Commit 5ff986fe authored by Philip Müller's avatar Philip Müller

[release] add 20.2 release notes

parent 2369eca1
<big>Manjaro 20.1</big> <big>Manjaro 20.2</big>
Vi er glade for at offentliggøre en ny stabil udgivelse af Manjaro Linux, Mikah. We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
Xfce-udgaven er fortsat vores stolthed og har fået den opmærksomhed, den fortjener. Få kan hævde at tilbyde en sådan poleret, integreret og førende Xfce-oplevelse. Med denne udgivelse følger Xfce 4.14 og fokus har været at at finpudse brugeroplevelsen med desktop og windows manager. Det gennemgående tema er Matcha. Den nye funktion Display-profiler giver dig mulighed for at gemme en eller flere profiler til din foretrukne skærmkonfiguration. For at gøre det lidt lettere har vi implementeret automatisk anvendelse af profiler, når nye skærme er tilsluttet. <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.
Vores KDE-udgave giver det kraftfulde Plasma 5.19-skrivebordsmiljø et unikt udseende og præg, som vi er designet specifikt til denne version. Det komplette sæt af Breath2-temaer inkluderer lyse og mørke versioner, animerede vinduer, Konsole-profiler, Yakuake-temaer og mange flere små detaljer. Vi har givet tekst programmet Kate nogle ekstra farveskemaer og tilbyder Plasma-Simplemenu som et alternativ til den traditionelle Kickoff-Launcher. Med et bredt udvalg af de nyeste KDE-Apps 20.08 og andre applikationer stræber Manjaro-KDE at være et alsidigt og elegant miljø klar til alle dine daglige behov. Gnome 3.38 provides performance enhancements, significantly improved application grid, parental controls, excellent welcome tour as well as many other features. The new OEM style installation makes the installation process extremely simple, and Gnome-Initial-Setup lets you easily install Manjaro for other people.
Med vores Gnome-udgave baseret på 3.36-serien er der visuelle opdateringer til en række applikationer og grænseflader, især login- og oplåsningsgrænseflader. GNOME shell extensions administreres nu ved hjælp af en ny app *Extensions*, der håndterer opdatering, konfiguration og fjernelse eller deaktivering af udvidelser. En knap *Forstyr ikke* blev føjet til underretnings popover. Når det er aktiveret, er meddelelser skjult, indtil knappen bliver slået fra. Som standard ændrer vores eget dynamiske tapet sit farvetema hele dagen. Derudover er GDM opdateret og vi forbedret vores Gnome-Layout-switcher. Vi opdaterede vores liste over forudinstallerede pakker, zsh er den nye standardskal, og applikationer sorteres nu i mapper i en ren appskuffe. Manjaro’s Application-Utility got also many improvements, letting easily choose your favorite browsers, office suites and password managers. We also included two excellent forms of automatic window tiling: the intuitive Pop-shell and the touch friendly Material-shell. These can be enabled in the Gnome-Layout-Switcher.
Pamac 9.5 series er også updateret. Denne gang har vi forbedret interne algoritme for kontrol af pakke afhængigheder, forbedret håndtering af alpm fejlmeddelelser, forbedret den interne søge algoritme med bedre regex support og desuden forbedret søgning i databasen. For AUR pakker vil Pamac opbygge og installere så meget så muligt i en enkelt transaction. Keybindings have also been improved to manage virtual desktops more efficiently. Automatic dark mode has gained more granular controls and also let’s you automatically change the theme of qt applications as well. Gnome edition also now comes with boot splash and graphical password dialogs for encrypted systems. We also trimmed the desktop so that it should now use approximately 40% less ram than before. We now also default to using Wayland on non-Nvidia hardware.
Manjaro Architect understøtter nu ZFS-installation ved at levere de nødvendige kernemoduler. Our <big>KDE edition</big> provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.20 desktop environment with a unique look-and-feel. The new release features Wayland improvements, grid-like system tray, new power saving options, improved settings-center, touch support in dolphin and much more. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
Kernel 5.8 bruges til denne udgivelse, såsom de seneste tilgængelige drivere til dato. I forhold til den sidste version af installationsmediet er vores værktøjer blevet forbedret og finpudset. With our <big>XFCE edition</big>, only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14. The stable Xfce pairs well with the cutting edge rolling release that is Manjaro, offering reliable performance with no surprises.
Vi håber, du nyder denne udgivelse og fortæl os, hvad du synes om Mikah. Kernel 5.9 is used for this release, such as the latest drivers available to date. With 5.4 LTS-Kernel minimal-ISOs we offer additional support for older hardware.
Last, but not least, our installer Calamares also received many improvements. Among other things, it now supports encrypted systems without encrypted /boot partition. This enables graphical password dialogs, using non-us keymaps for inputting passwords and up to 1 minute shorter boot times compared to full disk encryption. Automatic partitioning still uses full disk encryption by default.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Nibia.
<big>Manjaro 20.1</big> <big>Manjaro 20.2</big>
Wir freuen uns, eine weitere stabile Version von Manjaro Linux zu veröffentlichen, die wir Mikah nennen. We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
Die Xfce-Edition bleibt unser Flaggschiff und hat die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdient. Nur wenige können von sich behaupten, ein so ausgefeiltes, integriertes und hochmodernes Xfce-Erlebnis zu bieten. Mit dieser Version liefern wir Xfce 4.14 aus, und haben uns hauptsächlich darauf konzentriert, die Benutzererfahrung auf dem Desktop und im Windowmanager zu verbessern. Außerdem haben wir zu einem neuen Thema gewechselt, das wir Matcha nennen. Die neue Funktion Display-Profile ermöglicht es, ein oder mehrere Profile für ihre bevorzugte Display-Konfiguration zu speichern. Um die Sache noch mehr zu versüßen, haben wir die automatische Anwendung von Profilen beim Anschluss neuer Displays implementiert. <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.
Unsere KDE-Edition bietet die leistungsstarke, ausgereifte und funktionsreiche Plasma 5.19 Desktop-Umgebung mit einem einzigartigen Look-and-Feel, den wir dieses Jahr komplett neu gestaltet haben. Der vollständige Satz von Breath2-Themen umfasst helle und dunkle Versionen, einen animierten Startbildschirm, Konsole-Profile, Yakuake-Skins und viele weitere kleine Details. Wir haben den Texteditor Kate mit einigen zusätzlichen Farbschemata abgerundet und bieten Plasma-Simplemenu als Alternative zum traditionellen Kickoff-Launcher an. Mit einer großen Auswahl der neuesten KDE-Anwendungen 20.08 und anderen Anwendungen will Manjaro-KDE eine vielseitige und elegante Umgebung sein, die für alle ihre täglichen Bedürfnisse bereit ist. Gnome 3.38 provides performance enhancements, significantly improved application grid, parental controls, excellent welcome tour as well as many other features. The new OEM style installation makes the installation process extremely simple, and Gnome-Initial-Setup lets you easily install Manjaro for other people.
Mit unserer Gnome-Edition, die auf der 3.36er Serie basiert, schliessen wir visuelle Aktualisierungen für eine Reihe von Anwendungen und Schnittstellen ein, wobei besonders die Login- und Entsperrungssschnittstellen hervorzuheben sind. Die GNOME-Shell-Erweiterungen werden nun nicht mehr über Software, sondern über eine neue Erweiterungs-Anwendung verwaltet. Die Erweiterungs-App verwaltet die Aktualisierung von Erweiterungen, die Konfiguration von Erweiterungseinstellungen und das Entfernen oder Deaktivieren unerwünschter Erweiterungen. Ein "Nicht stören"-Knopf wurde zum Benachrichtigungs-Popup-Fenster hinzugefügt. Wenn sie aktiviert ist, werden die Benachrichtigungen ausgeblendet, bis die Schaltfläche deaktiviert wird. Standardmäßig ändert unser eigenes dynamisches Hintergrundbild sein Farbthema im Laufe des Tages. Außerdem haben wir den GDM aktualisiert und unseren Gnome-Layout-Switcher stark verbessert. Unsere Gnome-Edition verwendet jetzt standardmäßig Wayland. Für Nvidia-Benutzer wird jedoch X11 verwendet. Angepasste vorinstallierte Pakete, zsh Verwendung und eine saubere App-Schublade mit standardmäßig in Ordnern sortierten Anwendungen runden unsere Verbesserungen ab. Manjaro’s Application-Utility got also many improvements, letting easily choose your favorite browsers, office suites and password managers. We also included two excellent forms of automatic window tiling: the intuitive Pop-shell and the touch friendly Material-shell. These can be enabled in the Gnome-Layout-Switcher.
Pamac 9.5 series received a few updates. In this round we optimized internal check dep algorithm for smarter performance, enhanced the alpm error handling, optimized internal search algorithm for better regex support and applied database performance improvements. We also now build AUR packages and install as much as possible of them in a single run. Keybindings have also been improved to manage virtual desktops more efficiently. Automatic dark mode has gained more granular controls and also let’s you automatically change the theme of qt applications as well. Gnome edition also now comes with boot splash and graphical password dialogs for encrypted systems. We also trimmed the desktop so that it should now use approximately 40% less ram than before. We now also default to using Wayland on non-Nvidia hardware.
Manjaro Architect unterstützt nun die ZFS-Installation durch Bereitstellung der benötigten Kernelmodule. Our <big>KDE edition</big> provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.20 desktop environment with a unique look-and-feel. The new release features Wayland improvements, grid-like system tray, new power saving options, improved settings-center, touch support in dolphin and much more. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
Kernel 5.8 wird für diese Version verwendet, ebenso die neuesten derzeit verfügbaren Treiber. Gegenüber der letzten Version des Installationsmediums wurden unsere Tools verbessert und aufpoliert. With our <big>XFCE edition</big>, only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14. The stable Xfce pairs well with the cutting edge rolling release that is Manjaro, offering reliable performance with no surprises.
Wir hoffen, dass Ihnen dieses Release gefällt; lassen Sie uns wissen, was Sie von Mikah halten. Kernel 5.9 is used for this release, such as the latest drivers available to date. With 5.4 LTS-Kernel minimal-ISOs we offer additional support for older hardware.
Last, but not least, our installer Calamares also received many improvements. Among other things, it now supports encrypted systems without encrypted /boot partition. This enables graphical password dialogs, using non-us keymaps for inputting passwords and up to 1 minute shorter boot times compared to full disk encryption. Automatic partitioning still uses full disk encryption by default.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Nibia.
<big>Manjaro 20.1</big> <big>Manjaro 20.2</big>
We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Mikah. We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
The Xfce edition remains our flagship offering and has received the attention it deserves. Only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14 and have mostly focused on polishing the user experience with the desktop and window manager. Also we have switched to a new theme called Matcha. A new feature Display-Profiles allows you to store one or more profiles for your preferred display configuration. We also have implemented auto-application of profiles when new displays are connected. <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.
Our KDE edition provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.19 desktop environment with a unique look-and-feel, which we had completely re-designed in Spring 2020. The full set of Breath2-themes includes light and dark versions, animated splash-screen, Konsole profiles, Yakuake skins and many more little details. We have rounded off text editor Kate with some additional color schemes and offer Plasma-Simplemenu as an alternative to the traditional Kickoff-Launcher. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs. Gnome 3.38 provides performance enhancements, significantly improved application grid, parental controls, excellent welcome tour as well as many other features. The new OEM style installation makes the installation process extremely simple, and Gnome-Initial-Setup lets you easily install Manjaro for other people.
With our Gnome edition based on 3.36 series we include visual refreshes for a number of applications and interfaces, particularly noteworthy being the login and unlock interfaces. GNOME shell extensions are now managed using a new Extensions app which handles updating, configuring and removing or disabling extensions. A Do Not Disturb button was added to the notifications popover. When enabled, notifications are hidden until the button is toggled off. By default our own dynamic wallpaper changes its colour theme throughout the day. Additionally we updated GDM and improved our Gnome-Layout-Switcher a lot. We updated our list of pre-installed packages, zsh is the new default shell and applications are now sorted in folders in a clean app drawer. Manjaro’s Application-Utility got also many improvements, letting easily choose your favorite browsers, office suites and password managers. We also included two excellent forms of automatic window tiling: the intuitive Pop-shell and the touch friendly Material-shell. These can be enabled in the Gnome-Layout-Switcher.
Pamac 9.5 series received a few updates. In this round we optimized internal check dep algorithm for smarter performance, enhanced the alpm error handling, optimized internal search algorithm for better regex support and applied database performance improvements. We also now build AUR packages and install as much as possible of them in a single run. Keybindings have also been improved to manage virtual desktops more efficiently. Automatic dark mode has gained more granular controls and also let’s you automatically change the theme of qt applications as well. Gnome edition also now comes with boot splash and graphical password dialogs for encrypted systems. We also trimmed the desktop so that it should now use approximately 40% less ram than before. We now also default to using Wayland on non-Nvidia hardware.
Manjaro Architect supports now ZFS installation by providing the needed kernel modules. Our <big>KDE edition</big> provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.20 desktop environment with a unique look-and-feel. The new release features Wayland improvements, grid-like system tray, new power saving options, improved settings-center, touch support in dolphin and much more. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
Kernel 5.8 is used for this release, such as the latest drivers available to date. Relative to the last installation media release, our tools have been improved and polished. With our <big>XFCE edition</big>, only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14. The stable Xfce pairs well with the cutting edge rolling release that is Manjaro, offering reliable performance with no surprises.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Mikah. Kernel 5.9 is used for this release, such as the latest drivers available to date. With 5.4 LTS-Kernel minimal-ISOs we offer additional support for older hardware.
Last, but not least, our installer Calamares also received many improvements. Among other things, it now supports encrypted systems without encrypted /boot partition. This enables graphical password dialogs, using non-us keymaps for inputting passwords and up to 1 minute shorter boot times compared to full disk encryption. Automatic partitioning still uses full disk encryption by default.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Nibia.
<big>Manjaro 20.1</big> <big>Manjaro 20.2</big>
Estamos muy contentos de anunciar el lanzamiento de una nueva versión estable de Manjaro Linux, llamada Mikah. We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
La edición Xfce continúa siendo nuestro buque insignia, habiendo recibido toda la atención que merece. Muy pocos pueden alardear de ofrecer una experiencia tán pulida, integrada y actualizada de Xfce. Con este lanzamiento ofrecemos la versión 4.14 de Xfce y nos hemos concentrado principalmente en pulir la experiencia de usuario con el escritorio y el gestor de ventanas. Además, hemos cambiado el tema por defecto a uno nuevo, llamado Matcha. La nueva funcionalidad de perfiles en la configuración de la pantalla te permitirá almacenar varios perfiles de tus distintas disposiciones de pantallas. Hemos implementado además la auto activación de estos perfiles cuando se conecten nuevas pantallas. <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.
Nuestra edición KDE ofrece el versátil, maduro y lleno de funcionalidades escritorio de Plasma en su versión 5.19. En este lanzamiento viene con un aspecto único, que fue completamente rediseñado durante la primavera de 2020. El conjunto de temas Breath2 incluye versiones clara y oscura, una pantalla de bienvenida animada, perfiles de Konsole, temas de Yakuake y muchos más detalles. Hemos rematado el editor de texto Kate con esquemas de colores adicionales además de ofrecer el Menú Simple de Plasma como alternativa al tradicional lanzador Kickoff. Con una gran selección de los últimos programas de KDE en su versión 20.08 además de otros programas, Manjaro-KDE pretende ser un entorno versátil y ligero, listo para todas las necesidades de tu día a día. Gnome 3.38 provides performance enhancements, significantly improved application grid, parental controls, excellent welcome tour as well as many other features. The new OEM style installation makes the installation process extremely simple, and Gnome-Initial-Setup lets you easily install Manjaro for other people.
Con nuestra edición Gnome, basada en la versión 3.36 de la serie, incluimos varias actualizaciones visuales en diversas aplicaciones e interfaces, siendo dignos de mención las pantallas de inicio de sesión y de bloqueo. Las extensiones de GNOME Shell pueden ser ahora administradas mediante una nueva extensión con la que se pueden actualizar, configurar, eliminar o deshabilitar estas extensiones. Un nuevo botón de No Molestar ha sido añadido a la ventana de notificaciones. Al pulsarlo, todas las notificaciones se esconderán hasta que el botón se vuelva a pulsar de nuevo. Por defecto, nuestro fondo de pantalla dinámico cambiará el color del tema a lo largo del día. Además, hemos actualizado GDM y mejorado un montón nuestro Gnome-Layout-Switcher, que permite cambiar fácilmente la disposición de los elementos del escritorio. Hemos actualizado nuestra lista de paquetes preinstalados, zsh es la nueva shell por defecto y las aplicaciones están ahora ordenadas en carpetas en la nueva app de menú de inicio. Manjaro’s Application-Utility got also many improvements, letting easily choose your favorite browsers, office suites and password managers. We also included two excellent forms of automatic window tiling: the intuitive Pop-shell and the touch friendly Material-shell. These can be enabled in the Gnome-Layout-Switcher.
La serie 9.5 de Pamac ha recibido algunas actualizaciones. Hemos optimizado la comprobación interna de dependencias, que ahora tiene un mejor rendimiento, hemos mejorado el manejo de errores de alpm, optimizado el algoritmo de búsqueda para mejor soporte de regex e implementado mejoras en el rendimiento de la base de datos. Además, ahora es posible construir e instalar tantos paquetes de AUR como sea posible en una sola ejecución. Keybindings have also been improved to manage virtual desktops more efficiently. Automatic dark mode has gained more granular controls and also let’s you automatically change the theme of qt applications as well. Gnome edition also now comes with boot splash and graphical password dialogs for encrypted systems. We also trimmed the desktop so that it should now use approximately 40% less ram than before. We now also default to using Wayland on non-Nvidia hardware.
Manjaro Architect tiene ahora soporte de instalación ZFS mediante el añadido de los módulos necesarios al Kernel. Our <big>KDE edition</big> provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.20 desktop environment with a unique look-and-feel. The new release features Wayland improvements, grid-like system tray, new power saving options, improved settings-center, touch support in dolphin and much more. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
El Kernel 5.8 es el usado en este lanzamiento, al igual que los drivers disponibles a fecha del mismo. En comparación con nuestro anterior lanzamiento, todas nuestras herramientas han sido mejoradas y pulidas. With our <big>XFCE edition</big>, only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14. The stable Xfce pairs well with the cutting edge rolling release that is Manjaro, offering reliable performance with no surprises.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Mikah. Kernel 5.9 is used for this release, such as the latest drivers available to date. With 5.4 LTS-Kernel minimal-ISOs we offer additional support for older hardware.
Esperamos que disfrutéis de este nuevo lanzamiento y que nos hagáis saber nuestras opiniones del mismo.
Last, but not least, our installer Calamares also received many improvements. Among other things, it now supports encrypted systems without encrypted /boot partition. This enables graphical password dialogs, using non-us keymaps for inputting passwords and up to 1 minute shorter boot times compared to full disk encryption. Automatic partitioning still uses full disk encryption by default.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Nibia.
<big>Manjaro 20.1</big> <big>Manjaro 20.2</big>
Nous sommes heureux de publier la nouvelle version stable de Manjaro Linux, nommée Mikah. We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
Xfce reste l'édition principale, avec toute l'attention qui lui est due. Peu de gens peuvent se targuer d'offrir une expérience Xfce aussi soignée, intégrée et à jour. Cette version embarque Xfce 4.14 et nous avons principalement travaillé à soigner l'expérience utilisateur sur le bureau et le gestionnaire de fenêtre. Nous avons aussi basculé vers un nouveau thème nommé Matcha. Une nouvelle fonctionnalité Profils d'affichage vous permet d'enregistrer plusieurs profils pour vos configurations préférées. Nous avons également implémenté l'application automatique de profils à la connexion de nouveaux écrans. <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.
Notre édition KDE délivre l'environnement de bureau Plasma 5.19, puissante, mature et fonctionnelle, avec une apparence unique, que nous avons complètement retravaillé au printemps 2020. Le paquet de thèmes Breath2 inclut des versions claires et sombres, un écran de démarrage animé, des profils Konsole, des skins Yakuake et bien plus. Nous avons complété l'éditeur Kate avec quelques palettes de couleurs, et ajouté Plasma-Simplemenu comme alternative au traditionnel lanceur Kickoff. Avec une large sélection des dernières applications KDE 20.04 et plus encore, Manjaro KDE vise à être un environnement polyvalent et élégant, prêt pour tous vos besoins quotidiens. Gnome 3.38 provides performance enhancements, significantly improved application grid, parental controls, excellent welcome tour as well as many other features. The new OEM style installation makes the installation process extremely simple, and Gnome-Initial-Setup lets you easily install Manjaro for other people.
Avec notre édition Gnome, basée sur la branche 3.36, nous incluons des améliorations visuelles pour un certain nombre d'applications et d'interfaces, notamment les écrans de connexion et de déverrouillage. Les extensions GNOME Shell sont maintenant gérées depuis une nouvelle application Extensions, qui contrôle les mises à jour, la configuration, la suppression et la désactivation des extensions. Un bouton Ne Pas Déranger a été ajouté à la pop-up des notifications, masquant les notifications tant qu'activé. Par défaut notre propre fond d'écran dynamique change de ton au fil de la journée. Nous avons également mis à jour GDM, et énormément amélioré Gnome-Layout-Switcher. Nous avons actualisé la liste des paquets pré-installés, zsh devient le nouveau shell par défaut et les applications sont maintenant rangées par dossiers dans le tiroir d'applications. Manjaro’s Application-Utility got also many improvements, letting easily choose your favorite browsers, office suites and password managers. We also included two excellent forms of automatic window tiling: the intuitive Pop-shell and the touch friendly Material-shell. These can be enabled in the Gnome-Layout-Switcher.
La branche Pamac 9.5 a reçu quelques mises à jour. Cette fois, nous avons optimisé l'algorithme de recherche interne des dépendances pour avoir de meilleures performances, amélioré la gestion des erreurs alpm, optimisé l'algorithme de recherche interne pour une meilleure prise en charge des regex, et appliqué des améliorations de performances à la base de données. Autant que possible, nous construisons à présent les paquets AUR et les installons en une seule fois. Keybindings have also been improved to manage virtual desktops more efficiently. Automatic dark mode has gained more granular controls and also let’s you automatically change the theme of qt applications as well. Gnome edition also now comes with boot splash and graphical password dialogs for encrypted systems. We also trimmed the desktop so that it should now use approximately 40% less ram than before. We now also default to using Wayland on non-Nvidia hardware.
Manjaro Architect supporte à présent une installation ZFS, en fournissant les modules de noyaux requis. Our <big>KDE edition</big> provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.20 desktop environment with a unique look-and-feel. The new release features Wayland improvements, grid-like system tray, new power saving options, improved settings-center, touch support in dolphin and much more. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
Cette édition utilise le noyau 5.8, ainsi que les tous derniers pilotes disponibles à ce jour. Concernant le dernier média d'installation, nos outils ont également été améliorés et soignés. With our <big>XFCE edition</big>, only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14. The stable Xfce pairs well with the cutting edge rolling release that is Manjaro, offering reliable performance with no surprises.
Nous espérons que vous apprécierez cette version, et que vous nous ferez savoir ce que vous pensez de Mikah. Kernel 5.9 is used for this release, such as the latest drivers available to date. With 5.4 LTS-Kernel minimal-ISOs we offer additional support for older hardware.
Last, but not least, our installer Calamares also received many improvements. Among other things, it now supports encrypted systems without encrypted /boot partition. This enables graphical password dialogs, using non-us keymaps for inputting passwords and up to 1 minute shorter boot times compared to full disk encryption. Automatic partitioning still uses full disk encryption by default.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Nibia.
<big>Manjaro 20.0</big> <big>Manjaro 20.2</big>
We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Lysia. We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
The Xfce edition remains our flagship offering and has received the attention it deserves. Only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14 and have mostly focused on polishing the user experience with the desktop and window manager. Also we have switched to a new theme called Matcha. A new feature Display-Profiles allows you to store one or more profiles for your preferred display configuration. We also have implemented auto-application of profiles when new displays are connected. <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.
Our KDE edition provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.18 desktop environment with a unique look-and-feel, which we completely re-designed in 2020. The full set of Breath2-themes includes light and dark versions, animated splash-screen, Konsole profiles, Yakuake skins and many more little details. We have rounded off text editor Kate with some additional color schemes and offer Plasma-Simplemenu as an alternative to the traditional Kickoff-Launcher. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.04 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs. Gnome 3.38 provides performance enhancements, significantly improved application grid, parental controls, excellent welcome tour as well as many other features. The new OEM style installation makes the installation process extremely simple, and Gnome-Initial-Setup lets you easily install Manjaro for other people.
With our Gnome edition based on 3.36 series we include visual refreshes for a number of applications and interfaces, particularly noteworthy being the login and unlock interfaces. GNOME shell extensions are now managed using a new Extensions app which handles updating, configuring and removing or disabling extensions. A Do Not Disturb button was added to the notifications popover. When enabled, notifications are hidden until the button is toggled off. By default our own dynamic wallpaper changes its colour theme throughout the day. Additionally we updated GDM and improved our Gnome-Layout-Switcher a lot. We updated our list of pre-installed packages, zsh is the new default shell and applications are now sorted in folders in a clean app drawer. Manjaro’s Application-Utility got also many improvements, letting easily choose your favorite browsers, office suites and password managers. We also included two excellent forms of automatic window tiling: the intuitive Pop-shell and the touch friendly Material-shell. These can be enabled in the Gnome-Layout-Switcher.
Pamac 9.4 series received a few updates. Enhancing our package management we have enabled snap and flatpak support by default. You can now install snaps or flatpaks very easily with Pamac in UI and terminal to make more use of an even much larger selection of latest Linux applications. For Gnome users we enabled similar features as supported by Gnome-Software to get more package information by simply right clicking them in gnome-shell app drawer. And if you search for an app you don't have, pamac offers to install it for you. Keybindings have also been improved to manage virtual desktops more efficiently. Automatic dark mode has gained more granular controls and also let’s you automatically change the theme of qt applications as well. Gnome edition also now comes with boot splash and graphical password dialogs for encrypted systems. We also trimmed the desktop so that it should now use approximately 40% less ram than before. We now also default to using Wayland on non-Nvidia hardware.
Manjaro Architect supports now ZFS installation by providing the needed kernel modules. Our <big>KDE edition</big> provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.20 desktop environment with a unique look-and-feel. The new release features Wayland improvements, grid-like system tray, new power saving options, improved settings-center, touch support in dolphin and much more. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
Kernel 5.6 is used for this release, such as the latest drivers available to date. Relative to the last installation media release, our tools have been improved and polished. With our <big>XFCE edition</big>, only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14. The stable Xfce pairs well with the cutting edge rolling release that is Manjaro, offering reliable performance with no surprises.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Lysia. Kernel 5.9 is used for this release, such as the latest drivers available to date. With 5.4 LTS-Kernel minimal-ISOs we offer additional support for older hardware.
Last, but not least, our installer Calamares also received many improvements. Among other things, it now supports encrypted systems without encrypted /boot partition. This enables graphical password dialogs, using non-us keymaps for inputting passwords and up to 1 minute shorter boot times compared to full disk encryption. Automatic partitioning still uses full disk encryption by default.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Nibia.
<big> Manjaro 20.1 </big> <big>Manjaro 20.2</big>
Siamo felici di pubblicare un'altra versione stabile di Manjaro Linux, nome in codice Mikah. We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
L'edizione Xfce rimane la nostra offerta di punta e ha ricevuto l'attenzione che merita. Pochi possono affermare di offrire un'esperienza Xfce così raffinata, integrata e all'avanguardia. Con questa versione distribuiamo Xfce 4.14 e ci siamo concentrati principalmente sulla affinatezza dell'esperienza utente con desktop e window manager. Inoltre siamo passati a un nuovo tema di nome Matcha. La nuova funzione "Display Profile" consente di memorizzare uno o più profili per la configurazione di visualizzazione preferita. Per rendere l'operazione ancora più semplice, abbiamo implementato l'auto-applicazione dei profili quando sono collegati nuovi display. <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.
La nostra edizione KDE offre l'ambiente Plasma 5.19 potente, maturo e ricco di funzionalità con un aspetto unico che abbiamo completamente riprogettato per questa versione. Il set completo di temi di Breath2 include versioni chiare e scure, splash-screen animato, profili Konsole, skin Yakuake e molti altri piccoli dettagli. Abbiamo completato l'editor di testo Kate con alcune combinazioni di colori aggiuntive e offriamo Plasma-Simplemenu in alternativa al tradizionale Kickoff-Launcher. Con un'ampia selezione delle ultime app KDE 20.08 e di altre applicazioni, Manjaro-KDE punta a essere un ambiente versatile ed elegante pronto per tutte le esigenze quotidiane. Gnome 3.38 provides performance enhancements, significantly improved application grid, parental controls, excellent welcome tour as well as many other features. The new OEM style installation makes the installation process extremely simple, and Gnome-Initial-Setup lets you easily install Manjaro for other people.
Con la nostra edizione di Gnome basata sulla serie 3.36 includiamo aggiornamenti visivi per una serie di applicazioni e interfacce, in particolare degne di nota come l'interfaccia di accesso e di sblocco. Le estensioni della shell GNOME sono ora gestite usando una nuova app chiamata Extensions che gestisce anche l'aggiornamento, la configurazione e la rimozione o la disabilitazione delle estensioni. Un pulsante Non disturbare è stato aggiunto al popover delle notifiche. Quando abilitato, le notifiche vengono nascoste fino a quando il pulsante non viene disattivato. Per impostazione predefinita, il nostro sfondo dinamico cambia il tema del colore nel corso della giornata. Inoltre abbiamo aggiornato GDM e migliorato molto il nostro Gnome-Layout-Switcher. Abbiamo aggiornato il nostro elenco di pacchetti preinstallati, zsh è la nuova shell predefinita e le applicazioni sono ora ordinate in cartelle all'interno dell' app drawer di Gnome Manjaro’s Application-Utility got also many improvements, letting easily choose your favorite browsers, office suites and password managers. We also included two excellent forms of automatic window tiling: the intuitive Pop-shell and the touch friendly Material-shell. These can be enabled in the Gnome-Layout-Switcher.
La serie Pamac 9.5 ha ricevuto alcuni aggiornamenti. In questa release abbiamo ottimizzato l'algoritmo di controllo interno delle dipendenze per prestazioni più intellogenti, migliorato la gestione degli errori alpm, ottimizzato l'algoritmo di ricerca interna per un migliore supporto a regex e miglioramenti delle prestazioni al database applicazioni. Ora costruiamo anche pacchetti AUR e ne installiamo il più possibile con una sola esecuzione. Keybindings have also been improved to manage virtual desktops more efficiently. Automatic dark mode has gained more granular controls and also let’s you automatically change the theme of qt applications as well. Gnome edition also now comes with boot splash and graphical password dialogs for encrypted systems. We also trimmed the desktop so that it should now use approximately 40% less ram than before. We now also default to using Wayland on non-Nvidia hardware.
Manjaro Architect supporta ora l'installazione di ZFS fornendo i moduli del kernel necessari. Our <big>KDE edition</big> provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.20 desktop environment with a unique look-and-feel. The new release features Wayland improvements, grid-like system tray, new power saving options, improved settings-center, touch support in dolphin and much more. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
Per questa versione abbiamo scelto il Kernel 5.8, insieme agli ultimi driver disponibili fino ad oggi. Rispetto all'ultima versione del supporto di installazione, i nostri strumenti sono stati migliorati e perfezionati. With our <big>XFCE edition</big>, only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14. The stable Xfce pairs well with the cutting edge rolling release that is Manjaro, offering reliable performance with no surprises.
Speriamo che questa versione sia di tuo gradimento e ti chiediamo di farci sapere cosa pensi di Mikah. Kernel 5.9 is used for this release, such as the latest drivers available to date. With 5.4 LTS-Kernel minimal-ISOs we offer additional support for older hardware.
Last, but not least, our installer Calamares also received many improvements. Among other things, it now supports encrypted systems without encrypted /boot partition. This enables graphical password dialogs, using non-us keymaps for inputting passwords and up to 1 minute shorter boot times compared to full disk encryption. Automatic partitioning still uses full disk encryption by default.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Nibia.
<big>Manjaro 20.1</big> <big>Manjaro 20.2</big>
We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Mikah. We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
The Xfce edition remains our flagship offering and has received the attention it deserves. Only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14 and have mostly focused on polishing the user experience with the desktop and window manager. Also we have switched to a new theme called Matcha. A new feature Display-Profiles allows you to store one or more profiles for your preferred display configuration. We also have implemented auto-application of profiles when new displays are connected. <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.
Our KDE edition provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.19 desktop environment with a unique look-and-feel, which we had completely re-designed in Spring 2020. The full set of Breath2-themes includes light and dark versions, animated splash-screen, Konsole profiles, Yakuake skins and many more little details. We have rounded off text editor Kate with some additional color schemes and offer Plasma-Simplemenu as an alternative to the traditional Kickoff-Launcher. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs. Gnome 3.38 provides performance enhancements, significantly improved application grid, parental controls, excellent welcome tour as well as many other features. The new OEM style installation makes the installation process extremely simple, and Gnome-Initial-Setup lets you easily install Manjaro for other people.
With our Gnome edition based on 3.36 series we include visual refreshes for a number of applications and interfaces, particularly noteworthy being the login and unlock interfaces. GNOME shell extensions are now managed using a new Extensions app which handles updating, configuring and removing or disabling extensions. A Do Not Disturb button was added to the notifications popover. When enabled, notifications are hidden until the button is toggled off. By default our own dynamic wallpaper changes its colour theme throughout the day. Additionally we updated GDM and improved our Gnome-Layout-Switcher a lot. We updated our list of pre-installed packages, zsh is the new default shell and applications are now sorted in folders in a clean app drawer. Manjaro’s Application-Utility got also many improvements, letting easily choose your favorite browsers, office suites and password managers. We also included two excellent forms of automatic window tiling: the intuitive Pop-shell and the touch friendly Material-shell. These can be enabled in the Gnome-Layout-Switcher.
Pamac 9.5 series received a few updates. In this round we optimized internal check dep algorithm for smarter performance, enhanced the alpm error handling, optimized internal search algorithm for better regex support and applied database performance improvements. We also now build AUR packages and install as much as possible of them in a single run. Keybindings have also been improved to manage virtual desktops more efficiently. Automatic dark mode has gained more granular controls and also let’s you automatically change the theme of qt applications as well. Gnome edition also now comes with boot splash and graphical password dialogs for encrypted systems. We also trimmed the desktop so that it should now use approximately 40% less ram than before. We now also default to using Wayland on non-Nvidia hardware.
Manjaro Architect supports now ZFS installation by providing the needed kernel modules. Our <big>KDE edition</big> provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.20 desktop environment with a unique look-and-feel. The new release features Wayland improvements, grid-like system tray, new power saving options, improved settings-center, touch support in dolphin and much more. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
Kernel 5.8 is used for this release, such as the latest drivers available to date. Relative to the last installation media release, our tools have been improved and polished. With our <big>XFCE edition</big>, only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14. The stable Xfce pairs well with the cutting edge rolling release that is Manjaro, offering reliable performance with no surprises.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Mikah. Kernel 5.9 is used for this release, such as the latest drivers available to date. With 5.4 LTS-Kernel minimal-ISOs we offer additional support for older hardware.
Last, but not least, our installer Calamares also received many improvements. Among other things, it now supports encrypted systems without encrypted /boot partition. This enables graphical password dialogs, using non-us keymaps for inputting passwords and up to 1 minute shorter boot times compared to full disk encryption. Automatic partitioning still uses full disk encryption by default.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Nibia.
<big>Manjaro 20.1</big> <big>Manjaro 20.2</big>
Het is ons een waar genoegen alweer een nieuwe stabiele versie van Manjaro Linux te kunnen aankondigen, Mikah genaamd. We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
De XFCE-editie blijft ons vlaggenschip en heeft alle aandacht gekregen die het vereist. Slechts een beperkt aantal distro's kunnen zo'n gepolijste, geïntegreerde en toonaangevende XFCE-ervaring aanbieden. Met deze versie bieden we XFCE 4.14 aan, en hebben we ons geconcentreerd op het polijsten van de gebruikerservaring met de nieuwe desktop en window manager. Ook hebben we een nieuw thema genaamd Matcha toegevoegd. Het nieuwe Display Profiles staat je toe meerdere profielen voor je favoriete beeldschermconfiguratie op te slaan. We hebben ook een nieuwe auto-configuratie van profielen geïmplementeerd wanneer nieuwe schermen worden aangesloten. <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.
Onze KDE-editie biedt je de krachtige, volwassen en veelzijdige Plasma 5.19-desktopomgeving met de unieke look-and-feel die we in de lente van 2020 volledig opnieuw hebben ontworpen. De volledige set van Breath2 thema's bevat lichte en donkere versies, geanimeerd openingsscherm, Konsole-profielen, Yakuake skins, en nog veel meer aan kleinere details. We hebben onze Kate text editor van een aantal extra kleurenschema's voorzien en bieden Plasma Simple Menu aan als alternatief voor de traditionele Kickoff Launcher. Met een brede waaier aan nieuwe 20.08 KDE-toepassingen en andere applicaties mikt Manjaro KDE op een veelzijdige en elegante omgeving voor al je dagelijkse noden. Gnome 3.38 provides performance enhancements, significantly improved application grid, parental controls, excellent welcome tour as well as many other features. The new OEM style installation makes the installation process extremely simple, and Gnome-Initial-Setup lets you easily install Manjaro for other people.
Met onze Gnome-editie, gebaseerd op de 3.36 serie, hebben we een aantal visuele vernieuwingen doorgevoerd aan een aantal applicaties en interfaces ─ in het bijzonder de login- en ontgrendel-interfaces. GNOME shell extensies worden nu beheerd door een nieuwe Extensions-toepassing die het bijwerken, configureren en verwijderen of uitschakelen van extensies beheert. Een "Niet storen"-knop werd toegevoegd aan de meldings-"pop-over". Wanneer deze wordt ingeschakeld worden meldingen verborgen tot de knop weer uitgeschakeld wordt. Standaard verandert onze eigen dynamische achtergrond het kleurenschema gedurende de dag. Ook onze Gnome Layout Switcher en GDM werden verbeterd. We hebben onze lijst met voorgeinstalleerde packages aangepast, `zsh` is de nieuwe default shell, en applicaties worden nu gesorteerd in mappen in een heldere app-lade. Manjaro’s Application-Utility got also many improvements, letting easily choose your favorite browsers, office suites and password managers. We also included two excellent forms of automatic window tiling: the intuitive Pop-shell and the touch friendly Material-shell. These can be enabled in the Gnome-Layout-Switcher.
Pamac 9.5 is ook vernieuwd. In deze ronde hebben we de volgende zaken geoptimaliseerd: intern check-dep-algoritme voor slimmere prestaties, verbeterde ALPM-foutafhandeling, geoptimaliseerd intern zoekalgoritme voor betere regex support, en we hebben de database-prestaties verbeterd. We compileren en installeren AUR packages nu ook in één enkele cyclus. Keybindings have also been improved to manage virtual desktops more efficiently. Automatic dark mode has gained more granular controls and also let’s you automatically change the theme of qt applications as well. Gnome edition also now comes with boot splash and graphical password dialogs for encrypted systems. We also trimmed the desktop so that it should now use approximately 40% less ram than before. We now also default to using Wayland on non-Nvidia hardware.
Manjaro Architect ondersteunt nu ook ZFS-installatie door de juiste kernel modules te integreren. Our <big>KDE edition</big> provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.20 desktop environment with a unique look-and-feel. The new release features Wayland improvements, grid-like system tray, new power saving options, improved settings-center, touch support in dolphin and much more. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
Voor deze release werd Kernel 5.8 gebruikt, zodat de allerlaatste drivers aanwezig zijn. Onze interne tools werden ook nog verder verbeterd en gepolijst in vergelijking met de vorige release. With our <big>XFCE edition</big>, only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14. The stable Xfce pairs well with the cutting edge rolling release that is Manjaro, offering reliable performance with no surprises.
We hopen dat je van deze release geniet. Laat ons vooral weten wat je van Mikah vindt! Kernel 5.9 is used for this release, such as the latest drivers available to date. With 5.4 LTS-Kernel minimal-ISOs we offer additional support for older hardware.
Last, but not least, our installer Calamares also received many improvements. Among other things, it now supports encrypted systems without encrypted /boot partition. This enables graphical password dialogs, using non-us keymaps for inputting passwords and up to 1 minute shorter boot times compared to full disk encryption. Automatic partitioning still uses full disk encryption by default.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Nibia.
<big>Manjaro 20.1</big> <big>Manjaro 20.2</big>
Z radością publikujemy kolejne stabilne wydanie Manjaro Linux o nazwie Mikah. We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
Naszym flagowym wydaniem wciąż jest Xfce, które cieszy się taką uwagą, na jaką zasługuje. Tylko nieliczni mogą twierdzić, że oferują tak dopracowane, zintegrowane i najnowocześniejsze doświadczenia z Xfce. W tym wydaniu dostarczamy Xfce 4.14 i skupiliśmy się głównie na dopracowaniu wrażeń użytkownika z pulpitu i menedżera okien. Dodatkowo przeszliśmy na nowy motyw o nazwie Matcha. Nowa funkcja Display-Profiles pozwala na przechowywanie jednego lub więcej profili dla preferowanej konfiguracji wyświetlania. Zaimplementowaliśmy także automatyczne stosowanie profili po podłączeniu nowych ekranów. <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.
Nasza edycja KDE dostarcza potężne, dojrzałe i bogate w funkcje środowisko Plasma 5.19 o unikalnym wyglądzie i działaniu, które całkowicie przeprojektowaliśmy wiosną 2020. Pełen zestaw motywów Breath2 obejmuje jasną i ciemną wersję, animowany ekran powitalny, profile Konsoli, skórki Yakuake i wiele innych drobiazgów. Dodaliśmy do edytora tekstu Kate kilka schematów kolorów oraz oferujemy aplet Simplemenu jako alternatywę dla tradycyjnego Kickoff-Launchera. Manjaro KDE zawiera szeroki wybór aplikacji KDE 20.8 oraz innych programów, dzięki czemu jest wszechstronnym i eleganckim środowiskiem gotowym na wszystkie Twoje codzienne potrzeby. Gnome 3.38 provides performance enhancements, significantly improved application grid, parental controls, excellent welcome tour as well as many other features. The new OEM style installation makes the installation process extremely simple, and Gnome-Initial-Setup lets you easily install Manjaro for other people.
W wydaniu Gnome opartym na serii 3.36 odświeżyliśmy liczne aplikacje i ekrany, szczególnie warte uwagi są ekrany logowania i odblokowywania. Rozszerzeniami Gnome zarządza się teraz za pomocą nowej aplikacji Rozszerzenia, która obsługuje aktualizowanie, konfigurowanie i usuwanie lub wyłączanie rozszerzeń. Do okienka powiadomień dodano przycisk "Nie przeszkadzać". Po jego aktywowaniu powiadomienia są ukryte do momentu wyłączenia przycisku. Domyślnie nasza tapeta zmienia swój motyw kolorystyczny w ciągu dnia. Dodatkowo zaktualizowaliśmy GDM i znacznie ulepszyliśmy przełącznik układów Gnome. Zaktualizowaliśmy listę preinstalowanych pakietów, powłoka zsh jest teraz domyślną powłoką terminala, a aplikacje są teraz posortowane w foldery w menu. Manjaro’s Application-Utility got also many improvements, letting easily choose your favorite browsers, office suites and password managers. We also included two excellent forms of automatic window tiling: the intuitive Pop-shell and the touch friendly Material-shell. These can be enabled in the Gnome-Layout-Switcher.
Pamac w wydaniu 9.5 otrzymał kilka aktualizacji. Tym razem zoptymalizowaliśmy wewnętrzny algorytm sprawdzania depozytów w celu uzyskania lepszej wydajności, poprawiliśmy obsługę błędów alpm, zoptymalizowaliśmy algorytm wyszukiwania do lepszej obsługi wyrażeń regularnych i zwiększyliśmy wydajność bazy danych. Teraz w jednym przebiegu budujemy i instalujemy jak najwięcej pakietów AUR. Keybindings have also been improved to manage virtual desktops more efficiently. Automatic dark mode has gained more granular controls and also let’s you automatically change the theme of qt applications as well. Gnome edition also now comes with boot splash and graphical password dialogs for encrypted systems. We also trimmed the desktop so that it should now use approximately 40% less ram than before. We now also default to using Wayland on non-Nvidia hardware.
Manjaro Architect obsługuje teraz instalację ZFS poprzez dostarczenie potrzebnych modułów kernela.
W tym wydaniu dostarczamy kernel 5.8 oraz najnowsze dostępne w dniu wydania sterowniki. Nasze narzędzia w porównaniu do poprzedniego wydania zostały ulepszone i dopracowane. Our <big>KDE edition</big> provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.20 desktop environment with a unique look-and-feel. The new release features Wayland improvements, grid-like system tray, new power saving options, improved settings-center, touch support in dolphin and much more. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
Mamy nadzieję, że spodoba Ci się to wydanie. Daj nam znać co myślisz o Mikah. With our <big>XFCE edition</big>, only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14. The stable Xfce pairs well with the cutting edge rolling release that is Manjaro, offering reliable performance with no surprises.
Kernel 5.9 is used for this release, such as the latest drivers available to date. With 5.4 LTS-Kernel minimal-ISOs we offer additional support for older hardware.
Last, but not least, our installer Calamares also received many improvements. Among other things, it now supports encrypted systems without encrypted /boot partition. This enables graphical password dialogs, using non-us keymaps for inputting passwords and up to 1 minute shorter boot times compared to full disk encryption. Automatic partitioning still uses full disk encryption by default.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Nibia.
<big>Manjaro 20.1</big> <big>Manjaro 20.2</big>
Estamos felizes em publicar outra versão estável do Manjaro Linux, chamada Mikah. We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
A edição XFCE continua sendo nossa principal oferta e recebeu a atenção que merece. Apenas alguns podem afirmar oferecer uma experiência tão refinada, integrada e de ponta no XFCE. Com esta versão, enviamos o XFCE 4.14 e nós concentramos principalmente em aprimorar a experiência do usuário com o gerenciador de desktop e janela. Também mudamos para um novo tema chamado Matcha. Um novo recurso Display-Profiles permite armazenar um ou mais perfis para sua configuração de exibição preferida. Também implementamos a aplicação automática de perfis quando novos monitores são conectados. <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.
Nossa edição do KDE fornece ao ambiente de desktop Plasma 5.19 poderoso, maduro e rico em recursos, uma aparência e sensação únicas que foram completamente redesenhadas em 2020. O conjunto completo de temas do Breath2 inclui versões clara e escura, uma animada tela de abertura, perfis para o Konsole, skins Yakuake e muitos outros pequenos detalhes. Encerramos o editor de texto Kate com alguns esquemas de cores adicionais e oferecemos o Plasma-Simplemenu como uma alternativa ao tradicional Kickoff-Launcher. Com uma ampla seleção dos mais recentes aplicativos do KDE 20.08 e outros aplicativos, o Manjaro KDE busca ser um ambiente versátil e elegante, pronto para todas as suas necessidades diárias. Gnome 3.38 provides performance enhancements, significantly improved application grid, parental controls, excellent welcome tour as well as many other features. The new OEM style installation makes the installation process extremely simple, and Gnome-Initial-Setup lets you easily install Manjaro for other people.
Com nossa edição do GNOME baseada na série 3.36, incluímos atualizações visuais para vários aplicativos e interfaces, sendo de destacar as interfaces de login e desbloqueio. As extensões de shell do GNOME agora são gerenciadas usando um novo aplicativo de extensões que lida com a atualização, configuração e remoção ou desativação de extensões. Um botão Não perturbe foi adicionado ao popover de notificações. Quando ativada, as notificações ficam ocultas até que o botão seja desativado. Por padrão, nosso próprio papel de parede dinâmico muda seu tema de cores ao longo do dia. Além disso, atualizamos o GDM e melhoramos muito o nosso Gnome-Layout-Switcher. Atualizamos nossa lista de pacotes pré-instalados, ZSH é o novo shell padrão e os aplicativos agora são classificados em pastas em uma gaveta limpa de aplicativos. Manjaro’s Application-Utility got also many improvements, letting easily choose your favorite browsers, office suites and password managers. We also included two excellent forms of automatic window tiling: the intuitive Pop-shell and the touch friendly Material-shell. These can be enabled in the Gnome-Layout-Switcher.
Pamac 9.5 series received a few updates. In this round we optimized internal check dep algorithm for smarter performance, enhanced the alpm error handling, optimized internal search algorithm for better regex support and applied database performance improvements. We also now build AUR packages and install as much as possible of them in a single run. Keybindings have also been improved to manage virtual desktops more efficiently. Automatic dark mode has gained more granular controls and also let’s you automatically change the theme of qt applications as well. Gnome edition also now comes with boot splash and graphical password dialogs for encrypted systems. We also trimmed the desktop so that it should now use approximately 40% less ram than before. We now also default to using Wayland on non-Nvidia hardware.
O Manjaro Architect agora suporta a instalação do ZFS, fornecendo os módulos de kernel necessários. Our <big>KDE edition</big> provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.20 desktop environment with a unique look-and-feel. The new release features Wayland improvements, grid-like system tray, new power saving options, improved settings-center, touch support in dolphin and much more. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
O kernel 5.8 é usado para esta versão, como os drivers mais recentes disponíveis até o momento. Em relação ao último release da mídia de instalação, nossas ferramentas foram aprimoradas e polidas. With our <big>XFCE edition</big>, only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14. The stable Xfce pairs well with the cutting edge rolling release that is Manjaro, offering reliable performance with no surprises.
Esperamos que você goste deste lançamento e deixe-nos saber o que você acha da Mikah. Kernel 5.9 is used for this release, such as the latest drivers available to date. With 5.4 LTS-Kernel minimal-ISOs we offer additional support for older hardware.
Last, but not least, our installer Calamares also received many improvements. Among other things, it now supports encrypted systems without encrypted /boot partition. This enables graphical password dialogs, using non-us keymaps for inputting passwords and up to 1 minute shorter boot times compared to full disk encryption. Automatic partitioning still uses full disk encryption by default.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Nibia.
<big>Manjaro 20.1</big> <big>Manjaro 20.2</big>
Estamos felizes por publicar outra versão estável do Manjaro Linux, chamada Mikah. We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
A edição XFCE continua a nossa oferta principal, tendo recebido a atenção que merece. Apenas alguns podem afirmar oferecer uma experiência tão refinada, integrada e de ponta no XFCE. Com esta edição incluímos o XFCE 4.14, tendo-nos concentrado principalmente em aprimorar a experiência do utilizador no ambiente de trabalho e no gestor de janelas. Também mudamos para um novo tema chamado Matcha. O novo recurso Display-Profiles permite armazenar um ou mais perfis para a sua configuração de exibição preferida. Também implementamos a aplicação automática de perfis de visualização quando novos monitores são conectados. <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.
Nossa edição do KDE fornece o ambiente de trabalho Plasma 5.19, poderoso , maduro e rico em recursos, com uma aparência e funcionalidade únicas, que foram completamente redesenhadas em 2020. O conjunto completo de temas do Breath2 inclui versões clara e escura, um ecrã de abertura animado, perfis para o Konsole, decorações para o Yakuake e muitos outros pequenos detalhes. Melhoramos o editor de texto Kate com alguns esquemas de cores adicionais e oferecemos o Plasma-Simplemenu como uma alternativa ao tradicional Kickoff-Launcher. Com uma ampla seleção das mais recentes aplicações do KDE (KDE-Apps 20.08), entre outras, o Manjaro KDE procura ser um ambiente versátil e elegante, pronto para todas as suas necessidades diárias. Gnome 3.38 provides performance enhancements, significantly improved application grid, parental controls, excellent welcome tour as well as many other features. The new OEM style installation makes the installation process extremely simple, and Gnome-Initial-Setup lets you easily install Manjaro for other people.
Com nossa edição do GNOME, baseada na série 3.36, incluímos atualizações visuais para várias aplicações e interfaces, sendo de destacar as interfaces de login e desbloqueio. As extensões de shell do GNOME são, agora, geridas através de uma nova Aplicação de Extensões que lida com a atualização, configuração e remoção, ou desativação, de extensões. Um botão "Não Perturbe" foi adicionado ao diálogo de notificações. Quando ativado, as notificações ficam ocultas até que o botão seja desativado. Por defeito, o nosso próprio papel de parede dinâmico muda o tema de cores ao longo do dia. Além disso, atualizamos o GDM e melhoramos muito o nosso Gnome-Layout-Switcher. Atualizamos nossa lista de pacotes pré-instalados, o ZSH é a nova consola-padrão e as aplicações são, agora, categorizadas em pastas, numa gaveta aplicações limpa. Manjaro’s Application-Utility got also many improvements, letting easily choose your favorite browsers, office suites and password managers. We also included two excellent forms of automatic window tiling: the intuitive Pop-shell and the touch friendly Material-shell. These can be enabled in the Gnome-Layout-Switcher.
A série Pamac 9.5 recebeu algumas atualizações. Aprimorando a nossa gestão de pacotes, ativamos o suporte a Snap e Flatpak por defeito. Agora você pode instalar Snaps ou Flatpaks com muita facilidade através do Pamac, na interface gráfica e no terminal, acedendo a uma seleção ainda maior de aplicações Linux recentes. Para os utilizadores do Gnome, clicando com o botão direito do mouse na gaveta do aplicativo gnome-shell, ativamos recursos semelhantes aos suportados pelo Gnome-Software para obter mais informações sobre os pacotes. E se você procurar uma aplicação que não possui, o Pamac oferece-lhe a instalação. Keybindings have also been improved to manage virtual desktops more efficiently. Automatic dark mode has gained more granular controls and also let’s you automatically change the theme of qt applications as well. Gnome edition also now comes with boot splash and graphical password dialogs for encrypted systems. We also trimmed the desktop so that it should now use approximately 40% less ram than before. We now also default to using Wayland on non-Nvidia hardware.
O Manjaro Architect suporta, agora, a instalação do ZFS, fornecendo os módulos de kernel necessários. Our <big>KDE edition</big> provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.20 desktop environment with a unique look-and-feel. The new release features Wayland improvements, grid-like system tray, new power saving options, improved settings-center, touch support in dolphin and much more. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
O kernel 5.6 é utilizado nesta versão do Manjaro, com os drivers mais recentes, atualmente disponíveis. Relativamente à última edição da imagem de instalação, as nossas ferramentas foram aprimoradas e polidas. With our <big>XFCE edition</big>, only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14. The stable Xfce pairs well with the cutting edge rolling release that is Manjaro, offering reliable performance with no surprises.
Esperamos que você goste deste lançamento e que nos diga o que acha do Mikah. Kernel 5.9 is used for this release, such as the latest drivers available to date. With 5.4 LTS-Kernel minimal-ISOs we offer additional support for older hardware.
Last, but not least, our installer Calamares also received many improvements. Among other things, it now supports encrypted systems without encrypted /boot partition. This enables graphical password dialogs, using non-us keymaps for inputting passwords and up to 1 minute shorter boot times compared to full disk encryption. Automatic partitioning still uses full disk encryption by default.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Nibia.
<big>Manjaro 20.1</big> <big>Manjaro 20.2</big>
Suntem bucuroși să lansăm o altă versiune stabilă a distribuţiei Manjaro Linux, numită Mikah. We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
Ediția Xfce rămâne emblema noastră și a primit atenția pe care o merită. Doar câteva distribuţii pot pretinde că oferă o astfel de experiență Xfce perfecţionată, bine integrată și înaltă calitate. Cu această versiune livrăm Xfce 4.14 și ne-am concentrat în mare parte pe cizelarea experienței utilizatorului cu managerul de desktop și ferestre. De asemenea, am trecut la o nouă temă numită Matcha. O nouă caracteristică la profiluri de Display vă permite să stocați unul sau mai multe profiluri pentru configurația de afișare preferată. De asemenea, am implementat aplicarea automată a profilurilor atunci când sunt conectate noi Monitoare. <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.
Ediția noastră KDE oferă varianta Plasma desktop 5.19 puternic, matur și bogat în funcții, cu un aspect unic, pe care l-am reproiectat complet în primăvara anului 2020. Setul complet de teme Breath2 include versiuni de culori luminoase și mai întunecate, fundal de pornire animat, profile de culoare pentru Konsole, teme decorative pentru Yakuake și multe alte mici detalii. Am pregătit editorul de text Kate cu câteva scheme de culori suplimentare și oferim Plasma-Simplemenu ca o alternativă la tradiționalul Kickoff-Launcher. Cu o selecție largă de cele mai recente aplicaţii-KDE 20.08 și alte aplicații Manjaro-KDE își propune să fie potrivit și elegant, gata pentru toate nevoile de zi cu zi. Gnome 3.38 provides performance enhancements, significantly improved application grid, parental controls, excellent welcome tour as well as many other features. The new OEM style installation makes the installation process extremely simple, and Gnome-Initial-Setup lets you easily install Manjaro for other people.
Cu ediția noastră Gnome bazată pe seria 3.36, includem renovări vizuale pentru o serie de aplicații și interfețe, în special demn de remarcat fiind interfețele de conectare și deblocare. Extensiile shell GNOME sunt acum gestionate utilizând o nouă aplicație, Extensii care gestionează actualizarea, configurarea și eliminarea sau dezactivarea extensiilor. Un buton Nu deranjați a fost adăugat la modulul de notificări. Când este activat, notificările sunt ascunse până când butonul este dezactivat. În mod implicit noua carpetă de desktop dinamic își schimbă tema de culoare pe tot parcursul zilei. În plus, am actualizat GDM și îmbunătățit mult versiunea noastră de Gnome-Layout-Switcher. Am actualizat lista de pachete preinstalate, zsh este noul shell implicit și aplicațiile sunt acum sortate în dosare într-un sertar curat de aplicații. Manjaro’s Application-Utility got also many improvements, letting easily choose your favorite browsers, office suites and password managers. We also included two excellent forms of automatic window tiling: the intuitive Pop-shell and the touch friendly Material-shell. These can be enabled in the Gnome-Layout-Switcher.
Pamac 9.5 a fost actualizat. În aceast interval am optimizat algoritmul de verificare internă pentru o performanță mai inteligentă, am îmbunătățit manipularea erorilor alpm, algoritmul de căutare internă optimizat pentru un suport mai bun regex și am adus îmbunătățiri ale performanței bazei de date. De asemenea, acum construim pachete AUR și instalăm cât mai mult posibil într-o singură comandă. Keybindings have also been improved to manage virtual desktops more efficiently. Automatic dark mode has gained more granular controls and also let’s you automatically change the theme of qt applications as well. Gnome edition also now comes with boot splash and graphical password dialogs for encrypted systems. We also trimmed the desktop so that it should now use approximately 40% less ram than before. We now also default to using Wayland on non-Nvidia hardware.
Manjaro Arhitect suportă acum instalarea ZFS prin furnizarea modulelor de kernel necesare. Our <big>KDE edition</big> provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.20 desktop environment with a unique look-and-feel. The new release features Wayland improvements, grid-like system tray, new power saving options, improved settings-center, touch support in dolphin and much more. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
Utilizăm Kernel 5.8 implicit pentru această versiune, precum şi cele mai recente drivere disponibile până în prezent. Comparativ cu ultima versiune media de instalare, instrumentele noastre au fost îmbunătățite și optimizate. With our <big>XFCE edition</big>, only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14. The stable Xfce pairs well with the cutting edge rolling release that is Manjaro, offering reliable performance with no surprises.
Sperăm să vă bucurați de această versiune și aşteptăm părerile voastre despre Mikah. Kernel 5.9 is used for this release, such as the latest drivers available to date. With 5.4 LTS-Kernel minimal-ISOs we offer additional support for older hardware.
Last, but not least, our installer Calamares also received many improvements. Among other things, it now supports encrypted systems without encrypted /boot partition. This enables graphical password dialogs, using non-us keymaps for inputting passwords and up to 1 minute shorter boot times compared to full disk encryption. Automatic partitioning still uses full disk encryption by default.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Nibia.
<big>Manjaro 20.1</big> <big>Manjaro 20.2</big>
Мы рады предложить вам очередной стабильный выпуск Manjaro Linux с кодовым названием Mikah. We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
Нашим ведущим предложением остаётся редакция с окружением Xfce, которому мы уделили заслуженное внимание. Лишь немногие могут утверждать, что предлагают настолько хорошо настроенное, интегрированное и обновлённое окружение Xfce. Этот выпуск основан на Xfce 4.14, и мы по большей части работали над удобством использования рабочего стола и оконного менеджера. Также мы перешли на новую тему оформления Matcha. С новой функцией «Профили дисплеев» вы можете сохранять один или несколько профилей выбранной вами конфигурации дисплеев. Мы также реализовали автоматическое применение профилей при подключении новых дисплеев. <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.
В редакции с окружением KDE мы поставляем мощное, зрелое и многофункциональное окружение рабочего стола Plasma 5.19 с уникальным оформлением, которое мы полностью переработали весной 2020 года. Полный набор тем Breath2 включает светлый и темный варианты, анимированную заставку, профили Konsole, темы Yakuake и много других мелочей. Мы добавили несколько цветовых схем в текстовый редактор Kate, а также предоставляем меню запуска приложений Simple Menu как альтернативу традиционному Kickoff. Вариант Manjaro KDE идет с широкой подборкой новейших приложений KDE-Apps 20.08 а также других приложений, чтобы у вас была универсальная и элегантная среда для всех ваших повседневных задач. Gnome 3.38 provides performance enhancements, significantly improved application grid, parental controls, excellent welcome tour as well as many other features. The new OEM style installation makes the installation process extremely simple, and Gnome-Initial-Setup lets you easily install Manjaro for other people.
В редакции с окружением Gnome, основанном на версии 3.36, мы обновили внешний вид ряда приложений и интерфейсов, особенно стоит отметить экраны входа и разблокировки. Расширения оболочки GNOME теперь можно настраивать с помощью приложения Extensions, где их можно обновлять, настраивать, удалять или отключать. Во всплывающем окне уведомлений мы добавили кнопку «Не беспокоить», при включении которой уведомления будут скрыты до её отключения. По умолчанию установлены наши динамические обои, цветовая тема которых меняется в течение дня. Кроме того, мы обновили GDM и значительно улучшили наш Gnome-Layout-Switcher. Мы обновили список предустановленных пакетов, по умолчанию теперь установлена командная оболочка (шелл) zsh, а приложения в меню сгруппированы в папки. Manjaro’s Application-Utility got also many improvements, letting easily choose your favorite browsers, office suites and password managers. We also included two excellent forms of automatic window tiling: the intuitive Pop-shell and the touch friendly Material-shell. These can be enabled in the Gnome-Layout-Switcher.
Несколько обновлений получил менеджер Pamac версии 9.5. В этот раз мы оптимизировали внутренний механизм проверки зависимостей в целях улучшения производительности, повысили эффективность обработки ошибок alpm, доработали внутренний алгоритм поиска в части поддержки регулярных выражений и ввели улучшения, направленные на повышение производительности базы данных. А ещё пакеты из AUR теперь собираются и устанавливаются по возможности за один шаг. Keybindings have also been improved to manage virtual desktops more efficiently. Automatic dark mode has gained more granular controls and also let’s you automatically change the theme of qt applications as well. Gnome edition also now comes with boot splash and graphical password dialogs for encrypted systems. We also trimmed the desktop so that it should now use approximately 40% less ram than before. We now also default to using Wayland on non-Nvidia hardware.
Manjaro Architect теперь поддерживает установку на файловую систему ZFS, предоставляя необходимые модули ядра. Our <big>KDE edition</big> provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.20 desktop environment with a unique look-and-feel. The new release features Wayland improvements, grid-like system tray, new power saving options, improved settings-center, touch support in dolphin and much more. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
В этом выпуске используется ядро 5.8 и последние версии драйверов, доступные на этот момент. По сравнению с последним выпуском установочных образов наши инструменты были улучшены и доработаны. With our <big>XFCE edition</big>, only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14. The stable Xfce pairs well with the cutting edge rolling release that is Manjaro, offering reliable performance with no surprises.
Надеемся, вам понравится этот выпуск, ждём ваших отзывов о Mikah. Kernel 5.9 is used for this release, such as the latest drivers available to date. With 5.4 LTS-Kernel minimal-ISOs we offer additional support for older hardware.
Last, but not least, our installer Calamares also received many improvements. Among other things, it now supports encrypted systems without encrypted /boot partition. This enables graphical password dialogs, using non-us keymaps for inputting passwords and up to 1 minute shorter boot times compared to full disk encryption. Automatic partitioning still uses full disk encryption by default.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Nibia.
<big>Manjaro 20.1</big> <big>Manjaro 20.2</big>
Vi gläds år att publicera ytterligare en stabil release av Manjaro Linux som kallas Mikah. We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
Xfce-utgåvan fortsätter att vara vårt flaggskepp bland det som erbjuds och har fått den uppmärksamhet den förtjänar. Endast ett fåtal kan erbjuda en så pass polerad, integrerad och framkantsledande Xfce-upplevelse. Med den här releasen kommer Xfce 4.14 och vi har mest fokuserat på att finjustera användarupplevelsen med skrivbordet och fönsterhanteraren. Vi har också bytt till ett nytt tema som kallas Matcha. Med den nya funktionen Display-Profiles kan du lagra en eller flera profiler för din önskade skärmkonfiguration. Vi har också implementerat en auto-applikation för profiler när nya skärmar ansluts. <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.
Vår KDE-version ger den kraftfulla, mogna och funktionsrika Plasma 5.19-skrivbordsmiljön med ett unikt utseende och känsla, vilket vi designade om helt under våren 2020. Den kompletta uppsättningen av Breath2-teman inkluderar ljusa och mörka versioner, animerade uppstartsbilder, Konsole-profiler, Yakuake-skin och många andra midre saker. Vi har avrundat textredigeraren Kate med några ytterligare färgscheman och erbjuder Plasma-Simple-menyer som ett alternativ till den traditionella Kickoff-Launcher. Med ett brett urval av de senaste KDE-Apps 20.08 och andra applikationer syftar Manjaro-KDE till att vara en mångsidig och elegant miljö som är redo för alla dina behov som du kan behöva för det mesta. Gnome 3.38 provides performance enhancements, significantly improved application grid, parental controls, excellent welcome tour as well as many other features. The new OEM style installation makes the installation process extremely simple, and Gnome-Initial-Setup lets you easily install Manjaro for other people.
Med vår Gnome-version baserad på 3.36-serien inkluderar vi visuella uppdateringar för ett antal applikationer och gränssnitt, särskilt anmärkningsvärt är inloggnings- och upplåsningsgränssnitten. GNOME-shell hanteras nu med en ny extensions-app som hanterar uppdatering, konfigurering och borttagning eller inaktivering av extensions. En Stör-ej-knapp lades till i popover-meddelandet. När det är aktiverat döljs aviseringar tills knappen slås av. Som standard ändras vårt eget dynamiska bakgrundsmönster sitt färgtema under en hel dag. Dessutom uppdaterade vi GDM och förbättrade vår Gnome-Layout-switcher en hel del. Vi uppdaterade vår lista över förinstallerade paket, zsh är det nya standard-skalet och applikationerna sorteras nu i mappar i en rensad applikations-draglist. Manjaro’s Application-Utility got also many improvements, letting easily choose your favorite browsers, office suites and password managers. We also included two excellent forms of automatic window tiling: the intuitive Pop-shell and the touch friendly Material-shell. These can be enabled in the Gnome-Layout-Switcher.
Pamac 9.5-serien har fått några få uppdateringar. I den här omgången optimerade vi en intern dep-algoritm kontroll för smartare prestanda, förbättrad alpm-fel-hantering, samt optimerade den interna sök-algoritmen för bättre regex-stöd och tillämpade databasprestanda-förbättringar. Vi bygger numera också AUR-paket och installerar dem så mycket som möjligt i en enda körning. Keybindings have also been improved to manage virtual desktops more efficiently. Automatic dark mode has gained more granular controls and also let’s you automatically change the theme of qt applications as well. Gnome edition also now comes with boot splash and graphical password dialogs for encrypted systems. We also trimmed the desktop so that it should now use approximately 40% less ram than before. We now also default to using Wayland on non-Nvidia hardware.
Manjaro Architect stöder nu ZFS-installation genom att tillhandahålla de nödvändiga kernel-modulerna. Our <big>KDE edition</big> provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.20 desktop environment with a unique look-and-feel. The new release features Wayland improvements, grid-like system tray, new power saving options, improved settings-center, touch support in dolphin and much more. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
Kernel 5.8 används i denna release med de senaste drivrutinerna tillgängliga till dagen datum. I relation till den senaste versionen av installationsmediet har våra verktyg förbättrats och polerats. With our <big>XFCE edition</big>, only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14. The stable Xfce pairs well with the cutting edge rolling release that is Manjaro, offering reliable performance with no surprises.
Vi hoppas att du gillar den här releasen och berätta gärna vad du tycker om Mikah. Kernel 5.9 is used for this release, such as the latest drivers available to date. With 5.4 LTS-Kernel minimal-ISOs we offer additional support for older hardware.
Last, but not least, our installer Calamares also received many improvements. Among other things, it now supports encrypted systems without encrypted /boot partition. This enables graphical password dialogs, using non-us keymaps for inputting passwords and up to 1 minute shorter boot times compared to full disk encryption. Automatic partitioning still uses full disk encryption by default.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Nibia.
<big>Manjaro 20.1</big> <big>Manjaro 20.2</big>
Manjaro Linux kararlı sürümü Mikah'yı yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz. We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
Xfce hak ettiği ilgiyi aldı ve en iyi sürümümüz olmaya devam ediyor. Çok az dağıtım sizlere böyle gösterişli, bütünleşmiş ve modern bir Xfce deneyimi sunar. Bu sürüm ile çoğunlukla masaüstü ve pencere yöneticisini güzelleştirdiğimiz Xfce 4.14'ü paylaşıyoruz. Ayrıca yeni temamız olan Matcha'yı sizlere sunuyoruz. Yeni Display-Profiles özelliği, tercih ettiğiniz ekran yapılandırması için bir veya daha fazla profil saklamanızı sağlar. İşleri daha da kolaylaştırmak için yeni ekranlar bağlandığında profillerin otomatik olarak uygulanmasını sağladık. <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.
Bu sürüm ile birlikte KDE sürümümüz, güçlü, olgun ve zengin özelliklere sahip Plasma 5.19 masaüstü ortamını ve yeniden tasarladığımız temamızı içerir. Breath2 temalarının tamamı açık ve koyu sürümleri, animasyonlu açılış ekranı, Konsole profilleri, Yakuake kaplamaları ve daha pek çok küçük ayrıntıyı içerir. Metin editörü Kate'i ek renk şemaları ve geleneksel Kickoff-Launcher'a alternatif olarak Plasma-Simplemenu'yu sunuyoruz. En son sürümü ile KDE-Apps 20.08 ve diğer uygulamaların geniş bir yelpazesi ile Manjaro-KDE, tüm günlük ihtiyaçlarınız için hazır çok yönlü ve zarif bir ortam olmayı hedeflemektedir. Gnome 3.38 provides performance enhancements, significantly improved application grid, parental controls, excellent welcome tour as well as many other features. The new OEM style installation makes the installation process extremely simple, and Gnome-Initial-Setup lets you easily install Manjaro for other people.
Gnome 3.36 serisi ile birlikte özellikle giriş ve kilit ekranı başta olmak üzere bir çok uygulama ve arayüz yenilikleri içermektedir. Gnome eklentileri artık yeni eklentiler uygulaması ile yönetilebilir hale geldi. Eklentiler uygulaması ile eklentileri güncelleyebilir, yüklü eklentilerin ayarlarını değiştirebilir, eklenti kaldırabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bildirim uygulamasına rahatsız etme butonu eklendi. Böylelikle bu seçenek aktif olduğu sürece bildirimler gizlenir. Varsayılan dinamik duvar kağıdı uygulamamız gün boyunca renk temasını değiştirir. Ek olarak GDM ve Gnome-Layout-Switcher güncelledik. Ön yüklü uygulamalarımızı düzenledik, zsh ve düzenli klasörlenmiş bir uygulamalar ekranı ile birlikte güncellemelerimizi tamamladık. Manjaro’s Application-Utility got also many improvements, letting easily choose your favorite browsers, office suites and password managers. We also included two excellent forms of automatic window tiling: the intuitive Pop-shell and the touch friendly Material-shell. These can be enabled in the Gnome-Layout-Switcher.
Pamac 9.5 series received a few updates. In this round we optimized internal check dep algorithm for smarter performance, enhanced the alpm error handling, optimized internal search algorithm for better regex support and applied database performance improvements. We also now build AUR packages and install as much as possible of them in a single run. Keybindings have also been improved to manage virtual desktops more efficiently. Automatic dark mode has gained more granular controls and also let’s you automatically change the theme of qt applications as well. Gnome edition also now comes with boot splash and graphical password dialogs for encrypted systems. We also trimmed the desktop so that it should now use approximately 40% less ram than before. We now also default to using Wayland on non-Nvidia hardware.
Manjaro Architect ZFS kurulumunu gerekli çekirdek modüllerini sağlayarak gerçekleştirir. Our <big>KDE edition</big> provides the powerful, mature and feature-rich Plasma 5.20 desktop environment with a unique look-and-feel. The new release features Wayland improvements, grid-like system tray, new power saving options, improved settings-center, touch support in dolphin and much more. With a wide selection of latest KDE-Apps 20.08 and other applications Manjaro-KDE aims to be a versatile and elegant environment ready for all your everyday needs.
5.8 çekirdek sürümü ile güncel sürücüleri sizlerle buluşturur. Yayınlanan son sürüm ile araçlarımız iyileştirildi ve geliştirildi. With our <big>XFCE edition</big>, only a few can claim to offer such a polished, integrated and leading-edge Xfce experience. With this release we ship Xfce 4.14. The stable Xfce pairs well with the cutting edge rolling release that is Manjaro, offering reliable performance with no surprises.
Umarız bu sürümden keyif alırsınız ve Mikah hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşırsınız. Kernel 5.9 is used for this release, such as the latest drivers available to date. With 5.4 LTS-Kernel minimal-ISOs we offer additional support for older hardware.
Last, but not least, our installer Calamares also received many improvements. Among other things, it now supports encrypted systems without encrypted /boot partition. This enables graphical password dialogs, using non-us keymaps for inputting passwords and up to 1 minute shorter boot times compared to full disk encryption. Automatic partitioning still uses full disk encryption by default.
We hope you enjoy this release and let us know what you think of Nibia.
<big>Manjaro 20.1</big> <big>Manjaro 20.2</big>
我们很高兴发布新的Manjaro Linux 稳定版本, 名为 Mikah 。 We are happy to publish another stable release of Manjaro Linux, named Nibia.
Xfce 版依然是我们的旗舰产品,并得到了应有的关注。只有少数发行版可以声称提供这种美观,集成和领先的Xfce体验。在这个版本中,我们发布 Xfce 4.14,主要侧重于使用桌面和窗口管理器来完善用户体验。此外,我们切换到了一个名为Matcha的新主题。新的显示配置文件有一个新功能,它允许你为你的首选显示器配置存储一个或多个配置文件。当连接新显示器时,我们还实现了自动应用配置文件。 <big>Gnome edition</big> is the epicenter of new exciting features. It received a major overhaul, possibly the biggest update thusfar.