Commit 96aa55b3 authored by Frede Hundewadt's avatar Frede Hundewadt

Updated involved to a better Danish.

parent 8f25faf4
<big>Tak for din støtte</big>
Manjaro Linux modtager stor opbakning fra fællesskabet og brugerne, og vi vil gerne takke hver eneste bidragsyder for deres deltagelse. Opbakningen til Manjaro Linux er jævnt stigende og vores distribution bliver, takket være dig, bedre og bedre for hver dag der går.
Manjaro Linux bliver bakket op af et stor brugerfællesskab, og vi vil gerne takke hver eneste bruger for deres bidrag. Opbakningen til Manjaro Linux er jævnt stigende og vores distribution bliver, takket være dig, bedre og bedre for hver dag der går.
Det er let at gøre en forskel. Afhængigt af dine evner kan din tilgængelighed hjælpe Manjaro på en eller flere af følgende måder:
Det er let at gøre en forskel. Afhængigt af dine evner og muligheder kan du hjælpe Manjaro på en eller flere af følgende måder:
<big>Support og promovering</big>
<big>Support og udbredelse</big>
<b>Fortæl om Manjaro</b>
......@@ -12,11 +12,11 @@ Hvis du er glad for Manjaro, så fortæl andre om det. Skriv en anmeldelse og ud
<b>Deltag i fællesskabet</b>
Manjaro er ikke blot et styresystem, det er også et dynamisk fællesskab af mennesker som nyder at samles om og være aktive i et frit og åbent projekt. Hvad enten du hjælper andre med at løse problemer, får dem til at føle sig velkomne eller du bare mødes med og taler med andre Manjaro-brugere, så anbefaler vi at du deltager i fællesskabet og bidrage til at gøre Manjaro bedre.
Manjaro er ikke blot et styresystem, det er også et dynamisk fællesskab af mennesker som nyder at samles om og være aktive i et frit og åbent projekt. Hvad enten du hjælper andre med at løse problemer, får dem til at føle sig velkomne eller du bare mødes med og taler med andre Manjaro-brugere, så anbefaler vi at du deltager i fællesskabet og bidrager til at gøre Manjaro bedre.
<b>Hjælpe andre</b>
<b>Ved at hjælpe andre</b>
Hvis du har tid til overs, og du er villig til at hjælpe andre med tekniske problemer, så overvej seriøst at deltage i vores fora og/eller vores IRC-kanal og på den måde hjælpe andre Manjaro-brugere med at løse de problemer du kender løsningen på.
Hvis du har tid til overs, og du er villig til at hjælpe andre med tekniske problemer, så overvej at deltage i vores fora og/eller vores IRC-kanal og på den måde hjælpe andre Manjaro-brugere med at løse de problemer du kender løsningen på.
<big>Bidrag til projektet</big>
......@@ -26,12 +26,12 @@ Hvis du er stødt på noget der ikke fungerer korrekt i Manjaro, så fortæl det
<b>Nye ideer</b>
Langt de fleste forbedringer i hver udgivelse, kommer fra fællesskabet. Hvis der er noget du synes der mangler eller noget der kunne være bedre, så fortæl det til os. Hvad enten det er en manglende driver som skal med, et program som skal være del af en standardinstallation eller du har andre ideer til at gøre Manjaro bedre, så vi er altid interesseret i høre om det.
Langt de fleste forbedringer i hver udgivelse, kommer fra fællesskabet. Hvis der er noget du synes der mangler eller noget der kunne være bedre, så fortæl det til os. Hvad enten det er en manglende driver, et program som kunne være del af en standardinstallation eller du har andre ideer til at gøre Manjaro bedre, så vi er altid interesseret i høre om det.
<b>Grafisk arbejde</b>
Hvis du har grafiske evner og er villig til at bidrage med det, så send venligst dine kreationer eller grafisk arbejde til os. Hvad enten det er en simpel baggrund, et sæt ikoner, et startbillede eller endda et nyt logo, så er vi altid interesseret i at høre fra dig om nyt grafisk arbejde.
Hvis du har grafiske evner og er villig til at bidrage med det, så send dit grafisk arbejde til os. Hvad enten det er en simpel baggrund, et sæt ikoner, et startbillede eller endda et nyt logo, så er vi altid interesseret i at høre om nye grafiske arbejder.
<b>Kodning</b>
Det meste af vores udviklingsarbejde laves i QT, C++, Python, HTML5/CSS og BASH. Vi bruger også Git til versionsstyring og PKGBUILD'er til pakning. Hvis du er fortrolig med en eller flere af disse teknologier, så tøv ikke med at kigge på vores kode. Hvis du tror du kan forbedre vores programmer eller skrive nye, så tøv ikke med at foreslå rettelser eller forgrene vores git-repositories.
Det meste af vores udviklingsarbejde laves i QT, C++, Python, HTML5/CSS og BASH. Vi bruger også Git til versionsstyring og PKGBUILD'er til pakning. Hvis du er fortrolig med en eller flere af disse teknologier, så tøv ikke med at kigge på vores kode. Hvis du tror du kan forbedre vores programmer eller skrive nye, så tøv ikke at kopiere vores git projekter, foreslå rettelser eller forbedringer.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment