bg.po 3.75 KB
Newer Older
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
1 2 3 4 5 6
# Translation of Manjaro-Hello.
# Copyright (C) 2016-2017 Manjaro Developers <manjaro-dev@manjaro.org>
# This file is distributed under the same license as the Manjaro-Hello package.
# Hugo Posnic <huluti@manjaro.org>, 2016-2017.
# 
# Translators:
7
# Иван Пенев (Адмирал АнимЕ) <aeternus.arcis@protonmail.com>, 2017
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
8 9 10 11 12 13
# Tuffkoll <tuffkollz@gmail.com>, 2017
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Manjaro-Hello\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-04 10:28+0100\n"
14
"PO-Revision-Date: 2017-10-07 19:09+0100\n"
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
15 16 17 18 19 20 21 22
"Last-Translator: Tuffkoll <tuffkollz@gmail.com>, 2017\n"
"Language-Team: Bulgarian (https://www.transifex.com/manjarolinux/teams/70274/bg/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: bg\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

23
#: ui/manjaro-hello.glade:55
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
24
msgid "Welcome to Manjaro!"
25
msgstr "Добре дошли в Манджаро!"
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
26

27
#: ui/manjaro-hello.glade:71
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
28 29 30 31 32
msgid ""
"Thank you for joining our community!\n"
"\n"
"We, the Manjaro Developers, hope that you will enjoy using Manjaro as much as we enjoy building it. The links below will help you get started with your new operating system. So enjoy the experience, and don't hesitate to send us your feedback."
msgstr ""
33
"Благодарим ви, че се присъединихте към общността ни!\n"
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
34
"\n"
35
"Като разработчици на Манджаро се надяваме, че ще използвате системата със същата радост, с която я създадохме. Препратките по-долу ще ви помогнат да започнете с новата ви операционна система. Насладете се на преживяването и не се притеснявайте да ни изпратите предложения и препоръки."
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
36

37
#: ui/manjaro-hello.glade:89
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
38 39 40
msgid "DOCUMENTATION"
msgstr "ДОКУМЕНТАЦИЯ"

41
#: ui/manjaro-hello.glade:103
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
42 43 44
msgid "SUPPORT"
msgstr "ПОДДРЪЖКА"

45
#: ui/manjaro-hello.glade:117
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
46 47 48
msgid "PROJECT"
msgstr "ПРОЕКТ"

49
#: ui/manjaro-hello.glade:129
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
50 51 52
msgid "Read me"
msgstr "Прочети ме"

53
#: ui/manjaro-hello.glade:143
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
54
msgid "Release info"
55
msgstr "Сведения за изданието"
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
56

57
#: ui/manjaro-hello.glade:158
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
58
msgid "Wiki"
59
msgstr "Уикипедия"
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
60

61 62 63 64 65 66 67
#: ui/manjaro-hello.glade:163 ui/manjaro-hello.glade:194
#: ui/manjaro-hello.glade:211 ui/manjaro-hello.glade:228
#: ui/manjaro-hello.glade:245 ui/manjaro-hello.glade:262
msgid "Web resource"
msgstr ""

#: ui/manjaro-hello.glade:175
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
68
msgid "Get involved"
69
msgstr "Участие"
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
70

71
#: ui/manjaro-hello.glade:189
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
72 73 74
msgid "Forums"
msgstr "Форуми"

75
#: ui/manjaro-hello.glade:206
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
76
msgid "Chat room"
77
msgstr "Стая за разговори"
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
78

79
#: ui/manjaro-hello.glade:223
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
80
msgid "Mailling lists"
81
msgstr "Пощенски списъци"
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
82

83
#: ui/manjaro-hello.glade:240
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
84 85 86
msgid "Development"
msgstr "Разработка"

87
#: ui/manjaro-hello.glade:257
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
88 89 90
msgid "Donate"
msgstr "Дарения"

91
#: ui/manjaro-hello.glade:376
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
92
msgid "Launch at start"
93
msgstr "Да се отваря при пускане на системата"
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
94

95
#: ui/manjaro-hello.glade:407
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
96 97 98
msgid "INSTALLATION"
msgstr "ИНСТАЛАЦИЯ"

99
#: ui/manjaro-hello.glade:419
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
100
msgid "Launch installer"
101
msgstr "Пускане на инсталатора"
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
102

103
#: ui/manjaro-hello.glade:462
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
104
msgid "Home"
105
msgstr "Начало"
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
106

107
#: ui/manjaro-hello.glade:530 ui/manjaro-hello.glade:544
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
108
msgid "About"
109
msgstr "Относно"
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
110

111
#: ui/manjaro-hello.glade:549
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
112
msgid "Welcome screen for Manjaro"
113
msgstr "Приветстващ екран на Манджаро"
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
114

115
#: src/manjaro_hello.py:212
Hugo Posnic's avatar
Hugo Posnic committed
116
msgid "Can't load page."
117
msgstr "Страницата не може да се зареди."