69
_VBoxInstTitle="VirtualBox Installation"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
70
_VBoxInstBody="Hvis VirtualBox gæste-moduler IKKE indlæses (f.eks. lav opløsning og rullepaneler efter opstart), vil følgende sekvens løse problemet (skal ikke gentages):\n\n$ su\n# depmod -a\n# modprobe -a vboxvideo vboxguest vboxsf\n# reboot"
FH's avatar
FH committed
71 72

# Select Config Files
Frede H's avatar
Frede H committed
73
_SeeConfOptTitle="Gennemse opsætning"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
74 75
_SeeConfOptBody="Vælg en opsætning for at verificere eller rette."
_SeeConfErrBody="Denne opsætning findes ikke."
FH's avatar
FH committed
76 77 78 79 80 81

# Pacman
_PrepPacKey="Opdatering af Pacman GPG-nøgler"

# LUKS / DM-Crypt / Encryption
_PrepLUKS="LUKS Kryptering (valgfrit)"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
82 83 84
_LuksMenuBody="Enheder og partitioner krypteret med dm_crypt kan ikke anvendes før de låst op med nøgle eller adgangskode."
_LuksMenuBody2="En ukrypteret boot partition eller 'logical volume management' (LVM) skal bruges, medmindre BIOS Grub anvendes."
_LuksMenuBody3="Ved at vælge Automatisk bliver der brugt standardindstillinger for kryptering, og dette anbefales til uerfarne brugere. Det er muligt at angive krypteringsmetode og nøglestørrelse manuelt."
FH's avatar
FH committed
85
_LuksOpen="Åbning af krypteret partition"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
86
_LuksErr="No LUKS-encrypted partition found."      # translate me !
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
87
_LuksOpenBody="Angiv et navn for til den krypterede enhed. Det er ikke nødvendigt at angive prefix som /dev/mapper/. Et eksempel vises."
FH's avatar
FH committed
88 89
_LuksEncrypt="Automatisk LUKS kryptering"
_LuksEncryptAdv="Angiv nøglestørrelse og krypteringsmetode"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
90 91 92 93 94 95
_LuksEncryptBody="Vælg en partition til kryptering"
_LuksEncruptSucc="Færdig! Åbnet og klar til LVM (anbefalet) eller direkte montering."
_LuksPartErrBody="Mindst to partitioner er nødvendigt ved kryptering:\n\n1. Root (/) - standard eller lvm partitioner.\n\n2. Boot (/boot or /boot/efi) - kun standard partitioner (undtaget lvm hvor der bruges BIOS Grub)."
_SelLuksRootBody="Vælg ROOT (/) partitionen til kryptering. Dette er hvor Manjaro skal installeres."
_LuksPassBody="Indtast den ønskede kode til de/kryptering af partitionen. Dette bør være en unik kode som ikke bruges til andre formål."
_LuksWaitBody="Opretter krypteret Root partition:"
FH's avatar
FH committed
96
_LuksWaitBody2="Anvendt enhed/partition:"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
97
_LuksCipherKey="Når de angivne indstillinger er godkendt vil de blive brugt i kommandoen 'cryptsetup -q luksFormat /dev/...'.\n\nBEMÆRK: Nøglefiler kan ikke bruges; nøglefiler kan tilføres manuelt efter installationen. Angiv heller ikke yderligere indstillinger som f.eks -v (--verbose) eller -y (--verify-passphrase)."
FH's avatar
FH committed
98 99 100 101

# Logical Volume Management
_PrepLVM="Logical Volume Management"
_PrepLVM2="(valgfrit)"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
102
_LvmMenu="Logical Volume Management (LVM) er oprettelse af 'virtuelle' harddiske (Volume Groups eller VG) og partitioner (Logical Volumes eller LV) ved brug af eksisterende diske og partitioner. Først oprettes en Volume Group og på denne, oprettes en eller flere Logical Volumes.\n\nLVM kan også bruges med en krypteret partition og der kan oprettes flere Logical Volumes (f.eks. root og home) på denne."
FH's avatar
FH committed
103 104 105
_LvmCreateVG="Opret VG og LV(s)"
_LvmDelVG="Slet Volume Groups"
_LvMDelAll="Slet *ALLE* VGs, LVs, PVs"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
106 107 108 109 110
_LvmDetBody="En tidligere Logical Volume Management (LVM) er fundet. Aktiverer. Vent venligst..."
_LvmPartErrBody="Der er ikke fundet brugbare partitioner til LVM. Det er nødvendigt med mindst en.\n\nHvis LVM er i brug, kan deaktivering af LVM frigøre de partition(er) der er tilknyttet dennes Physical Volume(s) så disse kan genbruges."
_LvmNameVgBody="Indtast navn til Volume Group (VG) der skal oprettes.\n\nDenne VG bliver den nye 'virtuelle enhed/hard-disk' hvorpå efterfølgende partition(er) bliver oprettet."
_LvmNameVgErr="Et ugyldigt navn er indtastet. Navnet på Volume Group skal være alfa-numerisk, men må ikke indeholde mellemrum eller blanktegn, må ikke begynde med '/', eller være i brug."
_LvmPvSelBody="Vælg de(n) partition(er) der skal bruges til det Physical Volume (PV)."
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
111
_LvmPvConfBody1="Bekræft oprettelse af Volume Group"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
112
_LvmPvConfBody2="ved anvendelse af partioner(ne):"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
113 114
_LvmPvActBody1="Opretter og aktiverer Volume Group"
_LvmPvDoneBody1="Volume Group"
FH's avatar
FH committed
115
_LvmPvDoneBody2="er nu oprettet"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
116
_LvmLvNumBody1="Enter the number of Logical Volumes (LVs) to create in"           # translate me !
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
117 118 119
_LvmLvNumBody2="Den sidste (eller eneste) LV vil automatisk bruge den tilgængelige plads på Volume Group."
_LvmLvNameBody1="Indtast navn for det Logical Volume (LV) der skal oprettes.\n\nDette svarer til navnet/mærkaten på en partition."
_LvmLvNameBody2="BEMÆRK: Dette LV vil automatisk optage resten af den ledige plads på Volume Group"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
120
_LvmLvNameErrBody="Name is in use or not valid. Use alpha-numeric charactes only, no spaces or '/'!"    # translate me !
FH's avatar
FH committed
121
_LvmLvSizeBody1="tilbageværende"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
122 123 124 125 126 127
_LvmLvSizeBody2="Indtast størrelsen af Logical Volume (LV) som Megabytes(M) eller Gigabytes(G). F.x. vil 100M være en 100 Megabyte LV. 10G vil være en 10 Gigabyte LV."
_LvmLvSizeErrBody="En ugyldig værdi er indtastet. En numerisk værdig efterfulgt af 'M'(Megabytes) eller 'G'(Gigabytes) skal indtastes.\n\nF.eks, 100M, 10G, eller 250M. Værdien må ikke være lig med eller større end den tilbageværende plads på VG."
_LvmCompBody="Færdig! Alle Logical Volumes er oprettet på denne Volume Group.\n\nVil du se det nye LVM skema?"
_LvmDelQ="Bekræft sletning af Volume Group(s) og Logical Volume(s).\n\nHvis Volume Group slettes, vil alle Logical Volumes blive slettet sammen med den."
_LvmSelVGBody="Vælg Volume Group der skal slettes. Alle Logical Volumes vil også blive slettet."
_LvmVGErr="Ingen Volume Groups fundet."
FH's avatar
FH committed
128 129 130 131 132

# Show devices and partitions
_DevShowOpt="Vis enhedsliste (valgfrit)"

# Check Requirements
Frede H's avatar
Frede H committed
133
_ChkTitle="Installationskontrol"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
134 135 136
_ChkBody="Sikrer at installation afvikles som root og at der er en aktiv internetforbindelse.\nVent venligst..."
_RtFailBody="Installationsprogrammet skal afvikles som root. Lukker installaton."
_ConFailBody="Der er ingen aktiv internetforbindelse. Lukker installation."
Frede H's avatar
Frede H committed
137
_ReqMetTitle="Alt OK"
138
_ReqMetBody="Alt er OK - installation kan forsætte."
139
_UpdDb="Updating database ..."   # translate me !
FH's avatar
FH committed
140 141 142 143


# Installer Mirrorlist
_MirrorlistTitle="Server liste"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
144
_MirrorBranch="Vælg Manjaro gren (i tvivl så vælg 'stable')"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
145
_MirrorlistBody="Serverlisten indeholder servere som pacman bruger for at hente og installere Manjaro pakker. For at finde de hurtigste servere; FØRST dannes en serverliste efter land DEREFTER bruges RankMirrors. Omvendt vil det tage LANG TID.\n\nPacman's opsætnings kan redigeres for aktivere multilib andre repos.\n\nBEMÆRK: Tekst editor lukkes med 'F2' eller '[CTRL] + [x]'. Hvis denne er ændret tast [y/j] for at gemme eller [n] for at smide ændringer væk."
146
_RankMirrors="Selected your custom mirrors using [Spacebar] or [Enter] and confirm with the [OK] button at the bottom."    # translate me !
FH's avatar
FH committed
147
_MirrorbyCountry="Opret Server liste efter Land"
Frede H's avatar
Frede H committed
148
_MirrorEdit="Rediger serverliste"
FH's avatar
FH committed
149
_MirrorRankTitle="Kør RankMirrors"
Frede H's avatar
Frede H committed
150
_MirrorRestTitle="Gendan oprindelig serverliste"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
151 152 153
_MirrorRankBody="Søger de hurtigste server fra listen."
_MirrorNoneBody="Der er ingen kopi af servelisten."
_MirrorCntryBody="Der oprettes en liste over servere for det valgte land."
Frede H's avatar
Frede H committed
154
_MirrorGenQ="Brug denne serverliste til installation?"
155
_MirrorConfig="Ret pacman server opsætning"
FH's avatar
FH committed
156
_MirrorPacman="Ret pacman opsætning"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
157
_MIrrorPacQ="Brug denne opsætning til det færdige system? Hvis ja, vil filen blive kopieret over efter den installation af Manjaro Base"
FH's avatar
FH committed
158 159

# Set Keymap (vconsole)
Frede H's avatar
Frede H committed
160
_VCKeymapTitle="Vælg Terminal Tastatur Layout"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
161
_DefKeymap="The default keymap for your selected language is"       # translate me !
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
162
_VCKeymapBody="En Terminal er en kommando prompt i et ikke-grafisk miljø. Tastatur layout er uafhængigt af Skrivebord"
FH's avatar
FH committed
163 164

# Set Xkbmap (environment)
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
165
_XkbmapBody="Vælg Skrivebord Tastatur Layout"
FH's avatar
FH committed
166 167 168 169 170

# Set Locale
_localeBody="Region bruges til afgøre hvilket sprog der bruges, tid og dato formater mm.\n\nFormatet er sprog_LAND (f.eks. da_DK er dansk, Danmark; en_DK engelsk, Danmark)."

# Set Timezone
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
171 172
_TimeZBody="Tidszone bruges til at vise dit systems ur"
_TimeSubZBody="Vælg den by der er nærmest dig"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
173
_TimeZQ="Sæt tidszone:"
FH's avatar
FH committed
174 175

# Set Hardware Clock
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
176
_HwCBody="UTC er global standard tid, og er anbefalet medmindre der er opsat dual-booting med Windows"
FH's avatar
FH committed
177 178

# Generate FSTAB
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
179 180
_FstabBody="FSTAB opsætning (File System TABle) angiver hvilke lagerenheder og partitioner der skal monteres og hvordan disse skal bruges.\n\nUUID (Universally Unique IDentifier) anbefales.\n\nHvis der ikke er oprettet mærkater for partitioner vil enhedsnavne blive brugt under mærkat muligheden."
_FstabErr="Part UUID valget er kun for UEFI/GPT installationer."
FH's avatar
FH committed
181 182 183 184 185 186
_FstabDevName="Enheds navn"
_FstabDevLabel="Enheds mærkat"
_FstabDevUUID="Enheds UUID"
_FstabDevPtUUID="UEFI Part UUID"

# Set Hostname
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
187
_HostNameBody="Computer navnet (hostname) bruges til at identificere systemet på et netværk.\n\nNavnet er alfa-numeriske, kan indeholde bindestreg (-) - blot ikke i begyndelsen eller enden - og må ikke være længere end 63 tegn."
FH's avatar
FH committed
188 189

# Set Root Password
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
190 191
_PassRtBody="Indtast Root adgangskode"
_PassRtBody2="Gentag Root adgangskode"
FH's avatar
FH committed
192 193 194

# Create New User
_NUsrTitle="Opret Ny Bruger"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
195
_NUsrBody="Indtast brugernavn. SKAL være små bogstaver."
FH's avatar
FH committed
196 197 198

# Username Error
_NUsrErrTitle="Fejl ved Brugernavn"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
199
_NUsrErrBody="Et ugyldig brugernavn er indtastet.\n Indtast et andet navn."
FH's avatar
FH committed
200 201

# Set User
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
202 203
_PassNUsrBody="Indtast adgangskode for" 
_NUsrSetBody="Opretter bruger og tilknytter grupper..."
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
204
_DefShell="Choose the default shell."  # translate me !
FH's avatar
FH committed
205 206

# Mounting (Partitions)
Frede H's avatar
Frede H committed
207
_MntStatusTitle="Status for montering"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
208 209 210 211
_MntStatusSucc="Montering OK!"
_MntStatusFail="Montering FEJL!"
_WarnMount1="VIGTIGT: Partitioner kan monteres uden at formattere disse.\n Dette vælges øverst i Fil-system menu."
_WarnMount2="Vær sikker på dine valg for montering og filsystem da der ikke bliver givet nogen information, undtaget ved UEFI boot partition."
FH's avatar
FH committed
212 213 214

# Select Device (installation)
_DevSelTitle="Vælg Enhed"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
215
_DevSelBody="Enheder (/dev/) er interne diske og USB-drev der kan installeres på. Den første er /sda, den anden /sdb, og så videre.\n\nNår der bruges et USB-drev til start af Manjaro Architect, vær opmærksom da denne også vil være på listen!"
FH's avatar
FH committed
216 217

# Partitioning Tool
Frede H's avatar
Frede H committed
218
_PartToolTitle="Opsætning af partitioner"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
219
_PartToolBody="En automatisk partitionering er tilgængelig for uerfarne brugere. Ellers anbefales, cfdisk til BIOS, parted til UEFI.\n\nVÆLG IKKE en UEFI/GPT partitionering til et BIOS/MBR system da du helt sikkert får problemer, f.x. et system der ikke kan starte"
FH's avatar
FH committed
220
_PartOptAuto="Automatisk Partitionering"
Frede H's avatar
Frede H committed
221
_PartOptWipe="Sikker Sletning af Enhed (valgfrit/tidskrævende)"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
222 223
_AutoPartWipeBody1="ADVARSEL: ALLE data på"
_AutoPartWipeBody2="vil blive ødelagt med kommandoen 'wipe -Ifre'. Denne process kan tage LANG TID afhængigt af størrelsen på enheden.\n\nVil du fortsætte?"
FH's avatar
FH committed
224 225

# Partitioning Error
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
226
_PartErrBody="BIOS systemer kræver mindst en partition (ROOT).\n\nUEFI systemer kræver mindst to partitioner (ROOT and UEFI)."
FH's avatar
FH committed
227 228 229

# File System
_FSTitle="Vælg Filsystem"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
230
_FSBody="Ext4 anbefales. Ikke alle filsystemer er brugbare til Root eller Boot partitioner. Alle har forskellige fordele og ulemper."
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
231
_FSSkip="Do not format" # translate me !
Frede H's avatar
Frede H committed
232 233
_FSMount="Monter"
_FSWarn1="Alle data på"
234
_FSWarn2="vil gå uigenkaldeligt tabt"
FH's avatar
FH committed
235 236

# Select Root
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
237
_SelRootBody="Første parttion er ROOT ('/'). Dette er hvor Manjaro skal installeres."
FH's avatar
FH committed
238 239

# Select SWAP
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
240
_SelSwpBody="Vælg SWAP Partition. Hvis du vælger Swapfile, vil den blive sat til samme størrelse som mængden af RAM."
FH's avatar
FH committed
241 242 243 244
_SelSwpNone="Ingen"
_SelSwpFile="Swapfile"

# Select UEFI
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
245
_SelUefiBody="Vælg UEFI Partition. Denne er en speciel partition til UEFI systemer."
FH's avatar
FH committed
246 247

# Format UEFI
Frede H's avatar
Frede H committed
248
_FormUefiBody="UEFI partition"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
249
_FormUefiBody2="er allerede formatteret.\n\nGentag? Ved at gøre det fjernes ALLE data på partitionen."
FH's avatar
FH committed
250 251

# UEFI Mountpoint
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
252
_MntUefiBody="Select UEFI Mountpoint."   # translate me !
FH's avatar
FH committed
253 254

# Extra Partitions
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
255
_ExtPartBody="Vælg yderligere partitioner (rækkefølge underordnet), eller 'Færdig' for at afslutte."
FH's avatar
FH committed
256 257

# Extra Partitions
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
258
_ExtPartBody1="Angiv partitionens placering. Skal begynde med skråstreg (/). Eksempler:"
FH's avatar
FH committed
259 260

# Extra Partition Naming Error
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
261
_ExtErrBody="Partitionen kan ikke monteres - kontroller navnet. Der skal angives navn efter skråstregen (/)."
FH's avatar
FH committed
262 263

# Install Base
264
_WarnInstBase="A Manjaro Base has already been installed on this partition.\nProceed anyway?"    # translate me !
FH's avatar
FH committed
265
_InstBseTitle="Installer Base"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
266
_InstFail="Installation failed."     # translate me !
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
267 268
_InstBseBody="Standard: anbefalet for uerfarne. Vælg op til to kerner (linux and linux-lts) og om nødvendigt pakke-gruppen base-devel. Programmerne sudo, btrfs-progs, f2fs-tools installeres også.\n\nAvanceret: Vælg op til fire kerner (linux, lts, grsec, zen) og udvælg individuelle pakker fra base/base-devev gruppen. Yderligere opsætning af grsec og zen kan være nødvendig for Virtualbox and NVIDIA.\n\nBEMÆRK: Med untagelse af allerede installerede kerner, skal mindst en kerne vælges."
_InstStandBseBody="Pakke-gruppen base installeres automatisk. Pakke-gruppen base-devel er nødvendig hvis det er hensigten at anvende Arch User Repository (AUR) ."
FH's avatar
FH committed
269
_InstStandBase="Standard Installation"
Frede H's avatar
Frede H committed
270
_InstAdvBase="Avanceret Installation"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
271 272
_InstAdvBseBody="ADVARSEL: Dette er kun for erfarne brugere. Brugere med mindre erfaring bør vælge 'standard' installation."
_InstAdvWait="Indsamler pakke oplysninger."
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
273
_InstGrub="Install Grub"    # translate me !
FH's avatar
FH committed
274 275 276

# Install BIOS Bootloader
_InstBiosBtTitle="Installer BIOS Bootloader"
277
_InstGrubBody="The installation device for GRUB can be selected in the next step.\n\nOs-prober is needed for automatic detection of already installed systems on other partitions."            # translate me !
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
278
_InstBiosBtBody="Grub2 is anbefalet for uerfarne brugere. Den ønskede enhed kan også vælges.\n\nSyslinux er enklere alternativ men vil kun fungere med et ext/btrfs filsystem."
FH's avatar
FH committed
279
_InstSysTitle="Installer Syslinux"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
280
_InstSysBody="Installer syslinux i Master Boot Record (MBR) eller Root (/)?"
FH's avatar
FH committed
281 282 283

# Install UEFI Bootloader
_InstUefiBtTitle="Installer UEFI Bootloader"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
284
_InstUefiBtBody="Install UEFI Bootloader GRUB."  # translate me !
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
285 286
_SetBootDefBody="Nogle UEFI firmware kan ikke finde bootloader medmindre den er sat som standard ved at kopiere dens efi stub til"
_SetBootDefBody2="og derefter omdøbe den til bootx64.efi.\n\nDet anbefales at gøre dette medmindre der allerede er en standard bootloader, eller hvis hensigten er at anvde flere bootloadere.\n\nSæt bootloader som standard?"
FH's avatar
FH committed
287 288

# efi file set for Grub
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
289
_SetDefDoneBody="er oprettet som standard bootloader."
FH's avatar
FH committed
290 291 292

# Graphics Card Menu
_GCtitle="Grafik-kort Menu"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
293
_GCBody="Vælg Nouveau hvis det er et ældre NVIDIA kort. Hvis dit kort ikke er på listen vælges 'Ukendt/Standard'."
FH's avatar
FH committed
294 295 296 297
_GCUnknOpt="Ukendt / Standard"

# NVIDIA Configruation Check
_NvidiaConfTitle="NVIDIA Opsætnings Kontrol"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
298
_NvidiaConfBody="En grundlæggende NVIDIA er oprettet. Kontroller den venligst inden du fortsætter."
FH's avatar
FH committed
299 300 301

# Graphics Card Detection
_GCDetTitle="Fundet"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
302
_GCDetBody="Er dit grafik-kort eller virtualiserings software"
FH's avatar
FH committed
303 304 305
_GCDetBody2="-Vælg 'Ja' for at anvende kortets OPEN-SOURCE driver.\n\n-Vælg 'Nej' for at gå til grafik-kort menu som indeholder NVIDIA's egne drivere."

# Install DE Info
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
306
_DEInfoBody="Flere miljøer kan installeres.\n\nGnome og LXDE installerer display manager.\n\nCinnamon, Gnome og KDE installerer Netværks håndtering."
FH's avatar
FH committed
307 308 309

# Install DE Menu
_InstDETitle="Installer Skrivebords Miljø(er)"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
310
_InstManDEBody="Please choose a Manjaro Environment.\n\nNote that the following are currently available for systemd base only:" # translate me !
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
311
_ErrInit="Wrong init system" # translate me !
312
_WarnInit="is currently available for systemd only.\nPlease adjust your selection:" # translate me !
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
313 314
_DiffPro="Select different profile" # translate me !
_InstSystd="Install systemd base" # translate me !
FH's avatar
FH committed
315
_InstDEBody="Skrivebords Miljøer og deres tilhørende pakkegrupper er listet først."
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
316
_ExtraTitle="Komplet eller minimum?"
Frede H's avatar
Frede H committed
317
_ExtraBody="Denne udgave findes i to varianter"
FH's avatar
FH committed
318 319 320 321 322 323 324 325

# Install Common Packages
_InstComTitle="Installer Almindelige Pakker"
_InstComBody="Nogle miljøer kræver ekstra pakker for at fungere bedre."

# Display Manager
_DmChTitle="Installer Display Manager"
_DmChBody="gdm er afhængig af Gnome-shell. sddm anbefales ved plasma. lightdm vil indeholder lightdm-gtk-greeter. slim vedligeholdes ikke længere."
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
326
_DmDoneBody="Display manager er installeret og aktiveret."
FH's avatar
FH committed
327 328 329

# Network Manager
_InstNMTitle="Installer Network Manager"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
330 331
_InstNMBody="Network Manager er anbefalet, specielt for trådløse og PPPoE/DSL installationer."
_InstNMErrBody="Netværk forbindelseshåndtering er installeret og aktiveret."
FH's avatar
FH committed
332 333 334

# Welcome
_WelTitle="Velkommen til"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
335
_WelBody="Dette installationsprogram vil downloade de nyeste pakker fra Manjaro repositories. Der foretages kun den allermest nødvendige opsætning.\n\nMENU MULIGHEDER: Du vælger muligheder ved tryk på et tal eller ved at bruge op/ned pile før tryk på [enter] som så udfører valget. Skift mellem knapperne ved at bruge [Tab] eller med venstre/højre pil før tryk på [enter] som så udfører valget. Lange lister kan navigeres ved at brug [pg up] og [pg down] taster, og/eller ved at trykke på en tast svarende til det første bogstav i det ønskede valg.\n\nOPSÆTNING & PAKKE MULIGHEDER: Standard pakker i check-lister vil være forvalgt. Brug [Mellerum] for at fra/vælge."
FH's avatar
FH committed
336 337 338

# Preparation Menu
_PrepMenuTitle="Forbered Installation"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
339
_PrepMenuBody="Terminalens tastatur layout bruges af installation og det færdige system."
FH's avatar
FH committed
340
_PrepKBLayout="Opsæt Desktop Tastatur Layout"
Frede H's avatar
Frede H committed
341 342
_PrepMirror="Opsæt Serverliste"
_PrepPartDisk="Opsæt Disk Layout"
FH's avatar
FH committed
343 344 345 346
_PrepMntPart="Monter Partitioner"
_Back="Tilbage"

# Install Base Menu
347
_PkgList="Processing package list"                    # translate me !
FH's avatar
FH committed
348
_InstBsMenuTitle="Installer Base"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
349
_InstBseMenuBody="Packages to be installed will be downloaded from mirror servers. The default branch is 'stable'.\nTo optimize your download speed or to switch branch, use the entry [$_PrepMirror]."                  # translate me !
FH's avatar
FH committed
350
_InstBse="Installer Base pakker"
Frede H's avatar
Frede H committed
351
_ChsInit="Vælg system type"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
352 353
_Note="Note!"                              # translate me !
_WarnOrc="These Manjaro profiles are incompatible with openrc:"     # translate me !
Frede H's avatar
Frede H committed
354
_ChsAddPkgs="Vælg ekstra moduler til kernen"
FH's avatar
FH committed
355
_InstBootldr="Installer Bootloader"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
356
_InstDrvTitle="Install Hardware Drivers"                 # translate me !
357 358 359 360
_InstDrvBody="Some network and graphics cards\nmay need special drivers.\nOptions 1 and 2 choose drivers automatically,\noptions 3 and 4 let you choose specific drivers"                      # translate me !
_InstFree="Auto-install free drivers"        # translate me !
_InstProp="Auto-install proprietary drivers"    # translate me !
_SelDDrv="Select Display Driver"          # translate me !
FH's avatar
FH committed
361 362

# Configure Base Menu
363
_ConfBseMenuTitle="Opsætning af Manjaro Base"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
364
_ConfBseBody="Grundlæggende opsætning af Manjaro Base."
FH's avatar
FH committed
365 366 367 368
_ConfBseFstab="Opret FSTAB"
_ConfBseHost="Opsæt Computernavn"
_ConfBseTimeHC="Opsæt Tidszone og Ur"
_ConfBseSysLoc="Opsæt System Sprog"
369 370
_RunMkinit="Kør Mkinitcpio"
_RunUpGrub="Update GRUB"              # translate me !
FH's avatar
FH committed
371 372 373 374 375 376 377

# User Menu
_ConfUsrRoot="Opret root adgangskode"
_ConfUsrNew="Tilføj bruger(e)"

# Graphics Menu
_InstGrMenuTitle="Installer Grafisk Brugerflade"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
378
_InstGrMenuBody="Forud for installation af skrivebords miljø SKAL grafik, input og lyd drivere være installeret. Dette inkluderer installation af drivere til grafik-kort."
Frede H's avatar
Frede H committed
379
_InstDEMenuTitle="Vælg en komplet Manjaro udgave eller et skrivebords miljø uden tilpasninger"
FH's avatar
FH committed
380 381 382
_InstGrMenuDS="Installer Display Server"
_InstGrMenuDSBody="I tillæg til xorg og wayland muligheder, er drivere til input enheder (xf86-input-) også medtaget."
_InstGrMenuDD="Installer Display Driver"
383 384 385
_InstGrDrv="Choose video-driver to be installed"       # translate me !
_WarnInstGr="No Display Driver selected."          # translate me !
_InstDEStable="Installer Manjaro Skrivebord"
Frede H's avatar
Frede H committed
386
_InstDEGit="Installer Manjaro Skrivebord (udviklings profiler)"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
387
_InstGrDE="Installer Skrivebords Miljø"
Frede H's avatar
Frede H committed
388 389
_InstPBody="Dette installerer en pakkeliste og opsætningspakke til skrivebord, der passer med den tilsvarende Manjaro udgave"
_InstDE="Installer skrivebords miljøer uden tilpasninger"
FH's avatar
FH committed
390 391 392 393 394
_InstGrMenuGE="Installer Grafisk Miljø"
_InstGrMenuDM="Installer Display Manager"

# Networking Menu
_InstNMMenuTitle="Installerer Netværk"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
395
_InstNWDrv="Network Drivers"                                      # translate me !
396
_SelNWDrv="Select Network Driver"                                    # translate me !
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
397
_InfoNWKernel="Support for your network card is built into the kernel, \nno need to install anything." # translate me !
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
398
_InstNMMenuBody="Ekstra pakker kan være nødvendige for netværk og trådløse enheder. Nogle trådløse enheder kan kræve ekstra firmware for at fungere."
FH's avatar
FH committed
399 400 401 402 403 404
_InstNMMenuPkg="Installerer Trådløse enheder"
_InstNMMenuNM="Installerer Network Connection Manager"
_InstNMMenuCups="Installerer CUPS / Printer Pakker"
_InstNMMenuPkgBody="Vigtige wifi pakker vil blive forvalgt hvis en trådløs enhed bliver fundet. Ved tvivl om nødvendigheden af ekstra firmware kan alle pakker installeres."
_SeeWirelessDev="Vis Trådløs enhed (valgfrit)"
_WirelessShowTitle="Trådløs enhed"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
405
_WirelessErrBody="Ingen fundet."
FH's avatar
FH committed
406
_InstCupsBody="CUPS (Common Unix Printing System) er et udskriftsystem baseret på kendte standarder og udviklet af Apple Inc. til OS X og andre UNIX-lignende systemer. Samba tillader fil og printer deling mellem Linux og Windows systemer."
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
407
_InstCupsQ="Aktiver service org.cups.cupsd.service på dette system?"
FH's avatar
FH committed
408 409 410

# Install Multimedia Support Menu
_InstMultMenuTitle="Installerer Multimedia Understøttelse"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
411
_InstMultMenuBody="Tilgængeligheds pakker hjælper og støtter personer med nedsat syn og/eller hørelse. Under Særligt tilpasset pakkevalg kan angives yderligere brugerdefinerede pakkevalg."
FH's avatar
FH committed
412
_InstMulSnd="Installerer lydkort driver(e)"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
413
_InstMulSndBody="ALSA understøtter lydkort direkte fra kernen. PulseAudio er et mellemlag for ALSA."
FH's avatar
FH committed
414 415
_InstMulCodec="Installerer multimedia oversættere"
_InstMulAcc="Installerer hjælp for tilgængelighed"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
416
_InstMulAccBody="Vælg de ønskede tilgængeligheds pakker."
Frede H's avatar
Frede H committed
417
_InstMulCust="Ekstra pakke installation"
FH's avatar
FH committed
418 419

# Codecs Menu
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
420
_InstMulCodBody="GStreamer er et multimedia ramme-format. De første to muligheder er nuværende og legacy (gstreamer0.10) pakke grupper. Xine er også med."
FH's avatar
FH committed
421 422

# Custom Packages Box
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
423
_InstMulCustBody="Indtast (korrekt) navne for installations-pakker fra Manjaro repo, navne adskilles med mellemrun.\n\nF.eks, for at installere Firefox, VLC og HTop: firefox vlc htop"
FH's avatar
FH committed
424 425 426

# Main Menu
_MMTitle="Hovedmenu"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
427
_MMBody="Hvert trin skal udføres i den angivne rækkefølge. Når trin 1-3 og eventuelle valgfri trin er gennemført vælges 'Færdig' så installationen færdiggøres korrekt."
FH's avatar
FH committed
428

429 430 431 432 433 434 435 436 437
# Final Check
_BaseCheck="Base is not installed"          # translate me !
_BootlCheck="Bootloader is not installed"      # translate me !
_FstabCheck="Fstab has not been generated"      # translate me !
_GCCheck="No graphics driver has been installed"   # translate me !
_LocaleCheck="Locales have not been generated"    # translate me !
_RootCheck="Root password is not set"        # translate me !
_UserCheck="No user accounts have been generated"  # translate me !

FH's avatar
FH committed
438
# Close Installer
Frede H's avatar
Frede H committed
439
_CloseInstBody="Afslut installation?"
Bernhard Landauer's avatar
Bernhard Landauer committed
440
_LogInfo="Would you like to save the installation-log to the installed system?\nIt will be copied to" # translate me !