Commit 22776aff authored by Bernhard Landauer's avatar Bernhard Landauer Committed by GitHub

Merge pull request #144 from Chrysostomus/master

merge master
parents 300960a4 3a678a2b
Version=0.8.2
Version=0.8.7
PREFIX = /usr
LIBDIR = /lib/manjaro-architect
......
......@@ -37,6 +37,10 @@ fi
# run in debug mode with -d option
#[[ $1 == "-d" ]] && declare -i debug=1
case $(tty) in /dev/tty[0-9]*)
setterm -blank 0 -powersave off ;;
esac
id_system
set_language
mk_connection
......
......@@ -12,7 +12,7 @@
[[ -e /run/miso/bootmnt ]] && setfont ter-116n
while [[ ! $(ping -c 2 manjaro.org) ]]; do
while [[ ! -n "$(curl -Is https://manjaro.org | head -1)" ]]; do
if [[ $(cat /proc/1/comm) == "systemd" ]];then
if [[ $(systemctl is-active NetworkManager) == "active" ]]; then
dialog --backtitle ":: Manjaro Architect ::" --yesno "\nPlease connect to the internet:\n" 0 0 && \
......
......@@ -83,6 +83,7 @@ _LuksMenuBody="Enheder og partitioner krypteret med dm_crypt kan ikke anvendes f
_LuksMenuBody2="En ukrypteret boot partition eller 'logical volume management' (LVM) skal bruges, medmindre BIOS Grub anvendes."
_LuksMenuBody3="Ved at vælge Automatisk bliver der brugt standardindstillinger for kryptering, og dette anbefales til uerfarne brugere. Det er muligt at angive krypteringsmetode og nøglestørrelse manuelt."
_LuksOpen="Åbning af krypteret partition"
_LuksErr="No LUKS-encrypted partition found." # translate me !
_LuksOpenBody="Angiv et navn for til den krypterede enhed. Det er ikke nødvendigt at angive prefix som /dev/mapper/. Et eksempel vises."
_LuksEncrypt="Automatisk LUKS kryptering"
_LuksEncryptAdv="Angiv nøglestørrelse og krypteringsmetode"
......@@ -112,7 +113,7 @@ _LvmPvConfBody2="ved anvendelse af partioner(ne):"
_LvmPvActBody1="Opretter og aktiverer Volume Group"
_LvmPvDoneBody1="Volume Group"
_LvmPvDoneBody2="er nu oprettet"
_LvmLvNumBody1="Brug [Mellemrun] for at vælge antallet af Logical Volumes (LVs) der skal oprettes på"
_LvmLvNumBody1="Enter the number of Logical Volumes (LVs) to create in" # translate me !
_LvmLvNumBody2="Den sidste (eller eneste) LV vil automatisk bruge den tilgængelige plads på Volume Group."
_LvmLvNameBody1="Indtast navn for det Logical Volume (LV) der skal oprettes.\n\nDette svarer til navnet/mærkaten på en partition."
_LvmLvNameBody2="BEMÆRK: Dette LV vil automatisk optage resten af den ledige plads på Volume Group"
......@@ -345,7 +346,7 @@ _Back="Tilbage"
# Install Base Menu
_PkgList="Processing package list" # translate me !
_InstBsMenuTitle="Installer Base"
_InstBseMenuBody="Pakker der installeres skal hentes fra internet servere. Pacstrap scriptet installerer det grundlæggende system. For at kunne bygge pakker fra AUR eller med ABS, skal gruppen base-devel også installeres."
_InstBseMenuBody="Packages to be installed will be downloaded from mirror servers. The default branch is 'stable'.\nTo optimize your download speed or to switch branch, use the entry [$_PrepMirror]." # translate me !
_InstBse="Installer Base pakker"
_ChsInit="Vælg system type"
_Note="Note!" # translate me !
......@@ -354,8 +355,9 @@ _ChsAddPkgs="Vælg ekstra moduler til kernen"
_InstBootldr="Installer Bootloader"
_InstDrvTitle="Install Hardware Drivers" # translate me !
_InstDrvBody="Some network and graphics cards\nmay need special drivers.\nOptions 1 and 2 choose drivers automatically,\noptions 3 and 4 let you choose specific drivers" # translate me !
_InstFree="Install free drivers" # translate me !
_InstProp="Install proprietary drivers" # translate me !
_InstFree="Auto-install free drivers" # translate me !
_InstProp="Auto-install proprietary drivers" # translate me !
_SelDDrv="Select Display Driver" # translate me !
# Configure Base Menu
_ConfBseMenuTitle="Opsætning af Manjaro Base"
......@@ -391,6 +393,7 @@ _InstGrMenuDM="Installer Display Manager"
# Networking Menu
_InstNMMenuTitle="Installerer Netværk"
_InstNWDrv="Network Drivers" # translate me !
_SelNWDrv="Select Network Driver" # translate me !
_InfoNWKernel="Support for your network card is built into the kernel, \nno need to install anything." # translate me !
_InstNMMenuBody="Ekstra pakker kan være nødvendige for netværk og trådløse enheder. Nogle trådløse enheder kan kræve ekstra firmware for at fungere."
_InstNMMenuPkg="Installerer Trådløse enheder"
......
......@@ -82,6 +82,7 @@ _LuksMenuBody="Opslagmedia en volumes die versleuteld werden met dm_crypt kunnen
_LuksMenuBody2="Een aparte niet-versleutelde boot partitie zonder logisch volume management (LVM - tenzij bij gebruik van BIOS Grub) is vereist."
_LuksMenuBody3="Standaard wordt de automatische versleuteloptie gebruikt, en dit is aanbevolen voor beginners. Het is ook mogelijk om de code en de sleutelgrootte-parameters manueel in te geven."
_LuksOpen="Open Versleutelde Partitie"
_LuksErr="No LUKS-encrypted partition found." # translate me !
_LuksOpenBody="Geef een naam aan het versleutelde opslagmedium. Het is niet nodig om het voorvoegsel /dev/mapper/ te vermelden. er werd een voorbeeld voorzien."
_LuksEncrypt="Automatische LUKS Versleuteling"
_LuksEncryptAdv="Bepaal de sleutelgrootte en Cypher"
......@@ -111,7 +112,7 @@ _LvmPvConfBody2="met de volgende partities:"
_LvmPvActBody1="Aanmaak en activering van Volume Groep"
_LvmPvDoneBody1="Volume Groep"
_LvmPvDoneBody2="werd aangemaakt"
_LvmLvNumBody1="Gebruik [spatie] om het aantal logische volumes (LVM) te selecteren die moeten worden aangemaakt"
_LvmLvNumBody1="Enter the number of Logical Volumes (LVs) to create in" # translate me !
_LvmLvNumBody2="De laatste (of enige) LV zal automatisch 100% van de overblijvende ruimte innemen in de Volume Groep."
_LvmLvNameBody1="Om een Logisch Volume (LV) aan te maken geef je een naam in.\n\nDit is zoals het geven van een naam/label aan een partitie."
_LvmLvNameBody2="NOTE: Deze LV zal alle overgebleven ruimte van de Volume Groep innemen"
......@@ -344,7 +345,7 @@ _Back="Terug"
# Menu: installeren van het Basissysteem
_PkgList="Processing package list" # translate me !
_InstBsMenuTitle="Installeer het Basissysteem"
_InstBseMenuBody="De gewenste pakketten worden gedownload van mirror servers. Het pacstrap script installeert het basissysteem. Indien je pakketten van het AUR of met ABS wenst te gebruiken, is de basis-devel groep ook vereist."
_InstBseMenuBody="Packages to be installed will be downloaded from mirror servers. The default branch is 'stable'.\nTo optimize your download speed or to switch branch, use the entry [$_PrepMirror]." # translate me !
_InstBse="Installeer het Basissysteem"
_ChsInit="Choose your initsystem" # translate me !
_Note="Note!" # translate me !
......@@ -353,8 +354,9 @@ _ChsAddPkgs="Choose additional modules for your kernels" # trans
_InstBootldr="Installeer de Bootlader"
_InstDrvTitle="Install Hardware Drivers" # translate me !
_InstDrvBody="Some network and graphics cards\nmay need special drivers.\nOptions 1 and 2 choose drivers automatically,\noptions 3 and 4 let you choose specific drivers" # translate me !
_InstFree="Install free drivers" # translate me !
_InstProp="Install proprietary drivers" # translate me !
_InstFree="Auto-install free drivers" # translate me !
_InstProp="Auto-install proprietary drivers" # translate me !
_SelDDrv="Select Display Driver" # translate me !
# Configureer het basissysteem
_ConfBseMenuTitle="Configureer het Basissysteem"
......@@ -390,6 +392,7 @@ _InstGrMenuDM="Installeer Weergave Manager"
# Netwerk Menu
_InstNMMenuTitle="Installeer Netwerk mogelijkheden"
_InstNWDrv="Network Drivers" # translate me !
_SelNWDrv="Select Network Driver" # translate me !
_InfoNWKernel="Support for your network card is built into the kernel, \nno need to install anything." # translate me !
_InstNMMenuBody="Aanvullende pakketten kunnen nodig zijn om netwerken en draadloze apparaten aan te sturen. Sommige draadloze apparaten kunnen ook extra firmware nodig hebben om te functioneren."
_InstNMMenuPkg="Install Wireless Device Packages"
......
......@@ -82,6 +82,7 @@ _LuksMenuBody="Devices and volumes encrypted using dm_crypt cannot be accessed o
_LuksMenuBody2="A seperate boot partition without encryption or logical volume management (LVM - unless using BIOS Grub) is required."
_LuksMenuBody3="The Automatic option uses default encryption settings, and is recommended for beginners. Otherwise, it is possible to specify cypher and key size parameters manually."
_LuksOpen="Open Encrypted Partition"
_LuksErr="No LUKS-encrypted partition found."
_LuksOpenBody="Specify a name for the encrypted block device. It is not necessary to prefix it with /dev/mapper/. An example has been provided."
_LuksEncrypt="Automatic LUKS Encryption"
_LuksEncryptAdv="Define Key-Size and Cypher"
......@@ -103,7 +104,7 @@ _LvmDelVG="Delete Volume Groups"
_LvMDelAll="Delete *ALL* VGs, LVs, PVs"
_LvmDetBody="Existing Logical Volume Management (LVM) detected. Activating. Please Wait..."
_LvmPartErrBody="There are no viable partitions available to use for Logical Volume Management. A minimum of one is required.\n\nIf LVM is already in use, deactivating it will allow the partition(s) used for its Physical Volume(s) to be used again."
_LvmNameVgBody="Enter the name of the Volume Group (VG) to create.\n\nThe VG is the new 'virtual device / hard-disk' to create out of the partition(s) selected next."
_LvmNameVgBody="Enter the name of the Volume Group (VG) to create.\n\nThe VG is the new 'virtual device/hard-disk' to create out of the partition(s) selected next."
_LvmNameVgErr="Invalid Name Entered. The Volume Group name may be alpha-numeric, but may not contain spaces, start with a '/', or already be in use."
_LvmPvSelBody="Select the partition(s) to use for the Physical Volume (PV)."
_LvmPvConfBody1="Confirm creation of Volume Group"
......@@ -111,14 +112,14 @@ _LvmPvConfBody2="with the following partitions:"
_LvmPvActBody1="Creating and activating Volume Group"
_LvmPvDoneBody1="Volume Group"
_LvmPvDoneBody2="has been created"
_LvmLvNumBody1="Use [Spacebar] to select the number of Logical Volumes (LVs) to create in"
_LvmLvNumBody1="Enter the number of Logical Volumes (LVs) to create in"
_LvmLvNumBody2="The last (or only) LV will automatically use 100% of the remaining space in the Volume Group."
_LvmLvNameBody1="Enter the name of the Logical Volume (LV) to create.\n\nThis is like setting a name / label for a partition."
_LvmLvNameBody1="Enter the name of the Logical Volume (LV) to create.\n\nThis is like setting a name or label for a partition."
_LvmLvNameBody2="NOTE: This LV will automatically use up all space remaining on the Volume Group"
_LvmLvNameErrBody="Invalid Name Entered. The Logical Volume (LV) name may be alpha-numeric, but may not contain spaces or be preceeded with a '/'."
_LvmLvSizeBody1="remaining"
_LvmLvSizeBody2="Enter the size of the Logical Volume (LV) in Megabytes (M) or Gigabytes (G). For example, 100M will create a 100 Megabyte LV. 10G will create a 10 Gigabyte LV."
_LvmLvSizeErrBody="Invalid value Entered. A numeric value must be entered with an 'M' (Megabytes) or a 'G' (Gigabytes) at the end.\n\nExamples include, 100M, 10G, or 250M. The value may also not be equal to or greater than the remaining size of the VG."
_LvmLvSizeBody2="Enter the size of the Logical Volume (LV) in Megabytes (M) or Gigabytes (G).\nFor example:\n100M will create a 100 Megabyte LV, 10G will create a 10 Gigabyte LV."
_LvmLvSizeErrBody="Invalid value entered.\nA numeric value must be entered with an 'M' (Megabytes) or a 'G' (Gigabytes) at the end.\nExamples include, 100M, 10G, or 250M.\nThe value may also not be equal to or greater than the remaining size of the VG!"
_LvmCompBody="Done! All Logical Volumes have been created for the Volume Group.\n\nDo you wish to view the new LVM scheme?"
_LvmDelQ="Confirm deletion of Volume Group(s) and Logical Volume(s).\n\nIf deleting a Volume Group, all Logical Volumes within will be deleted as well."
_LvmSelVGBody="Select Volume Group to delete. All Logical Volumes within will also be deleted."
......@@ -304,6 +305,7 @@ _DEInfoBody="Multiple environments can be installed.\n\nGnome and LXDE come with
# Install DE Menu
_InstDETitle="Install Desktop Environments"
_DesktopInstalled="A Manjaro-Desktop has already been installed on this partition!\nInstalling another one will likely result in package conflicts and other issues.\nIt is recommended you format the partition and start a fresh install.\n\nIgnore and Proceed anyway?"
_InstManDEBody="Please choose a Manjaro Environment.\n\nNote that the following are currently available for systemd base only:"
_ErrInit="Wrong init system"
_WarnInit="is currently available for systemd only.\nPlease adjust your selection:"
......@@ -343,7 +345,7 @@ _Back="Back"
# Install Base Menu
_PkgList="Processing package list"
_InstBsMenuTitle="Install Base"
_InstBseMenuBody="Packages to be installed must be downloaded from mirror servers. The pacstrap script installs the base system. To build packages from the AUR or with ABS, the base-devel group is also required."
_InstBseMenuBody="Packages to be installed will be downloaded from mirror servers. The default branch is 'stable'.\nTo optimize your download speed or to switch branch, use the entry [$_PrepMirror]."
_InstBse="Install Base Packages"
_ChsInit="Choose your initsystem"
_Note="Note!"
......@@ -352,8 +354,9 @@ _ChsAddPkgs="Choose additional modules for your kernels"
_InstBootldr="Install Bootloader"
_InstDrvTitle="Install Hardware Drivers"
_InstDrvBody="Some network and graphics cards \nmay need special drivers. \nOptions 1 and 2 choose drivers automatically, \noptions 3 and 4 let you choose specific drivers"
_InstFree="Install free drivers"
_InstProp="Install proprietary drivers"
_InstFree="Auto-install free drivers"
_InstProp="Auto-install proprietary drivers"
_SelDDrv="Select Display Driver"
# Configure Base Menu
_ConfBseMenuTitle="Configure Base"
......@@ -389,6 +392,7 @@ _InstGrMenuDM="Install Display Manager"
# Networking Menu
_InstNMMenuTitle="Install Networking Capabilties"
_InstNWDrv="Install Network Drivers"
_SelNWDrv="Select Network Driver"
_InfoNWKernel="Support for your network card is built into the kernel,\nno need to install anything."
_InstNMMenuBody="Supplementary packages may be required for networking and wireless devices. Some wireless devices may also require additional firmware to function."
_InstNMMenuPkg="Install Wireless Device Packages"
......
......@@ -22,8 +22,8 @@ _PassErrBody="Les mots de passe entrés ne correspondent pas. Veuillez réessaye
# Basics
_SelLang="Choisir la langue"
_Lang="Langue"
_Keep="Keep" # translate me !
_Change="Change" # translate me !
_Keep="Passer"
_Change="Changer"
_NoCon="Pas de connexion Internet détectée."
_EstCon="Établir la connexion ?"
_Config="Configurer"
......@@ -83,6 +83,7 @@ _LuksMenuBody="Les volumes et périphériques cryptés utilisant dm_crypt ne peu
_LuksMenuBody2="Une partition de démarrage (boot) séparée sans cryptage ou un gestionnaire de volume logique (LVM - sauf si vous utilisez BIOS Grub) est nécessaire."
_LuksMenuBody3="L'option automatique utilise les paramètres d'encryptage par défaut, et elle est recommandé pour les débutants. Toutefois, il est possible de préciser manuellement les paramètres de chiffrement ainsi que la longueur de clé."
_LuksOpen="Ouvrir une partition cryptée"
_LuksErr="No LUKS-encrypted partition found." # translate me !
_LuksOpenBody="Préciser un nom pour le bloc crypté du périphérique. Il n'est pas nécessaire de le préfixer avec /dev/mapper/. Un exemple a été fourni."
_LuksEncrypt="Cryptage LUKS automatique"
_LuksEncryptAdv="Définir le cryptage et la longueur de clé"
......@@ -112,7 +113,7 @@ _LvmPvConfBody2="avec les partitions suivantes :"
_LvmPvActBody1="Création et activation du groupe de volume"
_LvmPvDoneBody1="Le groupe de volume"
_LvmPvDoneBody2="a été créé"
_LvmLvNumBody1="Utiliser [barre espace] pour sélectionner le nombre de volumes logiques (LVs) à créer dans"
_LvmLvNumBody1="Enter the number of Logical Volumes (LVs) to create in" # translate me !
_LvmLvNumBody2="Le dernier (ou seul) LV utilisera automatiquement 100% de l'espace restant dans le groupe de volume."
_LvmLvNameBody1="Entrer le nom du volume logique (LV) à créer.\n\nCeci ressemble à une configuration de nom / d'étiquette pour une partition."
_LvmLvNameBody2="NOTE : Ce LV utilisera automatiquement tout l'espace restant dans le groupe de volume"
......@@ -142,7 +143,7 @@ _UpdDb="Mise à jour de la base de données..."
_MirrorlistTitle="Liste des miroirs"
_MirrorBranch="Choisir la branche Manjaro à utiliser"
_MirrorlistBody="La liste des miroirs contient les adresses des serveurs utilisées par pacman pour installer les paquets. Pour trouver les serveurs les plus rapides, générer EN PREMIER la liste des miroirs classée par pays AVANT d'exécuter le classement des miroirs, autrement le processus prendra BEAUCOUP DE TEMPS.\n\nLe fichier de configuration de pacman peut être modifié afin d'activer les dépôts multilib, ainsi que d'autres dépôts.\n\nNOTE : Fermer le fichier texte avec '[CTLR] + [x]'. Si le fichier est modifié, appuyer sur [y] pour enregistrer ou [n] pour annuler les changements."
_RankMirrors="Selected your custom mirrors using [Spacebar] or [Enter] and confirm with the [OK] button at the bottom." # translate me !
_RankMirrors="Sélection des miroirs, utiliser [barre espace] ou [touche entrée] puis confirmer avec le bouton [Oui] positionné en bas."
_MirrorbyCountry="Générer la liste de miroirs par pays"
_MirrorEdit="Éditer manuellement la liste des miroirs"
_MirrorRankTitle="Exécuter le classement des miroirs"
......@@ -157,7 +158,7 @@ _MIrrorPacQ="Utiliser la configuration modifiée de pacman pour le système inst
# Configurer l'agencement du clavier (vconsole)
_VCKeymapTitle="Configurer la console virtuelle"
_DefKeymap="The default keymap for your selected language is" # translate me !
_DefKeymap="L'agencement clavier par défaut pour votre langue est"
_VCKeymapBody="Une console virtuelle est une invite de commande (shell prompt) dans un environnement non graphique. Son agencement clavier est indépendant du terminal / environnement de bureau."
# Configurer Xkbmap (environnement)
......@@ -227,7 +228,7 @@ _PartErrBody="Les systèmes BIOS requièrent une partition minimum (ROOT).\n\nLe
# Système de fichiers
_FSTitle="Choisir un système de fichiers"
_FSBody="Ext4 est recommandé. Tous les systèmes de fichiers ne sont pas exploitables pour les partitions racine ou pour les partitions de démarrage. Tous ont des caractéristiques différentes et des restrictions."
_FSSkip="Do not format" # translate me !
_FSSkip="Ne pas formater"
_FSMount="Monter"
_FSWarn1="Données dans"
_FSWarn2="seront perdues"
......@@ -273,7 +274,7 @@ _InstGrub="Installer Grub"
# Installer le chargeur d'amorçage BIOS
_InstBiosBtTitle="Installer le chargeur d'amorçage BIOS"
_InstGrubBody="The installation device for GRUB can be selected in the next step.\n\nOs-prober is needed for automatic detection of already installed systems on other partitions." # translate me !
_InstGrubBody="L'installation de GRUB pourra se faire à la prochaine étape.\n\nOs-prober est nécessaire pour une détection automatique des autres systèmes installés sur une autre partition."
_InstBiosBtBody="Grub2 est recommandé pour les débutants. Le périphérique d'installation peut également être sélectionné.\n\nSyslinux est une alternative simple et légère qui fonctionne uniquement avec les systèmes de fichiers ext/btrfs."
_InstSysTitle="Installer Syslinux"
_InstSysBody="Installer syslinux dans le Master Boot Record (MBR) ou à la racine (/) ?"
......@@ -344,8 +345,8 @@ _Back="Retour"
# Menu d'installation de Base
_PkgList="Génération de la liste des paquets en cours"
_InstBsMenuTitle="Installer Base"
_InstBseMenuBody="Les paquets à installer doivent être téléchargés à partir des serveurs miroirs. Le script pacstrap installe le système de base. Pour construire des paquets à partir d'AUR ou avec ABS, le groupe base-devel est également nécessaire."
_InstBsMenuTitle="Installation de la Base"
_InstBseMenuBody="Les paquets à installer seront téléchargés depuis le serveur miroir. La branche par défaut est 'stable'.\nPour optimiser la vitesse de téléchargement ou changer de branche, utiliser une entrée [$_PrepMirror]."
_InstBse="Installer les paquets de Base"
_ChsInit="Choisir son système d'init"
_Note="A noter!"
......@@ -354,18 +355,19 @@ _ChsAddPkgs="Choisir des modules additionnels pour le noyau"
_InstBootldr="Installer le chargeur d'amorçage"
_InstDrvTitle="Installer les pilotes matériels"
_InstDrvBody="Quelques cartes réseau et graphiques\npeuvent nécessiter un pilote spécifique.\nLes options 1 et 2 choisissent automatiquement les pilotes,\nles options 3 et 4 vous laissent choisir un pilote particulier."
_InstFree="Install les pilotes libres"
_InstProp="Installer les pilotes propriétaires"
_InstFree="Installation automatique du pilote libre"
_InstProp="Installation automatique du pilote propriétaire"
_SelDDrv="Selectionner un pilote graphique"
# Configurer le menu de Base
_ConfBseMenuTitle="Configurer Base"
_ConfBseMenuTitle="Configurer la base"
_ConfBseBody="Configuration simple de la base."
_ConfBseFstab="Générer FSTAB"
_ConfBseHost="Définir le nom d'hôte"
_ConfBseTimeHC="Définir l'heure et le fuseau horaire"
_ConfBseSysLoc="Définir les paramètres régionaux"
_RunMkinit="Exécuter Mkinitcpio"
_RunUpGrub="Update GRUB" # translate me !
_RunUpGrub="Mettre à jour GRUB"
# Menu utilisateur
_ConfUsrRoot="Définir le mot de passe administrateur"
......@@ -391,6 +393,7 @@ _InstGrMenuDM="Installer le gestionnaire d'affichage"
# Menu de gestion de réseau
_InstNMMenuTitle="Installer les capacités de gestion de réseau"
_InstNWDrv="Pilotes réseau"
_SelNWDrv="Sélectionner le pilote réseau"
_InfoNWKernel="Le support de votre carte réseau est intégré dans le noyau, \npas de raison d'installer autre chose."
_InstNMMenuBody="Des paquets supplémentaires peuvent être nécessaires pour les périphériques WIFI et la gestion de réseau. Certains périphériques WIFI nécessitent également un microcode additionnel pour fonctionner."
_InstNMMenuPkg="Installer les paquets du périphérique WIFI"
......@@ -427,7 +430,7 @@ _MMBody="Chaque étape doit être suivie DANS L'ORDRE. Une fois effectuée, sél
_BaseCheck="La Base n'est pas installée"
_BootlCheck="Chargeur d'amorçage non installé"
_FstabCheck="Fichier Fstab non généré"
_GCCheck="Aucun driver graphique d'installé"
_GCCheck="Aucun pilote graphique installé"
_LocaleCheck="Les locales ne sont pas générées"
_RootCheck="Aucun mot de passe pour root"
_UserCheck="Aucun compte utilisateur de créé"
......
......@@ -81,7 +81,8 @@ _LuksMenuBody="Mit dm_crypt verschlüsselte Block-Geräte und Volumes können oh
_LuksMenuBody2="Eine separate /boot Partition ohne Verschlüsselung oder LVM wird benötigt (außer bei BIOS Grub)."
_LuksMenuBody3="Die automatische Option nutzt voreigenstelle Werte und wird für Anfänger empfohlen. Ansonsten besteht die Möglichkeit, das Chiffre und die Schlüssellänge manuell zu definieren."
_LuksOpen="Verschlüsselte Partition öffnen"
_LuksOpenBody="Geben Sie einen Namen für das verschlüsselte Block-Gerät. Es it nicht notwendig, dem Namen '/dev/mapper/' voran zu stellen. Ein Beispiel ist gegeben."
_LuksErr="Keine LUKS-verschlüsselte Partition gefunden."
_LuksOpenBody="Geben Sie einen Namen für das verschlüsselte Block-Gerät an. Es ist nicht notwendig, dem Namen '/dev/mapper/' voran zu stellen. Ein Beispiel ist angegeben."
_LuksEncrypt="Automatische LUKS Verschlüsselung"
_LuksEncryptAdv="Schlüssellänge und Chiffre definieren"
_LuksEncryptBody="Wählen Sie die Partition zum Verschlüsseln."
......@@ -102,7 +103,7 @@ _LvmDelVG="Lösche Volume Groups"
_LvMDelAll="Lösche *ALLE* VGs, LVs, PVs"
_LvmDetBody="Vorhandenes Logical Volume Management (LVM) entdeckt. Activiere. Bitte warten ..."
_LvmPartErrBody="Es sind keine für LVM nutzbaren Partitionen vorhanden. Es ist mindestens eine nutzbare Partition erforderlich.\n\nFalls LVM bereits in Verwendung ist, können Sie es deaktivieren, um das zugrunde liegende physische Volumen für LVM wieder nutzen zu könenn."
_LvmNameVgBody="Geben Sie den Namen der Volume Group (VG), die erzeugt werden soll, ein.\n\nDie VG ist das/die neue 'virtuelle Blockgerät / Festplatte', welche(s) aus den im nächsten Schritt zu wählende(n) Partition(en) erzeugt wird."
_LvmNameVgBody="Wählen Sie einen Namen für die Volume Group (VG), die erzeugt werden soll.\n\nDie VG ist das neue 'virtuelle Speichergerät', welche aus den im nächsten Schritt zu wählenden Partitionen erzeugt wird."
_LvmNameVgErr="Ungültiger Name eigegeben. Der Name einer Volume Group darf alphanumerisch sein, aber keine Leerzeichen enhalten, nicht mit '/' anfangen, oder bereits vergeben sein."
_LvmPvSelBody="Wählen Sie die Partition(en), die als Physical Volume (PV) genutzt werden sollen."
_LvmPvConfBody1="Bestätigen Sie die Erstellung der Volume Group"
......@@ -110,14 +111,14 @@ _LvmPvConfBody2="bestehend aus folgenden Partitionen:"
_LvmPvActBody1="Erzeuge und aktiviere Volume Group"
_LvmPvDoneBody1="Volume Group"
_LvmPvDoneBody2="wurde erzeugt."
_LvmLvNumBody1="Mit [Leerzeichen] die Anzahl der zu erstellenden Logical Volumes (LVs) wählen."
_LvmLvNumBody2="Das letzte (oder das einzige) LV wird automatisch 100% des verblieben Speicherplatzes verwenden."
_LvmLvNameBody1="Geben Sie den Namen des zu erstellenden LV.\n\n Dies is der Namenvergabe für eine Partition ähnlich."
_LvmLvNumBody1="Geben Sie die Anzahl von Logical Volumes (LVs) an für Volume Group"
_LvmLvNumBody2="Das letzte (oder das einzige) LV wird automatisch 100% des verbleibenden Speicherplatzes verwenden."
_LvmLvNameBody1="Geben Sie den Namen des zu erstellenden LV ein.\n\nDies ist der Namenvergabe für eine Partition ähnlich."
_LvmLvNameBody2="HINWEIS: Dieses LV wird automatisch den gesamten verfügbaren Speicherplatz auf der Volume Group einnehmen."
_LvmLvNameErrBody="Ungültiger Name eingegeben. Der Name eines LV muss alpha-numerisch sein, darf jedoch keine Leerzeichen einthalten oder mit '/' beginenn."
_LvmLvNameErrBody="Ungültiger Name eingegeben. Der Name eines LV muss alpha-numerisch sein, darf jedoch keine Leerzeichen enthalten oder mit '/' beginnen."
_LvmLvSizeBody1="verbleibend"
_LvmLvSizeBody2="Geben Sie die Größe des LV in Megabytes (M) oder Gigabytes (G) ein. Z.B. wird bei 100M ein LV von 100 Megabytes erzeugt, bei 10Gein LV von 10 Gigabytes."
_LvmLvSizeErrBody="Ungültigen Wert eigegeben. Ein numerischer Wert mit einem 'M' (Megabytes) oder 'G' (Gigabytes) am Ende muss eigegeben werden.\n\nBeispiele: 100M, 10G, oder 250M. Der Wert darf nicht größer oder gleich der verbleibenden Größe der VG sein."
_LvmLvSizeBody2="Geben Sie die Größe des LV in Megabytes (M) oder Gigabytes (G) ein.\nZ.B. wird bei 100M ein LV von 100 Megabytes erzeugt, bei 10G ein LV von 10 Gigabytes."
_LvmLvSizeErrBody="Ungültiger Wert eigegeben. Ein numerischer Wert mit einem 'M' (Megabytes) oder 'G' (Gigabytes) am Ende muss eingegeben werden.\n\nBeispiele: 100M, 10G, oder 250M. Der Wert darf nicht größer oder gleich der verbleibenden Größe der VG sein."
_LvmCompBody="Fertig! Alle Logical Volumes für die Volume Group wurden erzeugt.\n\nMöchte Sie sich das neue LVM-Schema anzeigen lassen?"
_LvmDelQ="Bestätigen Sie, dass Volume Group(s) bzw. Logical Volume(s) gelöscht werden sollen.\n\n Wenn eine Volume Group gelöscht wird, werden alle darin enthaltenen Logical Volumes ebenfalls gelöscht."
_LvmSelVGBody="Wählen Sie die zu löschende Volume Group. Alle darin enthaltenen Logical Volumes werden ebenfalls gelöscht."
......@@ -140,7 +141,7 @@ _UpdDb="aktualisiere Datenbank ..."
_MirrorlistTitle="Mirrorliste"
_MirrorBranch="Wähle Manjaro Branche die benutzt werden soll"
_MirrorlistBody="Die Mirrorliste enthält die Adressen der Server, von denen Pacman die Pakete herunterlädt und installiert. Um die schnellsten Server zu finden, generieren Sie ZUERST eine Mirrorliste für ein Land, BEVOR Sie sie nach Geschwindigkeit ordnen. Sonst wird der Prozess sehr lange dauern.\nDie Datei pacman.conf kann editiert werden, um multilib und andere, externe Repositorien zu aktivieren.\n\nHinweis: Schließen Sie Textdateien mit '[Strg] + [x]' und bestätigen Sie das Speichern der Änderungen mit [j] oder verwerfen sie mit [n]."
_RankMirrors="Wählen Sie die gewünschten Mirror mit [Spacebar] or [Enter] aus und bestätigen Sie mit [OK] unten auf der Seite."
_RankMirrors="Wählen Sie die gewünschten Mirror mit [Leertaste] oder [Enter] aus und bestätigen Sie mit [OK] unten auf der Seite."
_MirrorbyCountry="Generiere Mirrorlist für ein Land"
_MirrorEdit="Manuelle Änderung der Mirrorlist"
_MirrorRankTitle="Ordne Mirror nach Geschwindigkeit"
......@@ -341,9 +342,9 @@ _PrepMntPart="Partitionen einhängen"
_Back="Zurück"
# Install Base Menu
_PkgList="Processing package list" # translate me !
_PkgList="Verarbeite Paketliste"
_InstBsMenuTitle="Basis installieren"
_InstBseMenuBody="Die zu installierenden Pakete müssen von einem Mirror heruntergeladen werden.\nUm später auch Pakete aus dem AUR bauen zu können muss außerdem die base-devel Gruppe installiert werden."
_InstBseMenuBody="Die zu installierenden Pakete müssen von einem Mirror heruntergeladen werden.\nDie voreingestellte Branche ist 'stable'.\nUm die Downloadgeschwindigkeit zu optimieren oder um die Branche zu wechseln, benutzen Sie die Option [$_PrepMirror]."
_InstBse="Basispakete installieren"
_ChsInit="Wähle das Initsystem"
_Note="Achtung!"
......@@ -352,8 +353,9 @@ _ChsAddPkgs="Wähle zusätzliche Kernel-Module"
_InstBootldr="Bootloader installieren"
_InstDrvTitle="Installiere Gerätetreiber"
_InstDrvBody="Manche Netzwerk- und Grafikkarten\nbenötigen spezielle Treiber.\nOptionen 1 und 2 wählen Treiber automatisch aus,\nmit Optionen 3 und 4 können spezifische Treiber ausgewählt werden."
_InstFree="Installiere freie Treiber"
_InstProp="Installiere proprietäre Treiber"
_InstFree="Auto-Installation freie Treiber"
_InstProp="Auto-Installation proprietäre Treiber"
_SelDDrv="Grafiktreiber auswählen"
# Configure Base Menu
_ConfBseMenuTitle="Basis konfigurieren"
......@@ -389,6 +391,7 @@ _InstGrMenuDM="Install Display Manager"
# Networking Menu
_InstNMMenuTitle="Install Networking Capabilties"
_InstNWDrv="Netzwerktreiber"
_SelNWDrv="Netzwerktreiber auswählen"
_InfoNWKernel="Unterstützung für die Netzwerkkarte ist im Kernel eingebaut\nKeine Installation notwendig."
_InstNMMenuBody="Supplementary packages may be required for networking and wireless devices. Some wireless devices may also require additional firmware to function."
_InstNMMenuPkg="Install Wireless Device Packages"
......
......@@ -81,6 +81,7 @@ _LuksMenuBody="Titkosítás \‘dm-crypt\’-el. A titkosított eszközök és k
_LuksMenuBody2="Szükség van egy különálló, titkosítatlan, és logikai kötetkezelő nélküli \(LVM - hacsak nem BIOS Grub-ot használsz\) rendszertöltő \(boot\) partícióra is ."
_LuksMenuBody3="Az automatikus opció az alapértelmezett titkosítási beállításokat használja, a kezdők számára ez ajánlott. De lehetőség van a rejtjel és a kulcsméret paramétereinek kézi megadására is."
_LuksOpen="Titkosított partíció megnyitása"
_LuksErr="No LUKS-encrypted partition found." # translate me !
_LuksOpenBody="Adj egy nevet a titkosított eszköznek. Nem szükséges a \‘/dev/mapper\’ előtaggal ellátni. Egy példa meg van adva:."
_LuksEncrypt="Automatikus LUKS titkosítás"
_LuksEncryptAdv="Határozd meg a kulcs méretét és a rejtjelezés típusát"
......@@ -110,7 +111,7 @@ _LvmPvConfBody2="a következő partíciókkal:"
_LvmPvActBody1="Kötetcsoport elkészítése és aktiválása"
_LvmPvDoneBody1="A"
_LvmPvDoneBody2="kötetcsoport létrehozva"
_LvmLvNumBody1="Használd a [Szóköz] billentyűt a következőhöz létrehozandó logikai kötet\(ek\) \(LV\) számának kiválasztásához"
_LvmLvNumBody1="Enter the number of Logical Volumes (LVs) to create in" # translate me !
_LvmLvNumBody2="Az utolsó \(vagy egyetlen\) logikai kötet automatikusan felhasználja a kötetcsoportban fennmaradó összes helyet."
_LvmLvNameBody1="Írd be a létrehozandó logikai kötet \(LV\) nevét.\n\nEz olyan, mint mikor egy partíciónak nevet / címkét adunk."
_LvmLvNameBody2="MEGJEGYZÉS: Ez a logikai kötet \(LV\) automatikusan használatba veszi az összes fennmaradó helyet a kötetcsoportban."
......@@ -341,7 +342,7 @@ _Back="Vissza"
# Alaptelepítés menü
_PkgList="Processing package list" # translate me !
_InstBsMenuTitle="Alaprendszer telepítése"
_InstBseMenuBody="A 'pacstrap' script a következőkben telepíteni fogja az alaprendszert, miután letöltötte a szükséges csomagokat a szerver\(ek\)ről. Ha az AUR-ból, vagy ABS-el akarsz csomagokat készíteni, szükséged lesz a 'base-devel' csomagcsoportra."
_InstBseMenuBody="Packages to be installed will be downloaded from mirror servers. The default branch is 'stable'.\nTo optimize your download speed or to switch branch, use the entry [$_PrepMirror]." # translate me !
_InstBse="Alapcsomagok telepítése"
_ChsInit="Válaszd ki az \‘init\’ rendszert"
_Note="Note!" # translate me !
......@@ -350,8 +351,9 @@ _ChsAddPkgs="Válassz további kernelmodulokat"
_InstBootldr="Rendszertöltő telepítése"
_InstDrvTitle="Install Hardware Drivers" # translate me !
_InstDrvBody="Some network and graphics cards\nmay need special drivers.\nOptions 1 and 2 choose drivers automatically,\noptions 3 and 4 let you choose specific drivers" # translate me !
_InstFree="Install free drivers" # translate me !
_InstProp="Install proprietary drivers" # translate me !
_InstFree="Auto-install free drivers" # translate me !
_InstProp="Auto-install proprietary drivers" # translate me !
_SelDDrv="Select Display Driver" # translate me !
# Alapbeállítás menü
_ConfBseMenuTitle="Alaprendszer beállítása"
......@@ -386,6 +388,7 @@ _InstGrMenuDM="Bejelentkezéskezelő telepítése"
# Hálózatok Menü
_InstNMMenuTitle="Hálózati eszközkezelő\(k\) telepítése"
_InstNWDrv="Network Drivers" # translate me !
_SelNWDrv="Select Network Driver" # translate me !
_InfoNWKernel="Support for your network card is built into the kernel, \nno need to install anything." # translate me !
_InstNMMenuBody="További, kiegészítő csomagokra is szükség lehet a hálózati és vezeték nélküli eszközök megfelelő működéséhez. Bizonyos vezeték nélküli eszközök számára további 'firmware'-re is szükség lehet."
_InstNMMenuPkg="Csomagok telepítése vezeték nélküli eszközökhöz"
......
......@@ -82,6 +82,7 @@ _LuksMenuBody="I dispositivi e volumi crittografati con dm_crypt non possono ess
_LuksMenuBody2="È necessaria una partizione di boot separata senza cifratura o Logical Volume Management (LVM - tranne GRUB su BIOS)."
_LuksMenuBody3="L'opzione Automatica usa impostazioni crittografiche tipiche, ed è raccomandata per i principianti. Eventualmente, è possibile specificare algoritmo e grandezza chiave manualmente."
_LuksOpen="Apri Partizione Crittografata"
_LuksErr="No LUKS-encrypted partition found." # translate me !
_LuksOpenBody="Specificare un nome per il dispositivo a blocchi crittografato. Non è necessario sia preceduto da /dev/mapper. Viene mostrato un esempio."
_LuksEncrypt="Crittografia LUKS Automatica"
_LuksEncryptAdv="impostare lunghezza chiave e algoritmo di cifratura"
......@@ -111,7 +112,7 @@ _LvmPvConfBody2="con le seguenti partizioni:"
_LvmPvActBody1="Creazione ed attivazione del Gruppo di Volumi in corso"
_LvmPvDoneBody1="Il Gruppo di Volumi"
_LvmPvDoneBody2="è stato creato"
_LvmLvNumBody1="Usaro [Spazio] per selezionare il numero di Volumi Logici da creare(LVs) in"
_LvmLvNumBody1="Enter the number of Logical Volumes (LVs) to create in" # translate me !
_LvmLvNumBody2="L'ultimo (o l'unico) LV userà il 100% dello spazio disponibile nel Volume Group"
_LvmLvNameBody1="Inserisci un nome per il nuovo Volume Logico (LV).\n\nQuesta operazione equivale ad assegnare un nome / una etichetta ad una partizione."
_LvmLvNameBody2="ATTENZIONE: Questo LV utilizzerà automaticamente tutto lo spazio rimanente nel Gruppo di Volumi"
......@@ -344,7 +345,7 @@ _Back="Indietro"
# Install Base Menu
_PkgList="Processing package list" # translate me !
_InstBsMenuTitle="Installazione di base"
_InstBseMenuBody="I pacchetti da installare devono essere scaricati da un mirror. Lo script pacstrap installa il sistema di base. Per compilare pacchetti dallo AUR o con ABS, è richiesto il gruppo pacchetti base-devel."
_InstBseMenuBody="Packages to be installed will be downloaded from mirror servers. The default branch is 'stable'.\nTo optimize your download speed or to switch branch, use the entry [$_PrepMirror]." # translate me !
_InstBse="Installa Pacchetti Base"
_ChsInit="Choose your initsystem" # translate me !
_Note="Note!" # translate me !
......@@ -353,8 +354,9 @@ _ChsAddPkgs="Choose additional modules for your kernels" # trans
_InstBootldr="Installa il Bootloader"
_InstDrvTitle="Install Hardware Drivers" # translate me !
_InstDrvBody="Some network and graphics cards \nmay need special drivers. \nOptions 1 and 2 choose drivers automatically, \noptions 3 and 4 let you choose specific drivers" # translate me !
_InstFree="Install free drivers" # translate me !
_InstProp="Install proprietary drivers" # translate me !
_InstFree="Auto-install free drivers" # translate me !
_InstProp="Auto-install proprietary drivers" # translate me !
_SelDDrv="Select Display Driver" # translate me !
# Configure Base Menu
_ConfBseMenuTitle="Configurazione di base"
......@@ -390,6 +392,7 @@ _InstGrMenuDM="Installazione Display Manager"
# Networking Menu
_InstNMMenuTitle="Installazione Funzioni di Rete"
_InstNWDrv="Network Drivers" # translate me !
_SelNWDrv="Select Network Driver" # translate me !
_InfoNWKernel="Support for your network card is built into the kernel, \nno need to install anything." # translate me !
_InstNMMenuBody="Potrebbero essere richiesti pacchetti aggiuntivi per funzionalità di rete e dispositivi wireless. Alcune schede wireless potrebbero richiedere firmware appositi per funzionare."
_InstNMMenuPkg="Installazione pacchetti per Dispositivi Wireless"
......
......@@ -82,6 +82,7 @@ _LuksMenuBody="Dispositivos e volumes criptografados utilizando o dm_crypt não
_LuksMenuBody2="É necessária uma partição de boot separada do restante sem criptografia ou gestão de volume lógico (LVM - a não ser utilizando Grub BIOS)."
_LuksMenuBody3="A opção automática utiliza as configurações padrão de criptografia, e é recomendado para os iniciantes. Por outro lado, é possível especificar manualmente a criptografia e os parâmetros do tamanho da chave."
_LuksOpen="Abrir a Partição Criptografada"
_LuksErr="No LUKS-encrypted partition found." # translate me !
_LuksOpenBody="Defina um nome para o dispositivo de bloco criptografado. Não é necessário acrescentar o prefixo /dev/mapper/. Um exemplo é apresentado."
_LuksEncrypt="Criptografia LUKS Automática"
_LuksEncryptAdv="Defina o Tamanho da Chave e Criptografia"
......@@ -111,7 +112,7 @@ _LvmPvConfBody2="com as seguintes partições:"
_LvmPvActBody1="Criando e activando Grupo de Volume"
_LvmPvDoneBody1="Grupo de Volume"
_LvmPvDoneBody2="foi criado"
_LvmLvNumBody1="Utilize a [barra de espaço] para seleccionar o número de volumes lógicos (LV) para criá-los"
_LvmLvNumBody1="Enter the number of Logical Volumes (LVs) to create in" # translate me !
_LvmLvNumBody2="O último (ou único) LV irá automaticamente utilizar 100% do espaço restante no Grupo de Volume (VG)."
_LvmLvNameBody1="Insira o nome do Volume Lógico (LV) para criar.\n\nIsto é como criar o nome '/' do rótulo para uma partição."
_LvmLvNameBody2="NOTA: Este Volume Lógico (LV) irá automaticamente usar todo o espaço restante no Grupo de Volume (Volume Group)"
......@@ -343,7 +344,7 @@ _Back="Voltar"
# Instalar Base Menu
_PkgList="Processing package list" # translate me !
_InstBsMenuTitle="Instalar Base"
_InstBseMenuBody="Pacotes a serem instalados deve ser baixado a partir de servidores mirror. O script pacstrap instala o sistema base. Para construir pacotes do AUR ou com ABS, também é exigido o grupo base-devel."
_InstBseMenuBody="Packages to be installed will be downloaded from mirror servers. The default branch is 'stable'.\nTo optimize your download speed or to switch branch, use the entry [$_PrepMirror]." # translate me !
_InstBse="Instalar Pacotes Base"
_ChsInit="Choose your initsystem" # translate me !
_Note="Note!" # translate me !
......@@ -352,8 +353,9 @@ _ChsAddPkgs="Choose additional modules for your kernels" # trans
_InstBootldr="Instalar Bootloader"
_InstDrvTitle="Install Hardware Drivers" # translate me !
_InstDrvBody="Some network and graphics cards \nmay need special drivers. \nOptions 1 and 2 choose drivers automatically, \noptions 3 and 4 let you choose specific drivers" # translate me !
_InstFree="Install free drivers" # translate me !
_InstProp="Install proprietary drivers" # translate me !
_InstFree="Auto-install free drivers" # translate me !
_InstProp="Auto-install proprietary drivers" # translate me !
_SelDDrv="Select Display Driver" # translate me !
# Configurar Menu Base
_ConfBseMenuTitle="Configurar Base"
......@@ -389,6 +391,7 @@ _InstGrMenuDM="Instalar o Gerenciador de Exibição"
# Menu Rede
_InstNMMenuTitle="Instalar os Recursos de Rede"
_InstNWDrv="Network Drivers" # translate me !
_SelNWDrv="Select Network Driver" # translate me !
_InfoNWKernel="Support for your network card is built into the kernel, \nno need to install anything." # translate me !
_InstNMMenuBody="Podem ser necessários pacotes suplementares para a rede e dispositivos sem fios. Alguns dispositivos sem fios também podem exigir firmware adicionais para funcionar."
_InstNMMenuPkg="Instalar os Pacotes do Dispositivo sem fios"
......
......@@ -82,6 +82,7 @@ _LuksMenuBody="Dispositivos e volumes criptografados utilizando o dm_crypt não
_LuksMenuBody2="É necessária uma partição de boot separada do restante sem criptografia ou gereciamento de volume lógico (LVM - a não ser utilizando Grub BIOS)."
_LuksMenuBody3="A opção automática utiliza as configurações padrão de criptografia, e é recomendado para os iniciantes. Por outro lado, é possível especificar manualmente a criptografia e os parâmetros do tamanho da chave."
_LuksOpen="Abrir a partição criptografada"
_LuksErr="No LUKS-encrypted partition found." # translate me !
_LuksOpenBody="Defina um nome para o dispositivo de bloco criptografado. Não é necessário acrescentar o prefixo /dev/mapper/. Um exemplo é apresentado."
_LuksEncrypt="Criptografia LUKS automática"
_LuksEncryptAdv="Defina o tamanho da chave e criptografia"
......@@ -111,7 +112,7 @@ _LvmPvConfBody2="com as seguintes partições:"
_LvmPvActBody1="Criando e ativando o Grupo de Volume"
_LvmPvDoneBody1="O Grupo de Volume"
_LvmPvDoneBody2="foi criado"
_LvmLvNumBody1="Utilize a [barra de espaço] para selecionar o número de volumes lógicos (LV) para criá-los"
_LvmLvNumBody1="Enter the number of Logical Volumes (LVs) to create in" # translate me !
_LvmLvNumBody2="O último (ou único) LV irá automaticamente utilizar 100% do espaço restante no Grupo de Volume (VG)."
_LvmLvNameBody1="Insira o nome do Volume Lógico (LV) para criar.\n\nIsto é como criar o nome '/' do rótulo para uma partição."
_LvmLvNameBody2="NOTA: Este Volume Lógico (LV) irá automaticamente usar todo o espaço restante no Grupo de Volume (Volume Group)"
......@@ -344,7 +345,7 @@ _Back="Voltar"
# Instalar Base Menu
_PkgList="Processing package list" # translate me !
_InstBsMenuTitle="Instalar a Base"
_InstBseMenuBody="Os pacotes a serem instalados devem ser baixados de servidores de espelhos. O script pacstrap instala o sistema base. Para compilar pacotes do AUR ou com ABS, é necessário o grupo de pacotes base-devel."
_InstBseMenuBody="Packages to be installed will be downloaded from mirror servers. The default branch is 'stable'.\nTo optimize your download speed or to switch branch, use the entry [$_PrepMirror]." # translate me !
_InstBse="Instalar pacotes Base"
_ChsInit="Choose your initsystem" # translate me !
_Note="Note!" # translate me !
......@@ -353,8 +354,9 @@ _ChsAddPkgs="Choose additional modules for your kernels" # trans
_InstBootldr="Instalar o carregador do sistema"
_InstDrvTitle="Install Hardware Drivers" # translate me !
_InstDrvBody="Some network and graphics cards \nmay need special drivers. \nOptions 1 and 2 choose drivers automatically, \noptions 3 and 4 let you choose specific drivers" # translate me !
_InstFree="Install free drivers" # translate me !
_InstProp="Install proprietary drivers" # translate me !
_InstFree="Auto-install free drivers" # translate me !
_InstProp="Auto-install proprietary drivers" # translate me !
_SelDDrv="Select Display Driver" # translate me !
# Configurar Menu Base
_ConfBseMenuTitle="Configurar Base"
......@@ -390,6 +392,7 @@ _InstGrMenuDM="Instalar o gerenciador de exibição"
# Menu Rede
_InstNMMenuTitle="Instalar os recursos de rede"
_InstNWDrv="Network Drivers" # translate me !
_SelNWDrv="Select Network Driver" # translate me !
_InfoNWKernel="Support for your network card is built into the kernel, \nno need to install anything." # translate me !
_InstNMMenuBody="Podem ser necessários pacotes suplementares para a rede e dispositivos sem fios. Alguns dispositivos sem fios também podem exigir firmware adicionais para funcionar."
_InstNMMenuPkg="Instalar os pacotes do dispositivo sem fios"
......
......@@ -82,6 +82,7 @@ _LuksMenuBody="Устройства и тома зашифрованные dm_cr
_LuksMenuBody2="Требуется отдельный загрузочный раздел без шифрования или менеджера логических томов (LVM - кроме использующих BIOS Grub)."
_LuksMenuBody3="Опция автоматического шифрования использует стандартные настройки, рекомендуемые для новичков. Также вы можете сами задать параметры шифра и размера ключа."
_LuksOpen="Открыть зашифрованный раздел"
_LuksErr="No LUKS-encrypted partition found." # translate me !
_LuksOpenBody="Укажите имя зашифрованного устройства. Добавлять к нему префикс /dev/mapper/ не обязательно. Пример предоставлен."
_LuksEncrypt="Автоматическое шифрование LUKS"
_LuksEncryptAdv="Задать размер ключа и шифр"
......@@ -111,7 +112,7 @@ _LvmPvConfBody2="со следующими разделами:"
_LvmPvActBody1="Создание и активация Группы Томов"
_LvmPvDoneBody1="Группа Томов"
_LvmPvDoneBody2="успешно создана"
_LvmLvNumBody1="Используйте [Пробел] для выбора числа создаваемых Логических Томов (LVs)"
_LvmLvNumBody1="Enter the number of Logical Volumes (LVs) to create in" # translate me !
_LvmLvNumBody2="Последний (или единственный) Логический Том (LV) автоматически использует 100% оставшегося места в Группе Томов."
_LvmLvNameBody1="Введите название создаваемого Логического Тома (LV).\n\nЭто похоже на именование раздела или задание ему метки."
_LvmLvNameBody2="ПРИМЕЧАНИЕ: Этот Логический Том (LV) автоматически использует все отавшееся место в Группе Томов"
......@@ -344,7 +345,7 @@ _Back="Назад"
# Install Base Menu
_PkgList="Обрабатывается список пакетов"
_InstBsMenuTitle="Установка базовой системы"
_InstBseMenuBody="Устанавливаемые пакеты должны быть загружены с серверов-зеркал. Скрипт pacstrap устанавливает базовую систему. Для сборки пакетов из репозитория AUR или с помощью ABS, требуется установить группу пакетов base-devel."
_InstBseMenuBody="Packages to be installed will be downloaded from mirror servers. The default branch is 'stable'.\nTo optimize your download speed or to switch branch, use the entry [$_PrepMirror]." # translate me !
_InstBse="Установка базовых пакетов"
_ChsInit="Выбирите систему инициализации"
_Note="Внимание!"
......@@ -353,8 +354,9 @@ _ChsAddPkgs="Выберите дополнительные модули для
_InstBootldr="Установить загрузчик"
_InstDrvTitle="Установить драйверы для оборудования"
_InstDrvBody="Некоторым сетевым и графическим картам \nмогут быть нужны специальные драйверы. \nОпции 1 и 2 автоматически выбирают драйверы, \nопции 3 и 4 позволяют выбрать конкретные драйверы"
_InstFree="Установить свободные драйверы"
_InstProp="Установить проприетарные драйверы"
_InstFree="Auto-install free drivers" # translate me !
_InstProp="Auto-install proprietary drivers" # translate me !
_SelDDrv="Select Display Driver" # translate me !
# Configure Base Menu
_ConfBseMenuTitle="Настройка базовой системы"
......@@ -390,6 +392,7 @@ _InstGrMenuDM="Установка экранного менеджера"
# Networking Menu
_InstNMMenuTitle="Установка сетевых возможностей"
_InstNWDrv="Сетевые драйверы"
_SelNWDrv="Select Network Driver" # translate me !
_InfoNWKernel="Ваша сетевая карта поддерживается ядром, \nничего устанавливать не нужно."
_InstNMMenuBody="Дополнительные пакеты могут быть необходимы для работы сети и беспроводных устройств. Также некоторые беспроводные устройства могут требовать дополнитеьную прошивку для работы."
_InstNMMenuPkg="Установка пакетов беспроводных устройств"
......
......@@ -82,6 +82,7 @@ _LuksMenuBody="Los dispositivos y volúmenes encriptados mediante 'dm_crypt' no
_LuksMenuBody2="Se requiere una partición de arranque separada del resto, sin encriptación o gestión de volúmenes lógicos (LVM - a menos que se use Grub BIOS)."
_LuksMenuBody3="La opción 'Automático' utiliza opciones de encriptación predeterminadas, y es recomendable para principiantes. En cualquier caso, se puede ajustar manualmente el cifrado y el tamaño de la clave."
_LuksOpen="Abrir partición encriptada."
_LuksErr="No LUKS-encrypted partition found." # translate me !
_LuksOpenBody="Introduzca un nombre para el dispositivo encriptado. No es necesario añadirle delante '/dev/mapper/'. Se proporciona un ejemplo para verlo mejor."
_LuksEncrypt="Encriptación LUKS automática"
_LuksEncryptAdv="Establecer cifrado y tamaño de la clave"
......@@ -111,7 +112,7 @@ _LvmPvConfBody2="con las siguientes particiones:"
_LvmPvActBody1="Creando y activando grupo de volúmenes"
_LvmPvDoneBody1="El grupo de volúmenes"
_LvmPvDoneBody2="se ha creado"
_LvmLvNumBody1="Utilice [BarraEspaciadora] para elegir el número de volúmenes lógicos (VLs) que crear"
_LvmLvNumBody1="Enter the number of Logical Volumes (LVs) to create in" # translate me !
_LvmLvNumBody2="El último (o único) VL usará de forma automática el 100% del espacio restante en el grupo de volúmenes."
_LvmLvNameBody1="Introduzca el nombre del volumen lógico (VL) a crear.\n\nEs como asignar un nombre o una etiqueta a una partición."
_LvmLvNameBody2="ATENCIÓN: Este volumen lógico utilizará automáticamente todo el espacio restante del grupo de volúmenes"
......@@ -344,7 +345,7 @@ _Back="Atrás"
# Menú de instalación del sistema base
_PkgList="Processing package list" # translate me !
_InstBsMenuTitle="Instalar sistema base"
_InstBseMenuBody="Los paquetes a instalar se deben descargar de los servidores mirror. El script 'pacstrap' instala el sistema base. Para compilar paquetes del AUR o con ABS, se requiere el grupo de paquetes 'base-devel'."
_InstBseMenuBody="Packages to be installed will be downloaded from mirror servers. The default branch is 'stable'.\nTo optimize your download speed or to switch branch, use the entry [$_PrepMirror]." # translate me !
_InstBse="Instalar paquetes base"
_ChsInit="Choose your initsystem" # translate me !
_Note="Note!" # translate me !
......@@ -353,8 +354,9 @@ _ChsAddPkgs="Choose additional modules for your kernels" # trans
_InstBootldr="Instalar gestor de arranque"
_InstDrvTitle="Install Hardware Drivers" # translate me !
_InstDrvBody="Some network and graphics cards \nmay need special drivers. \nOptions 1 and 2 choose drivers automatically, \noptions 3 and 4 let you choose specific drivers" # translate me !
_InstFree="Install free drivers" # translate me !