az_AZ.po 39.5 KB
Newer Older
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
1
# Translation of Pamac.
guinux's avatar
guinux committed
2
# Copyright (C) 2013-2020 Manjaro Developers <manjaro-dev@manjaro.org>
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
3
# This file is distributed under the same license as the Pamac package.
guinux's avatar
guinux committed
4
# Guillaume Benoit <guillaume@manjaro.org>, 2013-2020.
5
# 
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
6
# Translators:
7
# Xəyyam Qocayev <xxmn77@gmail.com>, 2020
8
# Zaur Baku <zaurbaku15@gmail.com>, 2017
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
9 10 11 12
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: manjaro-pamac\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: guillaume@manjaro.org\n"
guinux's avatar
guinux committed
13
"POT-Creation-Date: 2020-05-25 19:09+0200\n"
guinux's avatar
guinux committed
14
"PO-Revision-Date: 2020-06-15 19:26+0000\n"
guinux's avatar
guinux committed
15
"Last-Translator: Xəyyam Qocayev <xxmn77@gmail.com>\n"
16
"Language-Team: Azerbaijani (Azerbaijan) (http://www.transifex.com/manjarolinux/manjaro-pamac/language/az_AZ/)\n"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
"Language: az_AZ\n"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
21 22
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

guinux's avatar
guinux committed
23
#: data/polkit/org.manjaro.pamac.policy.in
24
msgid "Install, update, or remove packages"
25
msgstr "Paketləri quraşdırmaq, yeniləmək və ləğv etmək"
26 27 28

#: data/polkit/org.manjaro.pamac.policy.in
msgid "Authentication is required to install, update, or remove packages"
29
msgstr "Paketləri quraşdırmaq, yeniləmək və ləğv etmək üçün identifikasiya tələb olunur"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
30

guinux's avatar
guinux committed
31
#: src/alpm_utils.vala src/database.vala
guinux's avatar
guinux committed
32
msgid "Failed to initialize alpm library"
guinux's avatar
guinux committed
33
msgstr "Uğursuz alpm kitabxanası hazırlanması"
guinux's avatar
guinux committed
34 35

#: src/alpm_utils.vala
36
msgid "Synchronizing package databases"
guinux's avatar
guinux committed
37
msgstr "Paket məlumat bazalarının eyniləşdirilməsi"
38 39 40

#: src/alpm_utils.vala
msgid "Failed to synchronize databases"
guinux's avatar
guinux committed
41
msgstr "Məlumat bazaları eyniləşdirilməsi alınmadı"
42

guinux's avatar
guinux committed
43 44 45 46 47
#: src/alpm_utils.vala src/database.vala src/manager_window.vala src/cli.vala
#: resources/preferences_dialog.ui
msgid "AUR"
msgstr "AUR"

guinux's avatar
guinux committed
48
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
49
msgid "Failed to init transaction"
50
msgstr "Əməliyyat başladıla bilmədi"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
51

guinux's avatar
guinux committed
52 53
#: src/alpm_utils.vala src/transaction.vala src/transaction-gtk.vala
#: src/installer.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
54
msgid "Failed to prepare transaction"
55
msgstr "Əməliyyat hazırlanmasında uğursuzluq"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
56

guinux's avatar
guinux committed
57
#: src/alpm_utils.vala src/transaction.vala src/installer.vala src/cli.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
58 59
#, c-format
msgid "target not found: %s"
60
msgstr "hədəf tapılmadı: %s"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
61

guinux's avatar
guinux committed
62
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
63 64
#, c-format
msgid "package %s does not have a valid architecture"
65
msgstr "%s paket uyğun arxitekturaya sahib deyil"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
66

guinux's avatar
guinux committed
67
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
68
#, c-format
69
msgid "unable to satisfy dependency '%s' required by %s"
70
msgstr "%s tələb olunan '%s' asılılığı təmin etmək mümkün deyil"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
71

guinux's avatar
guinux committed
72 73 74 75
#: src/alpm_utils.vala src/transaction-gtk.vala src/cli.vala
msgid "Warning"
msgstr "Xəbərdarlıq"

guinux's avatar
guinux committed
76
#: src/alpm_utils.vala
77
#, c-format
78
msgid "installing %s (%s) breaks dependency '%s' required by %s"
guinux's avatar
guinux committed
79
msgstr "%s üçün tələb olunan %s (%s) quraşdırma '%s' asılılığı pozur"
80

guinux's avatar
guinux committed
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
#: src/alpm_utils.vala src/cli.vala
#, c-format
msgid "Add %s to remove"
msgstr "Aradan qaldırmaq üçün %s əlavə edin"

#: src/alpm_utils.vala
#, c-format
msgid "if possible, remove %s and retry"
msgstr "Mümkündürsə %s silin və yenə cəhd edin"

guinux's avatar
guinux committed
91
#: src/alpm_utils.vala
92
#, c-format
93
msgid "removing %s breaks dependency '%s' required by %s"
guinux's avatar
guinux committed
94
msgstr "%s üçün tələb olunan %s ləğv etmə '%s' asılığı pozur "
95

guinux's avatar
guinux committed
96
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
97 98
#, c-format
msgid "%s and %s are in conflict"
guinux's avatar
guinux committed
99
msgstr "%s və %s aralarındakı ziddiyyət"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
100

guinux's avatar
guinux committed
101
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
102 103
#, c-format
msgid "%s needs to be removed but it is a locked package"
guinux's avatar
guinux committed
104
msgstr "%s silinməsi tələb olunur, ancaq bu kilidlənən paketdir"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
105

guinux's avatar
guinux committed
106 107 108 109 110 111 112 113
#: src/alpm_utils.vala
#, c-format
msgid "removing %s from target list"
msgstr "%s hədəf siyahısından silinir"

#: src/alpm_utils.vala
msgid "Failed to initialize AUR database"
msgstr "AUR verilənlər bazası işə salına bilmədi"
114

guinux's avatar
guinux committed
115 116 117 118
#: src/alpm_utils.vala src/daemon.vala src/transaction.vala
msgid "Transaction cancelled"
msgstr "Tranzaksiya ləğv edildi"

guinux's avatar
guinux committed
119
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
120 121
#, c-format
msgid "%s exists in both %s and %s"
guinux's avatar
guinux committed
122
msgstr "%s, %s və %s -in hər ikisində mövcuddur "
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
123

guinux's avatar
guinux committed
124 125 126 127 128
#: src/alpm_utils.vala
#, c-format
msgid "%s: %s already exists in filesystem (owned by %s)"
msgstr "%s: %s artıq fayl sistemində mövcuddur (%s tərəfindən sahiblənib)"

guinux's avatar
guinux committed
129
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
130 131
#, c-format
msgid "%s: %s already exists in filesystem"
guinux's avatar
guinux committed
132
msgstr "%s:%s atrıq fayl sistemində mövcuddur"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
133

guinux's avatar
guinux committed
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
#: src/alpm_utils.vala
msgid "if this file is not needed, remove it and retry"
msgstr "əgər bu fayl lazımsızdırsa onu silin və yenidən cəhd edin"

#: src/alpm_utils.vala
#, c-format
msgid "%s: %s already existed in filesystem"
msgstr "%s: %s artıq fayl sistemində mövcuddur"

#: src/alpm_utils.vala
#, c-format
msgid "It has been backup to %s"
msgstr "%s nüsxəsi yedəklənmişdir"

#: src/alpm_utils.vala
msgid "Removing invalid files and retrying"
guinux's avatar
guinux committed
150
msgstr "Yararsız faylların silinməsi və yenidən təkrarlaması"
guinux's avatar
guinux committed
151

guinux's avatar
guinux committed
152
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
153 154
#, c-format
msgid "%s is invalid or corrupted"
guinux's avatar
guinux committed
155
msgstr "%s etibarsızdır və ya korlanmışdır"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
156

guinux's avatar
guinux committed
157 158 159 160
#: src/alpm_utils.vala
msgid "you can remove this file and retry"
msgstr "siz bu faylı silərək, yenidən cəhd edə bilərsiniz"

161 162
#: src/alpm_utils.vala
msgid "failed to retrieve some files"
guinux's avatar
guinux committed
163
msgstr "bəzi faylların bərpası uğursuz oldu"
164 165 166

#: src/alpm_utils.vala
msgid "Failed to commit transaction"
guinux's avatar
guinux committed
167
msgstr "Əməliyyatın yerinə yetirilməsi uğursuz oldu"
168

guinux's avatar
guinux committed
169
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
170
msgid "Checking dependencies"
171
msgstr "Aslılıqların yoxlanılması"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
172

173
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
174
msgid "Checking file conflicts"
guinux's avatar
guinux committed
175
msgstr "Fayllar arası ziddiyyətlərin yoxlanılması"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
176

177
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
178
msgid "Resolving dependencies"
guinux's avatar
guinux committed
179
msgstr "Asılılıqların həlli"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
180

181
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
182
msgid "Checking inter-conflicts"
guinux's avatar
guinux committed
183
msgstr "Qarşılıqlı ziddiyətlərin yoxlaması"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
184

185
#: src/alpm_utils.vala src/snap_plugin.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
186 187
#, c-format
msgid "Installing %s"
guinux's avatar
guinux committed
188
msgstr "%s quraşdırılır"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
189

190
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
191
#, c-format
192
msgid "Upgrading %s"
guinux's avatar
guinux committed
193
msgstr "%s yenilənir"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
194

195
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
196
#, c-format
197
msgid "Reinstalling %s"
guinux's avatar
guinux committed
198
msgstr "%s təkrar quraşdırılır"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
199

200
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
201
#, c-format
202
msgid "Downgrading %s"
guinux's avatar
guinux committed
203
msgstr "%s əvvəlki versiyaya endirilir"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
204

205
#: src/alpm_utils.vala src/snap_plugin.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
206
#, c-format
207
msgid "Removing %s"
guinux's avatar
guinux committed
208
msgstr "%s Silinir"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
209

210
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
211
msgid "Checking integrity"
guinux's avatar
guinux committed
212
msgstr "Butövlüyü yoxlanılır"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
213

214
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
215
msgid "Loading packages files"
guinux's avatar
guinux committed
216
msgstr "Paket faylları yüklənir"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
217

218
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
219 220
#, c-format
msgid "Configuring %s"
guinux's avatar
guinux committed
221
msgstr "%s tənzimlənməsi"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
222

guinux's avatar
guinux committed
223 224 225
#: src/alpm_utils.vala
#, c-format
msgid "Error while configuring %s"
guinux's avatar
guinux committed
226
msgstr "%s tənzimlənməsi zamanı səhv"
guinux's avatar
guinux committed
227

228
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
229
msgid "Checking available disk space"
guinux's avatar
guinux committed
230
msgstr "Diskin boş sahəsinin yoxlanılması"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
231

232
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
233 234
#, c-format
msgid "%s optionally requires %s"
guinux's avatar
guinux committed
235
msgstr "ixtiyari %s %s tələb edir"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
236

237
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
238 239
#, c-format
msgid "Database file for %s does not exist"
guinux's avatar
guinux committed
240
msgstr "%s üçün məlumat bazası faylı mövcud deyil"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
241

242
#: src/alpm_utils.vala
243
msgid "Checking keyring"
guinux's avatar
guinux committed
244
msgstr "Açarlar bağının yoxlanlması"
245

246
#: src/alpm_utils.vala
247
msgid "Downloading required keys"
guinux's avatar
guinux committed
248
msgstr "Tələb olunan açarlar yüklənir"
249

250
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
251 252
#, c-format
msgid "%s installed as %s.pacnew"
guinux's avatar
guinux committed
253
msgstr "%s %s.pacnew kimi quraşdırıldı"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
254

255
#: src/alpm_utils.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
256 257
#, c-format
msgid "%s installed as %s.pacsave"
guinux's avatar
guinux committed
258
msgstr "%s %s.pacsave kimi quraşdırıldı"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
259

260
#: src/alpm_utils.vala
261
msgid "Running pre-transaction hooks"
guinux's avatar
guinux committed
262
msgstr "Əvvəlki tranzaksiya vasitələri işə düşür"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
263

264
#: src/alpm_utils.vala
265
msgid "Running post-transaction hooks"
guinux's avatar
guinux committed
266
msgstr "Sonrakı tranzaksiya vasitələri işə düşür"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
267

guinux's avatar
guinux committed
268 269
#: src/alpm_utils.vala
msgid "Error while running hooks"
guinux's avatar
guinux committed
270
msgstr "Vasitələrin işə düşməsi zamanı səhv"
guinux's avatar
guinux committed
271

272
#: src/alpm_utils.vala src/snap_plugin.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
273
#, c-format
guinux's avatar
guinux committed
274 275
msgid "About %lu second remaining"
msgid_plural "About %lu seconds remaining"
guinux's avatar
guinux committed
276 277
msgstr[0] "Təqribən %lu saniyə qalır"
msgstr[1] "Təqribən %lu saniyə qalır"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
278

279
#: src/alpm_utils.vala src/snap_plugin.vala
guinux's avatar
guinux committed
280 281 282
#, c-format
msgid "About %lu minute remaining"
msgid_plural "About %lu minutes remaining"
guinux's avatar
guinux committed
283 284
msgstr[0] "Təqribən %lu dəqiqə qalır"
msgstr[1] "Təxminən %lu dəqiqə qalır"
guinux's avatar
guinux committed
285

286
#: src/alpm_utils.vala src/transaction-cli.vala src/cli.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
287
msgid "Error"
288
msgstr "Səhv"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
289

guinux's avatar
guinux committed
290
#: src/alpm_utils.vala src/snap_plugin.vala
291 292
#, c-format
msgid "Download of %s started"
guinux's avatar
guinux committed
293
msgstr "%s yüklənir"
294

guinux's avatar
guinux committed
295
#: src/alpm_utils.vala src/snap_plugin.vala
296 297
#, c-format
msgid "Download of %s finished"
guinux's avatar
guinux committed
298
msgstr "%s yükləndi"
299

guinux's avatar
guinux committed
300
#: src/alpm_utils.vala
301
#, c-format
guinux's avatar
guinux committed
302
msgid "Refreshing %s"
guinux's avatar
guinux committed
303
msgstr "%s yenilənməsi"
304 305 306

#: src/alpm_utils.vala
#, c-format
guinux's avatar
guinux committed
307
msgid "Downloading %s"
guinux's avatar
guinux committed
308
msgstr "%s endirilir"
309 310 311 312 313

#: src/daemon.vala
msgid "Authentication failed"
msgstr "Kimlik uğursuzdur"

guinux's avatar
guinux committed
314 315
#: src/daemon.vala
msgid "Waiting for another package manager to quit"
guinux's avatar
guinux committed
316
msgstr "Digər paket menecerinin işinin başa çatması gözlənilir"
guinux's avatar
guinux committed
317 318 319

#: src/daemon.vala
msgid "Timeout expired"
guinux's avatar
guinux committed
320
msgstr "Boşdayanma vaxtı bitmişdir"
321 322 323

#: src/database.vala src/manager_window.vala
msgid "Explicitly installed"
guinux's avatar
guinux committed
324
msgstr "Tam olaraq quraşdırıldı"
325 326 327

#: src/database.vala src/manager_window.vala
msgid "Installed as a dependency for another package"
guinux's avatar
guinux committed
328
msgstr "Başqa paket asılığı kimi quraşdırıldı"
329 330 331 332 333

#: src/database.vala
msgid "Unknown"
msgstr "Naməlum"

guinux's avatar
guinux committed
334
#: src/database.vala src/transaction.vala src/snap_plugin.vala
335 336 337
msgid "Yes"
msgstr "Bəli"

guinux's avatar
guinux committed
338
#: src/database.vala src/snap_plugin.vala
339 340 341 342 343
msgid "No"
msgstr "Xeyr"

#: src/transaction.vala
msgid "Refreshing mirrors list"
guinux's avatar
guinux committed
344
msgstr "Güzgülər siyahısı yenilənir"
345 346 347 348

#: src/transaction.vala src/cli.vala
#, c-format
msgid "Cloning %s build files"
guinux's avatar
guinux committed
349
msgstr "%s yığma faylların klonlaşdırılması"
350

guinux's avatar
guinux committed
351 352 353
#: src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Failed to clone %s build files"
guinux's avatar
guinux committed
354
msgstr "%s yığma faylların klonlaşdırılmasında uğursuzluq"
guinux's avatar
guinux committed
355

356 357
#: src/transaction.vala
#, c-format
guinux's avatar
guinux committed
358
msgid "Generating %s information"
guinux's avatar
guinux committed
359
msgstr "%s məlumat yaradılır"
360

guinux's avatar
guinux committed
361 362
#: src/transaction.vala
#, c-format
guinux's avatar
guinux committed
363
msgid "Failed to generate %s information"
guinux's avatar
guinux committed
364
msgstr "%s məlumatı yaradılmadı"
guinux's avatar
guinux committed
365

366 367 368
#: src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Checking %s dependencies"
guinux's avatar
guinux committed
369
msgstr "%s asılılıqların yoxlanılması"
370

guinux's avatar
guinux committed
371 372 373
#: src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Failed to check %s dependencies"
guinux's avatar
guinux committed
374
msgstr "%s asılılıqların yoxlanılması alınmadı"
guinux's avatar
guinux committed
375

376 377 378
#: src/transaction.vala
#, c-format
msgid "key %s could not be imported"
guinux's avatar
guinux committed
379
msgstr "%s açarı idxal edilə bilmədi"
380

381
#: src/transaction.vala src/manager_window.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
382
msgid "Transaction successfully finished"
guinux's avatar
guinux committed
383
msgstr "Tranzaksiya uğurla başa çatdı"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
384

guinux's avatar
guinux committed
385 386
#: src/transaction.vala
msgid "Preparing"
guinux's avatar
guinux committed
387
msgstr "Hazırlıq"
guinux's avatar
guinux committed
388

guinux's avatar
guinux committed
389 390 391 392
#: src/transaction.vala src/installer.vala src/cli.vala
msgid "Nothing to do"
msgstr "Etməli bir şey yoxdur"

393 394 395
#: src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Building %s"
guinux's avatar
guinux committed
396
msgstr "%s yığılır"
397

guinux's avatar
guinux committed
398 399 400
#: src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Failed to build %s"
guinux's avatar
guinux committed
401
msgstr "%s yığılma alınmadı"
guinux's avatar
guinux committed
402

guinux's avatar
guinux committed
403 404 405
#: src/transaction-gtk.vala src/transaction-cli.vala
#, c-format
msgid "Choose optional dependencies for %s"
guinux's avatar
guinux committed
406
msgstr "%s üçün vacib olmayan asılılıqları seçin"
guinux's avatar
guinux committed
407 408 409 410

#: src/transaction-gtk.vala src/transaction-cli.vala
#, c-format
msgid "Choose a provider for %s"
guinux's avatar
guinux committed
411
msgstr "%s üçün mənbə seçin"
guinux's avatar
guinux committed
412

guinux's avatar
guinux committed
413 414
#: src/transaction-gtk.vala
msgid "Import PGP key"
guinux's avatar
guinux committed
415
msgstr "PGP açar idxalı"
guinux's avatar
guinux committed
416 417 418

#: src/transaction-gtk.vala
msgid "Trust and Import"
guinux's avatar
guinux committed
419
msgstr "Etibar etmək və idxal etmək"
guinux's avatar
guinux committed
420 421

#: src/transaction-gtk.vala src/manager_window.vala
guinux's avatar
guinux committed
422 423
#: resources/progress_dialog.ui resources/transaction_sum_dialog.ui
#: resources/manager_window.ui resources/choose_pkgs_dialog.ui
guinux's avatar
guinux committed
424 425 426 427 428 429
msgid "_Cancel"
msgstr "_İmtina etmək"

#: src/transaction-gtk.vala src/transaction-cli.vala
#, c-format
msgid "The PGP key %s is needed to verify %s source files"
guinux's avatar
guinux committed
430
msgstr "%s mənbə fayllarının yoxlanılması üçün %s PGP açar lazımdır"
guinux's avatar
guinux committed
431 432 433 434

#: src/transaction-gtk.vala src/transaction-cli.vala
#, c-format
msgid "Trust %s and import the PGP key"
guinux's avatar
guinux committed
435
msgstr "%s etibar etmək və PGP açarın idxalı"
guinux's avatar
guinux committed
436

guinux's avatar
guinux committed
437 438
#: src/transaction-gtk.vala src/transaction-cli.vala
msgid "To remove"
guinux's avatar
guinux committed
439
msgstr "Silmək üçün"
guinux's avatar
guinux committed
440 441 442

#: src/transaction-gtk.vala src/transaction-cli.vala
msgid "To downgrade"
guinux's avatar
guinux committed
443
msgstr "Əvvəlki versiyaya endirmək"
guinux's avatar
guinux committed
444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

#: src/transaction-gtk.vala src/transaction-cli.vala
msgid "To build"
msgstr "Qurmaq üçün"

#: src/transaction-gtk.vala src/transaction-cli.vala
msgid "To install"
msgstr "Yükləmək üçün"

#: src/transaction-gtk.vala src/transaction-cli.vala
msgid "To reinstall"
msgstr "Yenidən yükləmək üçün"
456

guinux's avatar
guinux committed
457 458
#: src/transaction-gtk.vala src/transaction-cli.vala
msgid "To upgrade"
guinux's avatar
guinux committed
459
msgstr "Təkmil yenilənmə"
guinux's avatar
guinux committed
460 461 462

#: src/transaction-gtk.vala src/manager_window.vala src/transaction-cli.vala
msgid "Total download size"
guinux's avatar
guinux committed
463
msgstr "Ümumi yükləmə ölçüsü"
guinux's avatar
guinux committed
464

guinux's avatar
guinux committed
465 466 467
#: src/transaction-gtk.vala src/transaction-cli.vala
#, c-format
msgid "Edit %s build files"
guinux's avatar
guinux committed
468
msgstr "%s yığma fayllara düzəliş edilməsi"
guinux's avatar
guinux committed
469 470 471

#: src/transaction-gtk.vala
msgid "Save"
guinux's avatar
guinux committed
472
msgstr "Saxlamaq"
guinux's avatar
guinux committed
473

guinux's avatar
guinux committed
474 475 476 477
#: src/transaction-gtk.vala resources/progress_dialog.ui
#: resources/history_dialog.ui resources/preferences_dialog.ui
msgid "_Close"
msgstr "_Bağlamaq"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
478

guinux's avatar
guinux committed
479 480 481
#: src/transaction-gtk.vala src/manager_window.vala
#: resources/manager_window.ui
msgid "Install"
guinux's avatar
guinux committed
482
msgstr "Quraşdırmaq"
guinux's avatar
guinux committed
483 484 485 486

#: src/transaction-gtk.vala
#, c-format
msgid "The snap %s was published using classic confinement"
guinux's avatar
guinux committed
487
msgstr "%s snap paket klassik məhdudiyyətdən istifadə olunmaqla bəyan olundu"
guinux's avatar
guinux committed
488 489 490 491

#: src/transaction-gtk.vala
#, c-format
msgid "Install %s anyway"
guinux's avatar
guinux committed
492
msgstr "İstənilən halda %s quraşdırın"
guinux's avatar
guinux committed
493

Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
494 495 496
#: src/transaction-gtk.vala src/tray.vala
msgid "Package Manager"
msgstr "Paket meneceri"
497

guinux's avatar
guinux committed
498 499
#: src/installer.vala src/cli.vala
msgid "Install packages from repositories, path or url"
guinux's avatar
guinux committed
500
msgstr "Paketləri repozitoriya, yol və ünvandan istifadə edərək quraşdır"
guinux's avatar
guinux committed
501 502 503

#: src/installer.vala src/cli.vala
msgid "Remove packages"
guinux's avatar
guinux committed
504
msgstr "Paketlərin silinməsi"
guinux's avatar
guinux committed
505

506 507
#: src/installer.vala src/cli.vala
msgid "Build packages from AUR and install them with their dependencies"
guinux's avatar
guinux committed
508
msgstr "Paketləri AUR -dan yığmnaq və onları asılılıqları ilə birlikdə quraşdırmaq"
509

guinux's avatar
guinux committed
510 511
#: src/installer.vala src/cli.vala
msgid "package(s)"
guinux's avatar
guinux committed
512
msgstr "paket(lər)"
guinux's avatar
guinux committed
513

guinux's avatar
guinux committed
514 515
#: src/tray.vala src/manager_window.vala src/cli.vala
msgid "Your system is up-to-date"
guinux's avatar
guinux committed
516
msgstr "Sisteminiz yenilənmışdir"
guinux's avatar
guinux committed
517

guinux's avatar
guinux committed
518
#: src/tray.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
519
msgid "_Quit"
guinux's avatar
guinux committed
520
msgstr "_Bağlamaq"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
521

522
#: src/tray.vala src/cli.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
523 524 525
#, c-format
msgid "%u available update"
msgid_plural "%u available updates"
guinux's avatar
guinux committed
526 527
msgstr[0] "%u yenilənmə mövcuddur"
msgstr[1] "%u yenilənmə mövcuddur"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
528

guinux's avatar
guinux committed
529 530
#: src/tray.vala src/manager_window.vala resources/progress_dialog.ui
#: resources/manager_window.ui
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
531
msgid "Details"
guinux's avatar
guinux committed
532
msgstr "Təfərrüatlar"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
533

guinux's avatar
guinux committed
534
#: src/manager_window.vala
535
msgid "No package found"
guinux's avatar
guinux committed
536
msgstr "Heç bir paket tapılmadı"
537

guinux's avatar
guinux committed
538 539
#: src/manager_window.vala
msgid "Checking for Updates"
guinux's avatar
guinux committed
540
msgstr "Yenilənmələr üçün yoxla"
guinux's avatar
guinux committed
541 542

#: src/manager_window.vala
543 544 545
#, c-format
msgid "%u pending operation"
msgid_plural "%u pending operations"
546 547
msgstr[0] "%u gözləyən əməliyyat"
msgstr[1] "%u gözləyən əməliyyatlar"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
548

549 550 551
#: src/manager_window.vala src/snap_plugin.vala
#: resources/preferences_dialog.ui
msgid "Snap"
guinux's avatar
guinux committed
552
msgstr "Snap"
553

554
#: src/manager_window.vala
555
msgid "All"
guinux's avatar
guinux committed
556
msgstr "Hamısı"
guinux's avatar
guinux committed
557 558

#: src/manager_window.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
559
msgid "Orphans"
560
msgstr "Aid olmayan"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
561

guinux's avatar
guinux committed
562
#: src/manager_window.vala
563
msgid "Foreign"
564
msgstr "Xarici"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
565

566 567
#: src/manager_window.vala resources/preferences_dialog.ui
msgid "Flatpak"
guinux's avatar
guinux committed
568
msgstr "Flatpak"
569

570 571 572
#: src/manager_window.vala resources/manager_window.ui
msgid "Repositories"
msgstr "Repositorilər"
573

574 575 576
#: src/manager_window.vala src/cli.vala resources/manager_window.ui
msgid "Installed"
msgstr "Yüklənmiş"
guinux's avatar
guinux committed
577

guinux's avatar
guinux committed
578 579 580 581 582 583 584 585
#: src/manager_window.vala
msgid "Dependencies"
msgstr "Aslılıqlar"

#: src/manager_window.vala
msgid "Files"
msgstr "Fayllar"

guinux's avatar
guinux committed
586 587
#: src/manager_window.vala
msgid "Build files"
guinux's avatar
guinux committed
588
msgstr "Yığılma fayllar"
guinux's avatar
guinux committed
589

590
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
591
msgid "Install Reason"
592
msgstr "Yükləmə səbəbi"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
593

guinux's avatar
guinux committed
594
#: src/manager_window.vala
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
595
msgid "Mark as explicitly installed"
guinux's avatar
guinux committed
596
msgstr "Tam quraşdırılmış kimi işarələ"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
597

598
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
599
msgid "Licenses"
600
msgstr "Lisenziyalar"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
601

602
#: src/manager_window.vala src/cli.vala resources/manager_window.ui
603
msgid "Repository"
604
msgstr "Repositorilər"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
605

guinux's avatar
guinux committed
606 607
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
msgid "Package Base"
guinux's avatar
guinux committed
608
msgstr "Paket bazası"
guinux's avatar
guinux committed
609 610 611

#: src/manager_window.vala src/cli.vala
msgid "Maintainer"
guinux's avatar
guinux committed
612
msgstr "Müşayətçi"
guinux's avatar
guinux committed
613 614 615

#: src/manager_window.vala src/cli.vala
msgid "First Submitted"
guinux's avatar
guinux committed
616
msgstr "İlk təqdim edildi"
guinux's avatar
guinux committed
617 618 619

#: src/manager_window.vala src/cli.vala
msgid "Last Modified"
guinux's avatar
guinux committed
620
msgstr "Sonuncu dəyişiklik"
guinux's avatar
guinux committed
621 622 623

#: src/manager_window.vala src/cli.vala
msgid "Votes"
guinux's avatar
guinux committed
624
msgstr "Səslər"
guinux's avatar
guinux committed
625 626 627 628 629

#: src/manager_window.vala src/cli.vala
msgid "Out of Date"
msgstr "Vaxtı keçmiş"

630 631 632 633
#: src/manager_window.vala src/cli.vala resources/manager_window.ui
msgid "Groups"
msgstr "Qruplar"

634
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
635
msgid "Packager"
guinux's avatar
guinux committed
636
msgstr "Paketləyici"
637

638
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
639
msgid "Build Date"
640
msgstr "Qurma Tarixi"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
641

642
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
643
msgid "Install Date"
644
msgstr "Yükləmə Tarixi"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
645

646
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
647
msgid "Signatures"
648
msgstr "İmzalar"
649

650
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
651
msgid "Backup files"
guinux's avatar
guinux committed
652
msgstr "Yedək fayllar"
653

654
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
655
msgid "Depends On"
656
msgstr "Aslıdır"
657

658
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
659
msgid "Optional Dependencies"
guinux's avatar
guinux committed
660
msgstr "Vacib olmayan asılılıqlar"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
661

662
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
663
msgid "Required By"
guinux's avatar
guinux committed
664
msgstr "Tələb olunur"
665

666
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
667
msgid "Optional For"
guinux's avatar
guinux committed
668
msgstr "Vacib olmayan"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
669

670
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
671
msgid "Provides"
guinux's avatar
guinux committed
672
msgstr "Təqdim edir"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
673

674
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
675
msgid "Replaces"
guinux's avatar
guinux committed
676
msgstr "Dəyişdirir"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
677

678
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
679
msgid "Conflicts With"
guinux's avatar
guinux committed
680
msgstr "Ziddiyyətlidir"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
681

682
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
683
msgid "Make Dependencies"
guinux's avatar
guinux committed
684
msgstr "Asılılıqlar yaradılması"
685

686
#: src/manager_window.vala src/cli.vala
687
msgid "Check Dependencies"
688
msgstr "Aslılığın yoxlanılması"
689

690 691
#: src/manager_window.vala
msgid "Publisher"
guinux's avatar
guinux committed
692
msgstr "Naşir"
693

guinux's avatar
guinux committed
694 695
#: src/manager_window.vala
msgid "Confined in a Sandbox"
guinux's avatar
guinux committed
696
msgstr "Təcrid edilib"
guinux's avatar
guinux committed
697

698 699
#: src/manager_window.vala
msgid "Channels"
guinux's avatar
guinux committed
700
msgstr "Kanallar"
701

guinux's avatar
guinux committed
702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721
#: src/manager_window.vala resources/manager_window.ui
msgid "Relevance"
msgstr "Uyğunluq"

#: src/manager_window.vala src/cli.vala resources/manager_window.ui
msgid "Name"
msgstr "Ad"

#: src/manager_window.vala resources/manager_window.ui
msgid "Size"
msgstr "Ölçü"

#: src/manager_window.vala resources/manager_window.ui
msgid "Date"
msgstr "Tarix"

#: src/manager_window.vala resources/preferences_dialog.ui
msgid "Official Repositories"
msgstr "Rəsmi Repositorilər"

guinux's avatar
guinux committed
722 723
#: src/manager_window.vala
msgid "Upgrade"
guinux's avatar
guinux committed
724
msgstr "Yeniləmək"
guinux's avatar
guinux committed
725

726 727
#: src/manager_window.vala resources/manager_window.ui
msgid "Build"
guinux's avatar
guinux committed
728
msgstr "Qurmaq"
729

guinux's avatar
guinux committed
730
#: src/manager_window.vala resources/manager_window.ui
guinux's avatar
guinux committed
731
msgid "Remove"
guinux's avatar
guinux committed
732
msgstr "Silmək"
guinux's avatar
guinux committed
733

734 735
#: src/manager_window.vala
msgid "Featured"
guinux's avatar
guinux committed
736
msgstr "Tanınmış"
737 738 739

#: src/manager_window.vala
msgid "Photo & Video"
guinux's avatar
guinux committed
740
msgstr "Foto və Video"
741 742 743

#: src/manager_window.vala
msgid "Music & Audio"
guinux's avatar
guinux committed
744
msgstr "Musiqi və Audio"
745 746 747

#: src/manager_window.vala
msgid "Productivity"
guinux's avatar
guinux committed
748
msgstr "Faydalı"
749 750 751

#: src/manager_window.vala
msgid "Communication & News"
guinux's avatar
guinux committed
752
msgstr "Ünsiyyət və Yeniliklər"
753 754 755

#: src/manager_window.vala
msgid "Education & Science"
guinux's avatar
guinux committed
756
msgstr "Təhsil və Elm"
757 758 759

#: src/manager_window.vala
msgid "Games"
guinux's avatar
guinux committed
760
msgstr "Oyunlar"
761 762 763

#: src/manager_window.vala
msgid "Utilities"
guinux's avatar
guinux committed
764
msgstr "Faydalı alətlər"
765 766 767

#: src/manager_window.vala
msgid "Development"
guinux's avatar
guinux committed
768
msgstr "İnkişaf etdirmə"
769

guinux's avatar
guinux committed
770
#: src/manager_window.vala resources/manager_window.ui
guinux's avatar
guinux committed
771
msgid "Install Local Packages"
guinux's avatar
guinux committed
772
msgstr "Yerli paketlərin quraşdırılması"
guinux's avatar
guinux committed
773

guinux's avatar
guinux committed
774
#: src/manager_window.vala
guinux's avatar
guinux committed
775
msgid "_Open"
776
msgstr "_Açmaq"
guinux's avatar
guinux committed
777

guinux's avatar
guinux committed
778
#: src/manager_window.vala
guinux's avatar
guinux committed
779
msgid "Alpm Package"
guinux's avatar
guinux committed
780
msgstr "Alpm paketi"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
781

guinux's avatar
guinux committed
782
#: src/manager_window.vala
guinux's avatar
guinux committed
783
msgid "A Package Manager with Alpm, AUR, Flatpak and Snap support"
guinux's avatar
guinux committed
784
msgstr "Alpm, AUR, Flatpak, və Snap dəstəkli Paket Meneceri"
785

786 787
#: src/manager_window.vala resources/manager_window.ui
msgid "Categories"
guinux's avatar
guinux committed
788
msgstr "Kateqoriyalar"
789

guinux's avatar
guinux committed
790
#: src/preferences_dialog.vala resources/preferences_dialog.ui
guinux's avatar
guinux committed
791
msgid "How often to check for updates, value in hours"
guinux's avatar
guinux committed
792
msgstr "Yenilənmələri bir saat ərzində hansı tezlikdə yoxlamaq"
Philip Müller's avatar
Philip Müller committed
793

guinux's avatar
guinux committed
794 795
#: src/preferences_dialog.vala resources/preferences_dialog.ui
msgid "Maximum parallel downloads"
guinux's avatar
guinux committed
796
msgstr "Ən çox paralel yükləmələr"
guinux's avatar
guinux committed
797

guinux's avatar
guinux committed
798
#: src/preferences_dialog.vala src/cli.vala resources/preferences_dialog.ui
799
msgid "Number of versions of each package to keep in the cache"
guinux's avatar
guinux committed
800
msgstr "Keşdə saxlamaq üçün hər paketin versiyalarının sayı"
801

guinux's avatar
guinux committed
802
#: src/preferences_dialog.vala
803
msgid "Build directory"
guinux's avatar
guinux committed
804
msgstr "Qovluq yarat"
805

guinux's avatar
guinux committed
806
#: src/preferences_dialog.vala
guinux's avatar
guinux committed
807
msgid "Worldwide"
guinux's avatar
guinux committed
808
msgstr "Dünya üzrə"
guinux's avatar
guinux committed
809

guinux's avatar
guinux committed
810 811
#: src/preferences_dialog.vala src/cli.vala
msgid "To delete"
guinux's avatar
guinux committed
812
msgstr "Silmək üçün"
guinux's avatar
guinux committed
813 814 815 816 817

#: src/preferences_dialog.vala src/cli.vala
#, c-format
msgid "%u file"
msgid_plural "%u files"
guinux's avatar
guinux committed
818 819
msgstr[0] "%u fayllar"
msgstr[1] "%u fayllar"
guinux's avatar
guinux committed
820

guinux's avatar
guinux committed
821 822
#: src/preferences_dialog.vala
msgid "Choose Ignored Upgrades"
guinux's avatar
guinux committed
823
msgstr "İnkar edilən yeniləndirmələri seç"
guinux's avatar
guinux committed
824

guinux's avatar
guinux committed
825 826 827
#: src/transaction-cli.vala src/cli.vala
#, c-format
msgid "Enter a selection (default=%s)"
guinux's avatar
guinux committed
828
msgstr "Seçimi daxil edin (sabit qiymət=%s)"
guinux's avatar
guinux committed
829 830 831

#: src/transaction-cli.vala
msgid "none"
guinux's avatar
guinux committed
832
msgstr "heç biri"
guinux's avatar
guinux committed
833

guinux's avatar
guinux committed
834 835 836
#: src/transaction-cli.vala
#, c-format
msgid "Enter a number (default=%d)"
guinux's avatar
guinux committed
837
msgstr "Sayı daxil edin (sabit qiymət=%d)"
guinux's avatar
guinux committed
838

guinux's avatar
guinux committed
839
#: src/transaction-cli.vala src/cli.vala
guinux's avatar
guinux committed
840
msgid "[y/N]"
guinux's avatar
guinux committed
841
msgstr "[y/N]"
guinux's avatar
guinux committed
842

guinux's avatar
guinux committed
843
#: src/transaction-cli.vala src/cli.vala
guinux's avatar
guinux committed
844
msgid "y"
guinux's avatar
guinux committed
845
msgstr "b"
guinux's avatar
guinux committed
846

guinux's avatar
guinux committed
847
#: src/transaction-cli.vala src/cli.vala
guinux's avatar
guinux committed
848
msgid "yes"
guinux's avatar
guinux committed
849
msgstr "bəli"
guinux's avatar
guinux committed
850 851 852

#: src/transaction-cli.vala resources/transaction_sum_dialog.ui
msgid "Edit build files"
guinux's avatar
guinux committed
853
msgstr "Yığma fayllara düzəliş etmək"
guinux's avatar
guinux committed
854 855

#: src/transaction-cli.vala
guinux's avatar
guinux committed
856
msgid "Total installed size"
guinux's avatar
guinux committed
857
msgstr "Quraşdırılmışların ümumi ölçüsü"
guinux's avatar
guinux committed
858 859

#: src/transaction-cli.vala
guinux's avatar
guinux committed
860
msgid "Total removed size"
guinux's avatar
guinux committed
861
msgstr "Ləğv edilmişlərin ümumi ölçüsü"
guinux's avatar
guinux committed
862 863

#: src/transaction-cli.vala
guinux's avatar
guinux committed
864
msgid "Apply transaction"
guinux's avatar
guinux committed
865
msgstr "Əməliyyatı tətbiq etmək"
guinux's avatar
guinux committed
866 867 868 869

#: src/transaction-cli.vala
#, c-format
msgid "View %s build files diff"
guinux's avatar
guinux committed
870
msgstr "%s yığma faylların fərqini göstərmək"
guinux's avatar
guinux committed
871

872
#: src/cli.vala
guinux's avatar
guinux committed
873
msgid "Building packages as root is not allowed"
guinux's avatar
guinux committed
874
msgstr "Paketləri ən səlahiyyətli istifadəçi kimi yığmağa icazə verilmir"
875

guinux's avatar
guinux committed
876 877
#: src/cli.vala
msgid "No PKGBUILD file found in current directory"
guinux's avatar
guinux committed
878
msgstr "Cari qovluqda heç bir PKGBUILD faylı tapılmadı"